Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Polska

II Wojna Światowa

Kiedy wybucha II wojna światowa?

17 września 1939

Obrona Warszawy

Obrona Westerplatte

3 września 1939

Kampania wrzeŚniowa

Generalne Gubernatorstwo (cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski oraz warszawski). Stolicą Generalnego Gubernatorstwa stał się Kraków. Reszte ziem wcielono do Rzeszy.

Podział państwa polskiego

kapitulacja

Fenomen w skali Europy.27 września 1939 r. w Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski, tajna organizacja niepodległościowa stanowiąca zaczątek Polskiego Państwa Podziemnego.

Polskie Państwo Podziemne

1 sierpnia 1944 roku

19 kwietnia 1943 roku

układ sikorski - majski

Operacja barbarossa

wybrane momenty ii wojny światowej

wybrane postacie z ii wojny światowej

generał sikorski

generał Anders

konferencja poczdamska

konferencja jałtańska

Zmiana granic Polski

mapa Polski

Antoni Słonimski

"Alarm"

dziękuję!

Dowódcą obrony Warszawy był początkowo generał Walerian Czuma, a od 9 września generał Juliusz Rómmel. Funkcję cywilnego komisarza i prawej ręki generała pełnił prezydent miasta Stefan Starzyński, który starał się pomóc ludności. Zagrzewał on do walki formacje ochotnicze, a pośrednio i wojsko, które słuchało jego przemówień.Obrona stolicy trwała 22 dni. Oprócz żołnierzy wzięli w niej udział liczni cywile. Większość ludności była zdecydowana trwać w walce pomimo ofiar. Powszechnie znane hasło brzmiało: "Nie damy się! Wolimy zagrzebać się w gruzach niż poddać się Niemcom". W czasie wojny obronnej 1939 roku zginęło w Warszawie 6 tysięcy żołnierzy, 16 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły około 25 tysięcy. Zniszczeniu uległo 12 proc. zabudowy miejskiej oraz znaczna część zbiorów kultury i archiwaliów.Podpisany 28 września akt kapitulacji zakładał, że do niewoli pójdą oficerowie, a pozostali żołnierze, po rozbrojeniu, wrócą do domów. W praktyce około 120-140 tysięcy polskich żołnierzy walczących w obronie Warszawy znalazło się w niewoli niemieckiej. Polskie Radio nadało ostatnie przemówienie prezydenta Stefana Starzyńskiego. Rozwieszono plakaty, informujące mieszkańców stolicy o poddaniu się miasta.

Got an idea?

Bring it to life with an interactive window

Create a new layer with all the Genially features.

  • Generate experiences with your content.
  • It’s got the Wow effect. Very Wow.
  • Make sure your audience remembers the message.
  • Activate and surprise your audience.

Najazd ZSRR na Polskęo godz. 3.00 nad ranem zastępca ministra spraw zagranicznych ZSRS Władimir Potiemkin przedstawia ambasadorowi polskiemu Wacławowi Grzybowskiemu notę informującą o upadku państwa polskiego, nieistnieniu najwyższych organów władzy i wynikającej stąd konieczności ochrony życia i mienia ludności Zachodniej Ukrainy i Białorusi. Polski ambasador nie przyjmuje noty.

Got an idea?

Bring it to life with an interactive window

Create a new layer with all the Genially features.

  • Generate experiences with your content.
  • It’s got the Wow effect. Very Wow.
  • Make sure your audience remembers the message.
  • Activate and surprise your audience.

Wypowiedzenie wojny III Rzeszy przez Francję i Wielką Brytanię, masowe radosne manifestacje ludności Warszawy pod ambasadami tych państw. W województwie śląskim oprócz regularnych jednostek Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz policji powołano do życia również ochotnicze formacje spośród miejscowej ludności cywilnej (głównie byli powstańcy śląscy i harcerze).

Bohaterska obrona Westerplatte uznawana jest za pierwszą bitwę II wojny światowej. Garnizon Wojska Polskiego, który w dniach 1-7 września 1939 bronił półwyspu przed atakiem niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na zawsze zapisał się na kartach historii.1 września o godzinie 4:45 nad ranem niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” otworzył ogień w stronę polskiego posterunku na Westerplatte. Chwilę potem hitlerowcy użyli pocisków, które wysadziły bramę kolejową oraz fragment umocnień polskiej jednostki. Pierwsza fala ataku zakończyła się jednak niepowodzeniem Niemców, którzy pomimo włączenia do szturmu 3. Kompanii Morskiej „Stoßtrupp” wycofali się pod naporem broniących się przy pomocy dział o kalibrze 75 mm Polaków. [4] Obronie Westerplatte dowodzili major Henryk Sucharski oraz kapitan Franciszek Józef Dąbrowski.