Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

Transcript

I'm having a coffee.CZYNNOŚĆ ODBYWA SIĘ W MOMENCIE MÓWIENIA

Present Continuous

Present Simple

Krótkie odpowiedzi

Pytania

Twierdzenia

Zasada

Podmiot + to be+ czasownik z ing

PRESENT CONTINUOUS

Present Simple - rutyna; - powtarzalność; - stałe wydarzenia, reguły, zasady, zjawiska; - zdania, pytania, przeczenia, w których możemy powiedzieć, że coś się dzieje zawsze, czasami często, rzadko.

Are you going to the cinema? Yes, I am.No, I'm not.

I'm getting up at the moment. You're having breakfast now. My boss is driving his car right now. Her mum is going to the cinema at night.My colleagues and I are finishing work at 7 in the evening today.Tom and you are going to the gym on Friday. Mark and Juliet are watching TV at the moment .

Osoba + to be + czasownik z końcówką 'ing....

Present Continuous

  • tworzy pytania poprzez inwersję ' to be'
  • przeczymy poprzez dodanie do odmienionego 'to be' 'NOT'
  • w zdaniach twierdząceych 'to be' jest nie tłumaczone
  • czsu Present Continuous używamy jeśli chcemy powiedzieć, że coś się dzieje teraz, czyli w momencie mówienia, bądź kiedy mówimy o planach lub o odstępstwach od reguły.

Present Continuous- czynność, która odbywa się w momencie mówienia;- czynność wcześniej zaplanowana; - odstępstwa od reguły.

Why am I having dinner now?Where are you going tonight?When is your mum arriving?Is her partner finishing his work at 3 today? Why are we going by bus today?What time are Jack and you going to the theatre? Are Mike and Tom watching TV?