Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Микола Хвильовий – бунтівний романтик

Віртуальна виставка

(130 років від дня народження)

Зміст

Письменник трагічної долі

1

Арабески творчості поета

2

Микола Хвильовий у спогадах, листах, пам’яті

3

Микола Хвильовий — український прозаїк, поет, публіцист, один з найвідоміших представників Розстріляного відродження. Його життя і творчість — бездонна енциклопедія боротьби, відваги, сумнівів і страждань. Він став харизматичною постаттю українських 1920-х, символом блискучого мистецького покоління, що встигло реалізуватися упродовж скупо відміряного часу. Радимо ознайомитися з біографією письменника всім, хто цікавиться українською літературою та історією минулого століття. Пропонована література подана з фондів Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара https://libgonchar.org/

Хай живе дух неспокою!

Микола Хвильовий

«13» було улюбленим числом Миколи Хвильового. 13 грудня 1893 року він побачив світ, а 13 травня 1933року пішов із нього, вирішивши зіграти останній акт життєвої драми за власним, а не енкаведистським, сценарієм… Щасливо знайдений псевдонім – Хвильовий – означив не лише його долю та вибір, але десь і дух усієї неспокійної, до основ збуреної епохи. Відомості про родину доволі уривчасті. Народився Микола Фітільов у сім'ї сільських учителів. Коли батьки розлучилися, Микола залишився з матір'ю, взявши від батька невсипущий потяг до мандрів та любов до літератури. За спогадами Хвильового, від бабусі в нього – українська мова, від батька – «народницький дух».

Письменник трагічної долі

1

Його юність позначена розривами, бунтами, незгодами з наставниками й неприйняттям їхніх цінностей. Спершу з Охтирської, а потому з Богодухівської гімназії Миколу відрахували за причетність до революційних гуртків і за зухвале ставлення до педагогів. Молодий Хвильовий обрав для себе бездомні мандри, спробував пролетарського хліба на заводі і врешті був мобілізований на фронт Першої світової. Детальніше про нелегкий життєвий шлях письменника можна дізнатися зі статей книг та періодичних видань віртуальної виставки.

Жулинський М. Микола Хвильовий (1893-1933) / М. Жулинський // Слово і доля / М. Жулинський. – Київ : А. С. К., 2002. – С. 329-336. В оглядовій статті українського літературознавця Миколи Жулинського систематизований ґрунтовний аналіз творчості яскравого українського письменника Миколи Хвильового. Літературознавчий матеріал про митця доповнено його творами та цікавими ілюстраціями. Матеріал статті розрахований на широке коло читачів і стане джерелом додаткових знань для школярів і студентів.

Гусєв В. І. Микола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов) / В. І. Гусєв // Видатні постаті в історії України ХХ ст. / В. І. Гусєв. – Київ : Вища школа, 2011. – С. 351-354. Публікація містить короткі біографічні відомості про Миколу Хвильового та його роль в українській прозі 20-х років ХХ століття. Для всіх, хто цікавиться історією нашої держави, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, студентів.

Клімов А. А. Микола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов) / А. А. Клімов // Україна. 101 видатна постать / А. А. Клімов. – Харків : Ранок, 2009. – С. 45-46. Енциклопедія знайомить читачів із видатними особистостями, котрі являють собою славу України. Талановиті державні діячі, полководці, мислителі й науковці, поети й художники залишили слід в історії, науці або культурі, зробили вагомий внесок у загальну духовну скарбницю нашої країни. Серед них – Микола Хвильовий, письменник-новатор, самобутній і своєрідний автор. Матеріал для широкого читацького загалу.

Жулинський М. Микола Хвильовий / М. Жулинський // Із забуття – в безсмертя : (сторінки призабутої спадщини) / М. Жулинський. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 264-303. Книжку відомого літературознавця складають своєрідні літературні портрети і добірки з творчої спадщини українських письменників. Є тут і яскравий представник української літератури 20-х рр. ХХ ст. – Микола Хвильовий, біографія якого досить незвична, трагічна і складна для розуміння. Матеріал розрахований на учнів, студентів та викладачів.

