Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Buscando o informe de Martin Smith

Comezar

O reto

Martin Smith, un coñecido activista xuvenil en favor do medio ambiente e dos dereitos dos pobos indíxenas, propúxose recuperar un informe que lle roubaron e que proba que determinadas accións humanas provocan unha grave agresión contra o medio ambiente. Coida que este informe é necesario para promover a paz medioambiental e a xustiza social na área onde traballa. Podedes axudalo? Para chegar ao informe, debedes completar varias misións, nas que se porán a proba os vosos coñecementos e o voso sentido común. Aceptades o reto?

Imos!

Misión 1

Selecciona a resposta correcta para pasar á seguinte misión.

Que é a violencia medioambiental?

O exceso de asfalto nas cidades.

As agresións que os seres humanos lle inflixen á Terra e tamén ao medio ambiente, con consecuencias negativas para tódolos seres vivos.

A

Os conflitos bélicos que teñen lugar no ámbito rural.

b

C

Misión 2

completada

Selecciona a resposta correcta para pasar á seguinte misión.

Baseándose nas probas dos documentos desaparecidos, Martin Smith reclama xustiza socioambiental... Que é iso?

As leis relacionadas cos temas sociais e ambientais.

A contemplación e o respecto dos dereitos vencellados á terra, á natureza e ao medio ambiente das persoas que viven nun determinado lugar.

A

As prestacións sociais que reciben as persoas que, por motivos medioambientais, se trasladan do lugar onde viven a outro.

b

C

completada

Misión 3

completada

Selecciona a resposta correcta para pasar á seguinte misión.

Martin Smith sabe que os/as activistas medioambientais tamén sofren moitas presións para que abandonen as súas investigacións e reivindicacións.

Verdadeiro: segundo a organización Global Witness, máis de 1.700 persoas morreron na última década por defender o medio ambiente e os seus dereitos vencellados á terra.

Algunha vez oíuse o caso dalgún/dalgunha activista agredido/a a causa das súas actividades. Por exemplo, o ano 2022 Global Witness documentou agresións a 13 activistas durante unha manifestación en Nova York, diante da sede da ONU.

A

Verdadeiro, pero é algo que só acontece en determinados países, onde os dereitos humanos non se respectan. Por exemplo, na última década, Global Witness recolleu casos de agresións e presións a media ducia de activistas en países de América Central e do Sur (Brasil, Venezuela, Guatemala e Honduras).

b

C

completada

Misión 4

completada

completada

Selecciona a resposta correcta para pasar á seguinte misión.

Con que activista é máis probable que Martin Smith crease unha comisión de traballo para pór en marcha campañas que defendan a súa causa?

Adelaïde Charlier, activista belga seguidora dos pasos de Greta Thunberg.

Manu Gaspar, activista filipino en favor dos dereitos humanos.

A

Lehlogonolo Muthevhuli, activista surafricana en favor da saúde reprodutiva das mulleres e en favor da saúde mental.

b

C

Parabéns!Conseguiches o informe!

CRÉDITOS

www.unicef.es/educa

Conceptualización e produción:Eduxarxa, sccl Decembro de 2023 Financiado por MDSA2030/NextGenUE/PRTR - Orde DSA/1110/2022, de 17 de novembro – Modernización Terceiro Sector -Exp.77/22FINANCIA:

Os materiais educativos, recursos e actividades sobre dereitos da infancia, desenvolvemento sostible e cidadanía global forman parte do traballo en Educación en Dereitos da Infancia de UNICEF Comité Español.

Resposta incorrecta

Tentar de novo

CORRECTO, MISIÓN COMPLETADA!

CONTINUAR

Misión 3

CORRECTO, MISIÓN COMPLETADA!

CONTINUAR

Misión 2

CORRECTO, MISIÓN COMPLETADA!

CONTINUAR

Misión 1

CORRECTO, MISIÓN COMPLETADA!

FINALIZAR

Misión 4