Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lekcja 10

Praca domowa

klasa V

  • Omówiliśmy wiersz "Lwy",
  • Przypomnieliśmy sobie o początkach naszej ojczyzyny.
  • Rozmawialiśmy o lekturze "Czerwone Krzesło".

Podczas lekcji:

  • Przeczytaj proszę w podręczniku
"Przysłowiowa Polska" s. 186,
  • Z którym z bohaterów Czerwonego Krzesła
chciałabyś/byś się zaprzyjaźnić? Dokonaj opisu postaci i uzasadnij swój wybór.
  • Odmień w zeszycie przez przypadki: KRZESŁO
Dokonaj opisu postaci i uzasadnij swój wybór.

Praca domowa:

Lekcja historyczna odbędzie się za tydzień tj. 30. 11 i 01. 12

Do zobaczenia