Самі про себе : автобіографії українських митців 1920-х років / упорядник Р. Мовчан ; Національна академія наук України, Ін-тут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Кліо, 2015. – 640 с. Збірник підготовлено на базі архівних матеріалів, раритетних видань та документів із приватних архівів. Усього представлено автобіографії 105 українських митців доби «Розстріляного Відродження», серед яких і найбільш знакової постаті цієї доби — Миколи Хвильового. Запропоноване видання стане у пригоді школярам, студентам, викладачам вищих навчальних закладів і всім читачам, хто цікавиться історією вітчизняної культури та її здобутками.

Попельницька О. О. Хвильовий Микола (Фітільов Микола Григорович) / О. О. Попельницька // Сто великих діячів культури України / О. О. Попельницька. – Київ : Арій, 2010. – С. 351-355. Книга містить 100 лаконічних портретів найвидатніших представників вітчизняної культури, серед яких коротка біографічна оповідь основоположника пореволюційної української прози — Миколи Хвильового. Розраховано на масового читача.

1

2

3

4

Микола Хвильовий: життєвий і творчий шлях [Електронний ресурс] // ukrlitzno : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2010-2023. – Режим доступу: https://www.ukrlitzno.com.ua/mikola-xvilovij-zhittyevij-i-tvorchij-shlyax/ (дата звернення: 07.11.2023). – Назва з екрана.

Додаткова інформація на сайтах:

Микола Хвильовий: життєві факти і цитати [Електронний ресурс] // SPADOK.ORG.UA : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2023. – Режим доступу: https://spadok.org.ua/vydatni-ukrayintsi/mykola-khvylovyy-krylati-frazy-y-vybrani-tsytaty (дата звернення: 08.11.2023). – Назва з екрана.

Хвильовий Микола – біографія [Електронний ресурс] // OnlyArt : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2011-2023. – Режим доступу: https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/hvylovyj-mykola-biografiya/ (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.

Біографія Миколи Хвильового [Електронний ресурс] // ОСВІТА.UA : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2007-2023. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/biograf/23940/ (дата звернення: 07.11.2023). – Назва з екрана.

Революціонер з голови до п’ят, Хвильовий міцно зв’язаний з кращими традиціями української художньої літе­ратури: можна сказати, що шукання Хвильового почались там, де урвалися шукання Коцюбинського.

Ананій Лебідь

2

Арабески творчості поета

Майже з самого початку своєї творчої діяльності Микола Хвильовий набув нечуваної популярності. Він створював нову українську літературу, яка б відповідала запитам доби. Письменник творить у незнайомому жанрі та започатковує новий стиль вітаїзму — активний романтизм. Намагаючись зрозуміти жанрові особливості його творів, не можна вхопити якогось певного визначення цим, майже безсюжетним текстам за присутності автора у кожному з них.

Якийсь мікс-жанр – есе? новели? притчі? провокативні діалоги з читачами? «Кіт у чоботях», «Жучок» – не про казку йдеться. Це про новий соціальний тип, який з'явився на очах автора. Він невтомно і енергійно експерементує зі звуком, формою, образами. Хвильовий із молодою зухвалістю прагне збагнути і передати в слові універсальну суть своєї доби. У пошуках нових барв та ритмів письменник приходить до «ліричної музичності і музичної ліричності», яка особливої виразності згодом набуде в новелах і стане прикметою його індивідуального стилю.

Просалова В. Арабески як авторські жанрові маркери і принципи побудови творів / В. Просалова // Дивослово. – 2017. – № 10. – С. 53-57. Завдяки історико-порівняльному методу у статті виявлено специфіку творів, названих арабесками, з’ясовано принципи їхньої побудови, що ґрунтуються на химерному поєднанні непоєднуваного, повторюваності й варіюванні мотивів, гетерогенності компонентів. Установлено важливе значення рослинної символіки, широке коло інтертекстуальних зв’язків арабесок Павла Богацького та Миколи Хвильового. Відзначено актуалізацію авторами поетики відкритого твору, що передбачає активність реципієнта, який творить свій читацький варіант тексту. Публікація адресована літературознавцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією української літератури.

