Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jan Chrzciciel

Prorok na pograniczu Staregoi Nowego Testamentu.

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa

Wyobraźcie sobie, że przygotowujcie spotkanie ze światowej sławy podróżnikiem. Możecie nadać mu imię i wymyślić, dokąd podróżował. Napiszcie w pięciu punktach, co należy zrobić, by o jego przybyciu oraz o nim samym dowiedziało się jak najwięcej osób. Wasze zadanie jest podobne do roli herolda, który ogłaszał przybycie władcy.

ekatecheta

Posłuchajcie fragmentu Pisma Świętego(Mk 1,1-8)

kliknij księgę Pisma Świętego, by przeczytać tekst

ekatecheta

kliknij w ikonki aktywne, by poznać więcej faktów

kilka faktów

Sytuacja w Judei na przełomie er

Jan Chrzciciel żył i nauczał w czasach, gdy Judea dostała się pod panowanie Rzymian i naród wybrany był w trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Życie mieszkańców Judei na przełomie er koncentrowało się głównie wokół pracy na roli i handlu. Źródłem utrzymania było najczęściej rolnictwo, pasterstwo i połów ryb. Rolnicy, chcąc uprawiać ziemię, musieli ją wcześniej oczyścić z kamieni. Zdarzało się, że chmary szarańczy i zarazy roślin niszczyły uprawy. Był to więc trudny czas.

obserwuj pojawiające się informacje na osi linii czasu poniżej

klikaj w ekran, by poznać szczegóły z życia Jana Chrzciciela

Życie Jana Chrzciciela

kliknij w ekran, by zobaczyć grafikę

Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko

Rodzice św. Jana Chrzciciela mieszkali w Ain Karim. Zachariasz pochodził z rodu kapłańskiego, Elżbieta była krewną Maryi. Małżonkowie przez wiele lat nie mogli mieć dzieci. Gdy byli w podeszłym wieku, Zachariaszowi ukazał się archanioł Gabriel i zapowiedział, że zostanie ojcem, a dziecko ma nosić imię Jan. Zachariasz nie uwierzył w to i spotkała go za to kara – stracił mowę. Podczas ofiarowania dziecka w świątyni i nadawania mu imienia, wbrew ówczesnemu zwyczajowi nakazującemu nadanie pierworodnemu synowi imienia ojca, Zachariasz napisał na tabliczce: „Jan jest jego imię”. W tym momencie odzyskał mowę i zaczął wielbić Boga.

przejdź dalej

Życie Jana Chrzciciela

1. Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko.

obserwuj pojawiające się informacje na osi linii czasu poniżej

klikaj w ekran, by poznać szczegóły z życia Jana Chrzciciela

Życie Jana Chrzciciela

Ciekawostka:

Ain Karim w języku hebrajskim oznacza „źródło winnicy”. Nazwa tej miejscowości pochodzi od źródła, przy którym, wg chrześcijańskiej tradycji, Maria zatrzymała się w drodze do swej krewnej Elżbiety, aby napić się wody.

przejdź dalej

Życie Jana Chrzciciela

1. Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko.

obserwuj pojawiające się informacje na osi linii czasu poniżej

klikaj w ekran, by poznać szczegóły z życia Jana Chrzciciela

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

kliknij w ekran, by zobaczyć grafikę

Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę

Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję to spotkanie kobiet, które nosiły w sobie niezwykłe dzieci. W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy, że „gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1,41).

przejdź dalej

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

2. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę.

1. Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko.

obserwuj pojawiające się informacje na osi linii czasu poniżej

klikaj w ekran, by poznać szczegóły z życia Jana Chrzciciela

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

kliknij w ekran, by zobaczyć grafikę

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

W Ain Karim jest kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Wewnątrz kościoła znajduje się grota, która jest uznawana za pozostałość domu Zachariasza. Prawdopodobnie tutaj urodził się Jan Chrzciciel.

przejdź dalej

Życie Jana Chrzciciela

3. Narodzenie św. Jana Chrzciciela

2. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę.

1. Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko.

obserwuj pojawiające się informacje na osi linii czasu poniżej

klikaj w ekran, by poznać szczegóły z życia Jana Chrzciciela

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

kliknij w ekran, by zobaczyć grafikę

Rzeź niewiniątek i ocalenie św. Jana Chrzciciela

W kościele Nawiedzenia św. Elżbiety w Ain Karim znajduje się fresk przedstawiający rzeź niewiniątek. Po narodzinach Jezusa Herod Wielki wydał polecenie wymordowania chłopców do lat dwóch mieszkających w Betlejem i okolicy. Wśród tych dzieci był również Jan Chrzciciel. Według tradycji Elżbieta, szukając ukrycia, uciekła z Janem w góry. Niestety nie znalazła dla siebie i syna bezpiecznego schronienia. Podobno Elżbieta, stojąc przed górą, wyszeptała: „Góro Pańska, przyjmij mnie wraz z dzieckiem” i nagle góra się rozstąpiła.

przejdź dalej

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

4. Rzeź niewiniątek i ocalenie św. Jana Chrzciciela

3. Narodzenie św. Jana Chrzciciela

2. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę.

1. Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko.

obserwuj pojawiające się informacje na osi linii czasu poniżej

klikaj w ekran, by poznać szczegóły z życia Jana Chrzciciela

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

kliknij w ekran, by przeczytać ciekawostkę i zobaczyć grafikę

Jan Chrzciciel naucza na pustyni

Kilka kilometrów od Ain Karim na Pustyni Judzkiej znajduje się klasztor św. Jana na Pustyni. To tu Jan Chrzciciel przebywał na pustkowiu. Ewangelista Mateusz pisze, że „nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny” (Mt 3,4). Według przepisów prawa Jan mógł nauczać po osiągnięciu wieku 30 lat. Jan wzywał ludzi do pokuty i nawrócenia: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo Boże”. Mimo surowego wyglądu i sposobu bycia miał ogromną charyzmę i wielu ludzi przychodziło do niego.

przejdź dalej

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

4. Rzeź niewiniątek i ocalenie św. Jana Chrzciciela

5. Jan Chrzciciel naucza na pustyni.

3. Narodzenie św. Jana Chrzciciela

2. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę.

1. Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko.

obserwuj pojawiające się informacje na osi linii czasu poniżej

klikaj w ekran, by poznać szczegóły z życia Jana Chrzciciela

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

kliknij w ekran, by zobaczyć grafikę

Jan chrzci Jezusa

Jan udzielał ludziom chrztu w rzece Jordan. W judaizmie rytualne obmycie było powszechne, jednak chrzest Jana był czymś więcej. Jan nawoływał do pokuty i zmiany życia na lepsze. Również Jezus poprosił go o chrzest. Początkowo Jan sprzeciwił się temu, w końcu jednak ustąpił. Po chrzcie Jezus natychmiast wyszedł z wody, co oznacza, że nie wyznawał grzechów tak jak inni przyjmujący chrzest – Jezus był bez grzechu. Był to też moment objawienia, jak pisze ewangelista Mateusz: „otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę (…). A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,16-17).

przejdź dalej

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

4. Rzeź niewiniątek i ocalenie św. Jana Chrzciciela

6. Jan chrzci Jezusa

5. Jan Chrzciciel naucza na pustyni.

3. Narodzenie św. Jana Chrzciciela

2. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę.

1. Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko.

obserwuj pojawiające się informacje na osi linii czasu poniżej

klikaj w ekran, by poznać szczegóły z życia Jana Chrzciciela

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

kliknij w ekran, by zobaczyć grafikę

Śmierć Jana Chrzciciela

Ostatnie miejsce związane z Janem Chrzcicielem to forteca Heroda Wielkiego nosząca nazwę Macheront. Właśnie tam Herod Antypas (syn Heroda Wielkiego, który nakazał rzeź niewiniątek) uwięził Jana Chrzciciela, ponieważ Jan krytykował go za poślubienie żony brata, Herodiady. W czasie uczty z okazji swoich urodzin Herod obiecał córce Herodiady w podziękowaniu za jej taniec, że da jej wszystko, o co poprosi. Salome namówiona przez matkę zażądała głowy Jana Chrzciciela na tacy. Jan Chrzciciel został ścięty. Na miejsce śmierci Jana Chrzciciela wskazuje m.in. arabska nazwa fortecy: „forteca ścięcia”.

przejdź dalej

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

1. Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko.

7. Śmierć Jana Chrzciciela

6. Jan chrzci Jezusa

5. Jan Chrzciciel naucza na pustyni.

4. Rzeź niewiniątek i ocalenie św. Jana Chrzciciela

3. Narodzenie św. Jana Chrzciciela

2. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę.

1. Zachariasz i Elżbieta dowiadują się, że będą mieli dziecko.

Życie Jana Chrzciciela

ekatecheta

03

Zostaję ubogacony i działam

link do gry poza prezentacją

zakręć kołem fortuny, by wylosować osobę

najlepszą przyjaciółkę

swoich rodziców

swoją klasę

najlepszego przyjaciela

swoich kolegów

Każdy z nas może być współczesnym Janem Chrzcicielem, który przygotuje innych na spotkanie z Jezusem. Napiszcie 10 kroków (punktów), jak doprowadzić do spotkania z Nim na niedzielnej Mszy Świętej:

ekatecheta

Waszym zadaniem jest teraz zaprojektować reklamę do tekstu biblijnego: „Przygotujcie drogę Panu”. Należy przygotować hasło i grafikę.

Z jakim przesłaniem Jan Chrzciciel zwróciłby się do współczesnych ludzi?

ekatecheta

Jan Chrzciciel to prorok, który łączy Stary i Nowy Testament. Wskazuje, że korzenie chrześcijaństwa są w judaizmie. Między judaizmem i chrześcijaństwem są podobieństwa i różnice.

ekatecheta

na zakończenie: fragment filmu pokazującychrzest Jezusa w Jordanie

ekatecheta