Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Dydw i prin byth yn cael problem […] dydw i ddim yn cael fy mislif yn aml chwaith."(Bergstrom et al., 2023)

"Fe wnes i fethu mislif a dweud wrth fy rhieni ac efallai fy hyfforddwyr sgïo yn yr ysgol uwchradd, ac fe wnaethon nhw ddweud ‘Mae hynny’n gwbl normal… dyna sy’n digwydd pan fyddi di’n hyfforddi llawer. Wedyn fe fydd [y mislif] yn diflannu.’ Ac wedyn doeddwn i ddim yn meddwl bod unrhyw beth o'i le hefo fi." (Hook et al., 2021) (Bergstrom et al., 2023)

“Mae’n ddefnyddiol iawn peidio â chael mislif yn ystod y cyfnod yn arwain at Gwpan y Byd… pa niwed all hynny ei wneud mewn gwirionedd… fe allaf i gael fy mislif yn ôl yn ddiweddarach.” (Parker et al., 2022)