Хвильовий М. Г. Вибрані твори / М. Г. Хвильовий. – Харків : Ранок : Веста, 2003. – 352 с. Микола Хвильовий найвизначнішій представник української модерної літератури. Його прозі притаманні тематичне та формальне новаторство, художнє експериментаторство, яскраві естетичні знахідки. Естетично несподівана, розмаїта за художніми стилями проза Миколи Хвильового входить до скарбниці світової літератури. Для учнів, учителів і шанувальників рідного слова.

Хвильовий М. Г. Санаторійна зона : оповідання, новели, повісті, памфлет / М. Г. Хвильовий. – Харків : Фоліо, 2008. – 382 с. До збірки видатного майстра українського слова Миколи Хвильового, якого ще за життя називали революційним романтиком, увійшли оповідання та новели («Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», «Арабески», «Солонський Яр» та ін.), повісті «Санаторійна зона», «Сентиментальна історія», «Іван Іванович» і незакінчений роман «Вальдшнепи». Для широкого читацького загалу.

Хвильовий М. Г. Сині етюди / М. Г. Хвильовий. – Львів : Каменяр, 1991. – 150 с. Микола Хвильовий — поет, майстер психологічної новели з елементами романтизму, один з основоположників пореволюційної української прози; член-засновник літературних організацій — «Гарт», ВАПЛІТЕ, «Пролітфронт». Перша збірка його новел «Сині етюди» дістала високу оцінку тогочасних літературних критиків. Розраховано на учнів, студентів та викладачів.

Хвильовий М. Г. Я, (Романтика) ; Кіт у чоботях : Біографія письменника. Стислий переказ творів. Аналіз текстів. Зразки учнівських творів : посібник : 11-й кл. / М. Г. Хвильовий. – Київ : Ранок, 2000. – 48 с. Вміщені в посібнику біографія письменника, перекази, аналіз новел, зразки учнівських творів стануть у пригоді учням 11 класів при підготовці до уроків та написанні власних творчих робіт.

Хвильовий М. Г. Я, (Романтика) / М. Г. Хвильовий. – Київ : Школа, 2008. – 368 с. До книжки увійшли вибрані твори Миколи Хвильового. Новели прозаїка і сьогодні приваблюють читача не лише тематичною злободенністю, а й стильовою, мистецькою самобутністю. Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української літератури. Розрахована на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю М. Хвильового.

Додаткова інформація на сайтах:

1

2

3

4

Нефабульна проза Хвильового «Арабески» [Електронний ресурс] // ukrlit.net : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2007-2023. – Режим доступу: https://ukrlit.net/item/1050.html (дата звернення: 26.11.2023). – Назва з екрана.

Персонажна нарація в новелістиці Миколи Хвильового [Електронний ресурс] // УкрРеферат : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2009. – Режим доступу: https://ukrreferat.com/chapters/movoznavstvo/personazhna-naratsiya-v-novelistitsi-mikoli-hvilovogo-referat.html (дата звернення: 27.11.2023). – Назва з екрана.

Надія Кравченко Арабеска Миколи Хвильового: текст у тексті [Електронний ресурс] // r.donnu.edu.ua : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2017. – Режим доступу: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8f4a0da6-680f-440b-b029-d6a137b83ffe/content (дата звернення: 27.11.2023). – Назва з екрана.

Арабески – Хвильовий Микола [Електронний ресурс] // УкрЛіб : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2023. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2721 (дата звернення: 26.11.2023). – Назва з екрана.

Микола Хвильовий у спогадах, листах, пам’яті

3

«Письменників не треба ідеалізувати – вони були такими ж живими людьми, як ми», – розповідає Ростислав Мельників, поет і літературознавець, завідувач кафедри української літератури та журналістики Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. Нині він працює над повним зібранням творів Миколи Хвильового в п’яти томах. Про Хвильового говорить так: постать багатогранна й недостатньо вивчена. Ще не всі факти з його біографії відомі, особистого архіву не залишилося, та й не всі твори дійшли до нас. Донька Смаковського Лариса Миколаївна зберегла кілька цікавих свідчень про свого двоюрідного брата. Вона згадувала, що «майбутній письменник не відзначався великою ретельністю до науки». Зате пристрасть до читання мав надзвичайно сильну. Читав твори Діккенса, Гюго, Флобера, Гофмана.

