Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Iseseisva õppimise päev, 21. november

5. ja 6. klassid

https://images.app.goo.gl/dfL1S2Emyc5RwLLy8

MAAILMAHARIDUSE KUU Maailmahariduse eesmärk on kasvatada aktiivseid maailmakodanikke, kes on teadlikud sellest, mis maailmas toimub. Aktiivne maailmakodanik tahab ja oskab oma avatud oleku ning teadliku ja eesmärgipärase tegutsemise kaudu (näiteks säästva tarbimise, loodussõbraliku käitumise) maailma paremaks teha. Igaühest meist võib saada aktiivne maailmakodanik. Selleks piisab ka väikesest sammust. Peale maailma paremaks muutmise aitab see meil ka paremaks inimeseks kasvada.

Kui vajad abi, kirjuta õpetajale: agnes.altkyla@jarveotsa.ee pille.liimal@jarveotsa.ee mirjalenna.lokuta@jarveotsa.ee kristi.vaar@jarveotsa.ee birgit.puumets@jarveotsa.ee merle.truubon@jarveotsa.ee tea.merisaar@jarveotsa.ee ruti.nomm@jarveotsa.ee

1.ülesanne Alusta tänast päeva videote vaatamisega. Pane tähele, milliseid kogemusi jagatakse.

2. ülesanne Kujuta ette, et lähed aastaks teise riiki vahetusõpilaseks. Vali oma unistuste riik, kuhu minna. Võta A4-paber, kuhu teha kogu see ülesanne, mis jätkub järgmisel slaidil. Kirjuta oma valitud riigi nimi ning üldised andmed (pealinn, rahvaarv, riigikeel).

Kirjuta oma vahetusõpilase aastast 15-20-lauseline lugu A4-paberile. Pane loole pealkirjaks „Mul on …… olemiseks kolm põhjust“. Lünka kirjuta riigi nimi, kuhu lähed õppima. Esimeses lõigus põhjenda, miks valisid just selle riigi. Millises linnas elad, millises koolis käid?

Teises lõigus kirjelda, kuidas sa ennast esimesel päeval oma uutele klassikaaslastele tutvustad.Kuidas tutvustaksid oma kodukanti, oma riiki? (Kui oled võtnud kodust midagi kaasa, mis aitab su riiki paremini tutvustada, kirjuta ka sellest.)

Kolmandas lõigus kirjuta, kuidas kohaned uue ümbrusega, mida peaksid uues kohas elades endale selgeks tegema, mida õppima. Millised raskused või takistused võivad sul koolis või võõras riigis elades tekkida? Kuidas leiad sõpru?

Nüüd oled tagasi oma kodus. Viimasesse lõiku kirjuta, mida räägiksid oma klassikaaslastele oma vahetusõpilase aastast. Loe oma jutt läbi. Kaunista oma töö selle riigi lipuvärvide või muu riiki iseloomustava sümboolikaga (nt rahvusloom).

Ülesanded on hindelised. 6. klass saab hinde ühiskonnaõpetusse. 5. klass saab hinde kirjandusse. Hindamiskriteeriumid: Kõik ülesanded on esitatud. Töö väljanägemine on korrektne. Jutu ülesehitus ja sisu lähtub juhendist. Kirjutatud jutu sisu on arusaadavalt edasi antud, laused korrektselt vormistatud (suur algustäht, nimed suure algustähega, lauselõpumärgid).

3. ülesanneLahenda sõnarägastik ning tutvu rändeteemaliste sõnadega.

4. ülesanne Paberi, millele kirjutasid oma jutu, teisele poolele selgita mõisted: ränne, migratsioon, pagulane, põgenik, uussisserändaja, tagasipöörduja, välismaalane, mitmekultuurilisus, kodumaa, sisseränne, emigratsioon.Kõikide mõistete kohta leiad infot internetist.

5.ülesanne VALI järgmiste ülesannete hulgast endale meelepärasem. 1) Koosta rändeteemaliste sõnadega 5 lauset, kasutades ära 8 mõistet. 2) Koosta oma valitud riigi ning sõnarägastikust leitud mõistetega ristsõna. Ristsõna jäta lahendamata. Ristsõnas peab olema lahendussõna ning 7-10 küsimust.

6. klassid esitavad oma ülesanded kolmapäeval ühiskonnaõpetuses. 5.c klass annab ülesanded kolmapäeval kirjanduse õpetajale. 5.b ja 5.a klass toovad oma ülesanded kolmapäeval kirjanduse õpetaja kätte klassi 315.

Tagasiside

Suurepärane tulemus: Kõik ülesanded on esitatud. Töö väljanägemine on korrektne. Jutu ülesehitus ja sisu lähtub juhendist. Kirjutatud jutu sisu on arusaadavalt edasi antud, laused korrektselt vormistatud (suur algustäht, nimed suure algustähega, lauselõpumärgid).

Ülesanne on hindeline6. klassid - hinne ühiskonnaõpetusse5. klassid - hinne kirjandusse