Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lekcja 10praca w domu

Klasa VI

  • Omówiliśmy bajki Ignacego Krasickiego,
  • Uczyliśmy się jak napisać opis przeżyć wewnętrznych,
  • Poznaliśmy andrzejkowe zwyczaje- dawniej i dzisiaj.

Podczas lekcji:

  • Napisz o leśnej przygodzie. W Twojej pracy powinny znaleźc się elementy opisu przeżyc wewnętrznych.
Pewnego dnia wybierasz się ze swoim przyjacielem do lasu na spacer, podczas którego Twój pies oddala się i przez godzinę nie wiesz gdzie jest. Na szczęście po godzinie poszukiwań Twój pupil znowu jest z Wam. (W razie potrzeby skorzystaj z podręcznika s. 70)

Praca domowa:

Przypomnij sobie wróżby andrzejkowe :)

  • W zeszycie ćwiczeń wykonaj: s. 30 z 5, s. 32 z. 9,10,11
  • "Szyć grubymi nićmi"- przeczytaj i odpowiedz na pytania 8-12 cwiczenia s. 148-189
  • Opisz w zeszycie najciekawszą z wróżb andrzejkowych.

Praca domowa:

Do zobaczenia za tydzień!