Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

Transcript

Kozanów - place zabaw 2023

ATLANTIC OCEAN

PACIFICOCEAN

INDIAN OCEAN

PACIFIC OCEAN

ARCTIC OCEAN

Kolista

Legenda

Kolista

Kolista

Gołężycka

Dzielna

Modra

Modra

Dzielna

Pałucka

Pałucka

Kozanowska

Kozanowska

Wiślańska

Celtycka

Propozycja zmian - do konsultacji z Mieszkańcami.

likwidacja/zmiana profilu

Place zabaw - remont/doposażenie

Tereny sportowe - remont/doposażenie

Place zabaw do częścio-wego pozo-stawienia - remont/doposażenie

Nr 8 Modra 44 Do odnowienia i doposażenia.

nr 18 Gołężycka 2-26 Do remontu i uzupełnienia

Nr 5. Dzielna 25 Do likwidacji. Zmiana sposobu użytkowania.

Nr 9. Modra 16 Do likwidacji i zmiany profilu.

Nr 13. Elementy placu zabaw z tyłu budynku Kolista 14-16 Do likwidacji i zmiany sposobu użytkowania.

nr 16. Plac zabaw z piaskownicą - między budynkami Kolista 22-24 a Kolista 18-20 Do remontu i uzupełnienia.

nr 12 Kolista 10-12Piaskownica i huśtawki Koło Apteki DOZ (do remontu i uzupełnienia)

Nr.1 Dzielna 53 Do odnowienia i doposażenia.

Nr 3 Dzielna 43 Plac do odnowienia i doposażenia.Piaskownica do likwidacji.

nr 23 Wiślańska (pod Kasztanami)Do remontu i uzupełnienia.

nr 28. Celtycka 21 (piaskownica) DO likwidacji

nr 22. Bullodrom Do remontu

nr 25 - Pałucka 41 Do konsultacji - jedna piaskownica w obrębie podwórka do likwidacji.

nr 19. Kolista/Gołężycka Boisko do siatki. Rewitalizacja - założenie siatki.

nr 27 Celtycka 11-13 DO remontu i uzupełnienia.

Nr 24. Wiślańską - obok Kasztanów (ze stołem do ping-ponga) Remont i uzupełnienie.

Nr 2 Dzielna 45 Likwidacja placu zabaw.Zmiana sposobu użytkowania.

nr 17. Kolista 2-4 Remont z uzupełnieniem.

nr 14. Drabinki koło budynku Kolista 16 do likwidacji.

Plac zabaw/piaskownica - do likwidacji/zmiany profilu

Plac zabaw/piaskownica - do pozostawienia konieczny remont i uzupełnienia

Nr 4 Dzielna 29 Zostaje tylko piaskownica. Do renowacji.

Nr 6. Dzielna 19 Do likwidacji. Zmiana sposobu użytkowania.

Nr 7. Dzielna 1 Piaskownica - do remontu.

Nr 10. Modra 28-32 Do likwidacji. Zmiana sposobu użytkowania.

Nr 11. Modra 2-10. Pilczycka 51-55 Do remontu (piaskownica) i sprzęt do wymiany.

nr 15. Piaskownica koło bloku Kolista 18 Do likwidacji i zmiany sposobu użytkowania.

nr 20. Kolista/Gołężycka Boisko do koszykówki i piłki ręcznej. Rewitalizacja - założenie siatki.

nr 22 Modra/Kolista (przy bullodromie)do remontu i uzupełnienia

nr 26 - Pałucka 65 Do konsultacji - jedna piaskownica w obrębie podwórka do likwidacji. Druga do odnowienia.

Tereny sportowe - konieczny remont i doposażenie

Place zabaw do częściowego pozostawienia