Був справжнім «бібліофагом» — пожирачем книг. «Живучи ще в Зубівці, Микола діставав багато книжок у бібліотеці поміщиці Савич, маєток якої був недалеко від маєтку Смаковських», — розповідала Лариса Миколаївна. «Микола Хвильовий нас вчить, що ні за яких обставин і за жодних ідеолоґічних розбіжностей між українцями, не можна переходити на бік москалів. Миколу Хвильового шанують по всій Україні, не зважаючи ні на що; у Львові є вулиця Миколи Хвильового», – слова Ігора Алексєєва, члена Ради ХОО ВТ «Просвіта». Ось що писав про свого друга такий же запальний диспутант, недавній політкаторжанин, популярний на той час критик Володимир Коряк: «Істинно: Хвильовий. Сам хвилюється і нас усіх хвилює, п'янить і непокоїть, дратує, знесилює і полонить. Аскет і фанатик, жорстокий до себе і до інших, хворобливо вразливий і гордий, недоторканий і суворий, а часом — ніжний і сором'язливий, химерник і характерник, залюблений у слово, у форму, мрійник».

Коваль В К. Сталінський вирок Миколі Хвильовому / В. К. Коваль // Серце моє в колючому дроті: Есе. Спогади. Документи / В. К. Коваль. – Київ : Дніпро, 2005. – С. 314-339. До другої частини книги «Серце моє в колючому дроті» відомого літературознавця і літературного критика Віталія Коваля увійшли статті про репресованих і гнаних письменників. Серед яких був Микола Хвильовий. Публікація адресована літературознавцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією української літератури.

Коломієць Р. Г. Микола Хвильовий / Р. Г. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. В книзі зібрані спогади літературознавця В. Панченка, який, вивчаючи життя і творчість Миколи Хвильового, подолав 1030 кілометрів. Він зустрічався з родичами Хвильового, його друзями і знайомими, розпитував їх, щоб уявити справжнього письменника. А також свідчення про Хвильового та його друзів, які зібрав Григорій Костюк. Для всіх, хто цікавиться літературою нашої держави, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, студентів.

Шевельов Ю. Хвильовий без політики / Ю. Шевельов // Вибрані праці : у 2-х кн. Кн. II : Літературознавство / Ю. Шевельов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 273-286. Хвильовий в історії української літератури постає, здається, «між двома силами»: як революціонер, громадський діяч, апологет політичного виру — і, з іншого боку, як схимник, містик, член масонської ложі або якогось іншого загадкового ордену. Публікація адресована літературознавцям, історикам, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією української літератури.

Панченко В. Дорога до Хвильового / В. Панченко // День. – 2018. – № 19. – С. 5-6. Історія життя Миколи Хвильового, письменника, який був постаттю номер один в українській літературі доби Розстріляного відродження, й досі сповнена таємниць. Історик літератури Володимир Панченко, подорожуючи батьківщиною письменника, збирає спогади родичів Хвильового. Для широкого читацього загалу.

В цьому запаморочливому присмерку нашої – не своєї – столиці (Микола Хвильовий у спогадах Олекси Варавви) [Електронний ресурс] // elibrary : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42833/1/O_Bon_VTSZGNNSS_22_2021_FSHN_KUBG.pdf (дата звернення: 26.11.2023). – Назва з екрана.

1

2

3

4

Листи Миколи Хвильового до Аркадія Любченка [Електронний ресурс] // ЛітМісто : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2020. –Режим доступу: https://litmisto.org.ua/?p=4157 (дата звернення: 27.11.2023). – Назва з екрана.

Лист Миколі Хвильовому від матері Єлизавети Фітільової [Електронний ресурс] // avr.org.ua : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2023. – Режим доступу: https://avr.org.ua/viewDoc/30125 (дата звернення: 26.11.2023). – Назва з екрана.

Моя розповідь про М. Г. Фітільова (Миколу Хвильового), а точніше про його життя у Богодухові [Електронний ресурс] // tourcenter.kh.ua : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2023. – Режим доступу: https://tourcenter.kh.ua/uk/node/1452 (дата звернення: 27.11.2023). – Назва з екрана.

Додаткова інформація на сайтах: