Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Współczesna SzkołaDokuczanie -BullyingJak sobie z nim radzić?

Czyym jest dokuczanie

to powtarzarzające się, celowe złe traktowanie innych sprawianie im przykrości, ranienie ich.

Bullying obejmuje przemoc w środowisku rówieśniczym, głównie szkolnym. Odnosi się do różnych form agresji kierowanej wobec swoich kolegów i koleżanek. Bullying może przyjmować różne formy, jego celem jest jednak zastraszenie drugiej strony, ubliżenie jej, obniżenie jej pewności siebie i samooceny. Ta forma przemocy dotyka dzieci i młodzież w różnym wieku i w różnych środowiskach. Szacuje się, że ofiarami tego zjawiska może być nawet co piąty uczeń!

Agresja elektroniczna (np. udostępnianie poniżających lub ośmieszających informacji, zdjęć, filmów).

Przemoc fizyczna (celowe potrącanie, zamykanie gdzieś, bicie)

Agresja materialna (np. zabieranie i niszczenie przedmiotów)

Ośmieszanie, wyśmiewanie, poniżanie

Wyzywanie, obrażanie, krzyczenie

Obgadywanie, izolowanie, nastawianie klasy przeciwko sobie

Najczęstsze formy dokuczania

Izolacja, samotność

Poczucie krzywdy ale i poczucie winy

Pogorszenie nastroju, epizody depresje, a nawet myśli samobójcze

Poczucie bezradności, beznadziejności

Problemy w codziennym funkcjonowaniu, w tym wagary, pogorszenie ocen

Obniżenie pewności siebie

Jakie skutki może mieć bullying?

W jaki sposób bohater doświadczył przemocy rówieśniczej?

Jak się czuł w szkole? Jakie towarzyszyły mu emocje?

Jak zareagował na wprowadzenie nauki zdalnej?

Co się działo potem z jego uczuciami?

Jak radzić sobie z bullyingiem?

Przyjrzyj się jeszcze raz uważnie zdjęciom i napisz w kilku zdaniach co można by było zrobić żeby pomóc osobom które doświadczają dokuczania ze strony innych osób. (Praca w grupach)

DOKUCZACZ za Tobą chodzi. Jeśli możesz, odejdź, zmień ławkę,miejsce na korytarzu, znajdź inne towarzystwo – nie stój przy nim.
Spróbuj się nie przejmować. Ignorować sprawców dokuczania; pokaż, że Cię wcale to nie obchodzi. Zrozum – DOKUCZACZ chce, abyś był smutny, zły; chce, żeby było Ci przykro – nie daj mu tej satysfakcji.
Pokaż swoje poczucie humoru, obróć w żart rzeczy, które słyszysz. Jeśli potrafiszśmiać się w trudnej sytuacji, DOKUCZACZ widzi, że się nie przejmujesz, a wtedyjego dokuczanie nie ma sensu.

Kilka rad dla uczniów, jak samodzielnie zniechęcić do siebie DOKUCZACZA

Dziękuję za uwagę.Piotr Kośla