Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

meet the tenses

Present Simple

1

2

3

Czas, który służy do mówienia o naszej rutynie, o tym, że coś z jakąś powtarzalnością zdarza się w naszym życiu.

Operator:Do/does

Do czasownika w osobie she/he/it dodajemy 's/es'.W pytaniach i przeczeniach czasownik wraca do formy podstawowej.

Present Continuous

1

2

3

Czas, który służy do mówienia o tym co się dzieje teraz, w momencie mówienia lub o zaplanowanej przyszłości.

Budowa:osoba + to be + czasownik z ing....I am cooking at the moment.

Pytania budujemy poprzez inwersję czasownika 'to be'. Czasownik w pytaniach i przeczeniach występuje z końcówką 'ing'.

Future Simple

1

2

3

Służy do mówienia o niezaplanowanej przyszłośći, spontaniczne decyzje, prośby i obietnice.

Operator - will Operator w przeczeniach -won't

Czasownik wygląda jak w bezokoliczniku.

On ugotuje, pojedzie, zrobi...

Past Simple

1

2

3

Służy do mówienia o czynnościach, które definitywnie zakończyły się w przeszłości. Ugotowałam, poszłam, zrobiłam......

Operator - did

Do czasownika dodajemy 'ed' lub druga forma z tabelki jeśli czasownik jest nieregularny.