Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Nicolás MiezaRoger Del amoMarc Càtedra Sergi Càtedra

CENTRALS HIDROELETRIQUES

Centrals de derivació i embassada

Centrals de bombament Mixt

Avantatges i desavantatges

Conseqüències mediambientals

Mini centrals hidroelèctriques

Centrals de bombament Pur

El funcionament

Components de la central

Introducción

Index

Introducció

Preses de volta

Presa de gravetat

Components de la central

Conseqüències mediambientals

Centrals de derivació o d'acumulacio

El funcionament

10

1. Impacte ambiental: la construcció de preses i embassaments pot provocar la ruptura de l'hàbitat, la pèrdua de biodiversitat i l'alteració del cabal natural dels rius. 2. Costos inicials elevats: la construcció d'infraestructura hidroelèctrica pot ser cara, especialment per a projectes a gran escala. 3. Disponibilitat limitada d'ubicació: no totes les regions tenen una topografia i recursos hídrics adequats per a la generació d'energia hidroelèctrica. 4. Problemes de sedimentació i qualitat de l'aigua: les preses poden provocar l'acumulació de sediments i afectar la qualitat de l'aigua aigües avall.

1. Renovables: L'energia hidràulica és una font d'energia renovable ja que depèn del cicle de l'aigua, que es reomple contínuament per les pluges.2. Fiable i previsible: les centrals hidroelèctriques poden proporcionar una font d'electricitat consistent i previsible, ja que es pot controlar el cabal d'aigua. 3. Ús polivalent: a més de generar electricitat, l'energia hidràulica es pot utilitzar per al reg, el control d'inundacions i el subministrament d'aigua. 4. Llarga vida útil: les centrals hidroelèctriques tenen una llarga vida útil, normalment duran diverses dècades.

Advantages Inconvenients

Centrals de bombament

Centrals de bombament Mixt

+ info

Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Author's Name

"Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation. ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea"

You can write a subtitle here

About us

Les minicentrals hidràuliques són petites centrals hidroelèctriques que solen tenir una capacitat inferior a 10 megawatts. Aprofiten el poder de l'aigua que flueix o que cau per generar electricitat. Aquests sistemes s'instal·len sovint en rius, rieres o canals de reg, fent ús del flux natural d'aigua.

Minicentrals