Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

SISTEMA EDUCATIU LOMLOE

1 CICLE: 0-3 anys2 CICLE: 3-5 anys

1 CICLE: 1r, 2n d'ESO2 CICLE: 3r i 4t ESO-PDC ó 1r i 2n CFPB

PRIMÀRIA

INFANTIL

ESO

BATXILLERAT: 1r i 2n de BATCICLES FORMATIUS: Grau Mitjà o Grau Superior

ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

  • PAU
  • Específiques per a >25 i >45 anys
  • Contínues per al títol de BAT

  • Carrera universitària
  • Estudis artístics o musicals superiors
  • EOI

ENSENYAMENT UNIVERSITARI O SUPERIOR

1 CICLE: 1r i 2n EP2 CICLE: 3r i 4t EP 3 CICLE: 5é i 6é EP

  • En lloc de fer 3r i 4t d'ESO, es pot cursar 3r i 4t de PDC: orientats a la consecució del graduat en ESO, després d’haver rebut mesures de suport a 1r i 2n d'ESO, o als qui aquesta mesura els siga favorable per obtenir el títol.

Els Cicles Formatius de Grau Bàsic, es troben més connectats a la realitat del mercat laboral i van dirigits a alumnat que ha cursat 3r d'ESO, o 2n d'ESO excepcionalment, per obtindre el graduat en ESO i el títol de tècnic bàsic en la branca adient.

Els diferents Batxillerats que existeixen són el científic i tecnològic, el d'humanitats i ciències socials, general i artístic, dividit en arts plàstiques imatge i disseny, a més del de música i arts escèniques.

Criteris d'admissió Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM): >17 anys i prova d'accés. Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): >19 anys i prova d'accés.

Parts de les proves d'accés

  • Lingüística: Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar) i Anglés.
  • Social: Ciències socials i Geografia i Història
  • Científic-matemàtic-tècnica: Mates, Ciències Naturals, Informació i competència digital

Carreres universitàries Estudis artístics o musicals superiors: ensenyances elementals i professioanls de música i dansa, més la carrera professional. Escola oficial d'idiomes: mentre es cursa o no l'ESO. Ensenyaments per a persones adultes

Contínues: qui no disposa del títol de Batxillerat, l'han cursat i es troben entre els 18 i 25 anys.

Per a majors de 25 i 45 anys: avalúen trets generals. Comentari de text al segon cas; a més de proves en castellà, valencià i anglès al primer.

PAU: alumnat de 2n de BAT. Dues fases, una general (Hª de la filosofia ó d'Espanya a triar /castellà/ valencià/ anglés) i una d'específica, on s'escollixen 3 assignatures d'entre el llistat d'específiques.