Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Escape RoomHunukkha

חנוכה חדר בריחה

משימה 1 כמה סביביונים.

2 משימה תשבץ

משימה 3אורמי - סביבון

מנורת בית המקדש

באנו חושך לגרש

channels

Customer segments

מתכון להכנת סופגניותכמה פעמים מופיע נר בתמונה

revenue streams

חפשו את הסביבונים בחדר

השלימו את התשבץ כתבו את המילה ומצאו את המספר המסתתר

איזה מספר קיבלתם?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

כמה פעמים מופיעה האות י

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

כמה פעמים מופיע המשפט "מנורת בית המקדש"

משימה 4

קיפול נייר - סביבון

מה המספר? ________________

.השלימו את התשבץכתבו את המילה שקיבלתםמה הוא הקוד שקיבלתם?

:קוד

כוורת

כוורת מילה היא מבורך בן מילה אחת או ביטוי אחד, החוזרים על עצמם מספר פעמים. יש למצוא את הנתיב הנכון ולסיי באות ש

כמה פעמים מופיע הביטוי " מנורת בית המקדש

כמה פעמים מופיעה האות י' בשיר

משימה

Contextualize your topic