Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ydych chi wedi trafod cylch y mislif gyda'ch cyfranogwr(wyr) benywaidd o'r blaen?

Ydi'r cyfranogwr benywaidd yn cymryd dulliau atal cenhedlu neu'n profi cylch naturiol?

Ydych chi wedi trafod cylch y mislif gyda'ch cyfranogwr(wyr) benywaidd o'r blaen?

Ydych chi wedi sylwi ar unrhyw symptomau sy'n effeithio ar hyfforddiant a pherfformiad neu ydi’r athletwr benywaidd wedi awgrymu rhai?

Ydych chi wedi trafod cylch y mislif gyda'ch cyfranogwr(wyr) benywaidd o'r blaen?

Ydi'r cyfranogwr benywaidd yn cymryd dulliau atal cenhedlu neu'n profi cylch naturiol?

Pa symptomau a brofir (oes gan y ferch hunanymwybyddiaeth), sut byddant yn dylanwadu ar hyfforddiant neu gystadleuaeth? Neu effeithio'n anuniongyrchol, e.e. hwyliau, cymhelliant, perthnasoedd, ac ati.

Ydych chi wedi trafod cylch y mislif gyda'ch cyfranogwr(wyr) benywaidd o'r blaen?

Ydi'r cyfranogwr benywaidd yn cymryd dulliau atal cenhedlu neu'n profi cylch naturiol?

Ydych chi wedi sylwi ar unrhyw symptomau sy'n effeithio ar hyfforddiant a pherfformiad neu ydi’r athletwr benywaidd wedi awgrymu rhai?