Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מועצת תלמידים בית ספרית ככלי ליישום עקרונות דמוקרטיים

"היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולמך" (מהטמה גנדי)

"התפיסה החינוכית של טיפוח מנהיגות נוער ייצוגית מושתת על ההכרה שחינוך לא יכול להסתמך רק על התיאוריה, אלא חייב לכלול גם את החוויה ההתנסותית שתאפשר לבני הנוער להבין ולהפנים כראוי את תפקידו וחשיבותו של מנהיג במשטר דמוקרטי ואת אחריותם של הבוחרים בתהליך הבחירה וביום שאחרי." (דו"ח קרמניצר, 1996)

יחידה מומלצת לכיתות ז' – ט'

מועצת תלמידים בית ספרית ככלי ליישום עקרונות דמוקרטיים

סרטים מומלצים בנושא - באורך מלא

שיעור 3

שיעור 2

שיעור 1

בחירות לנציג מועצה, תהליך דמוקרטי כיתתי

השינוי מתחיל בי

למה לי מועצת תלמידים

לפניכם, יחידת לימוד משולבת (היברידית) המכילה שלושה שיעורים של כ-45 דק' בנושא זה.ניתן לבחור בשיעור אחד מתוך השלושה.

מועצת תלמידים בית ספרית ככלי ליישום עקרונות דמוקרטיים

מועצת תלמידים -מה יוצא לי מזה

01

הנחיות למורה

מועצת התלמידים בבית הספר פועלת מתוקף "אמנת זכויות הילד", "חוק זכויות התלמיד" (התשס"א-2000) ו"חוק הרשויות המקומיות – מינהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער" (התשע"א-2011).

מועצת תלמידים - מנהיגות ייצוגית נבחרת

מתוך חוזר מנכ"ל: https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=54

מטרות מועצת התלמידים בבית הספר- לטפח תרבות הנהגה דמוקרטית בקרב התלמידים ובין כל באי בית הספר- לחזק ערכים של אזרחות פעילה במשטר דמוקרטי הלכה למעשה- לייצג את התלמידים בכל פורום של קובעי מדיניות- לגשר ולקשר בין קהל הבוחרים, התלמידים, ובין הגוף התומך, הנהלת בית הספר- לדאוג לזכויות התלמידים ולחובותיהם- לטפח בקרב חברת התלמידים והנבחרים הנהגה ערכית, המאמצת נורמות של התנהגות מוסרית בהקפדה על ערך הכבוד ההדדי וברוח ההולמת אורח חיים דמוקרטי ופלורליסטי- לפתח את ערך האחריות והייצוגיות בקרב כלל התלמידים- להקנות מיומנויות של התנהגות במסגרות ניהול ציבוריות (כמו ניהול מו"מ, קבלת החלטות, פרסום, שיווק, התמודדות עם קונפליקטים, פתרון הוגן, גישור, דיונים בדילמות וכד').

מועצת התלמידים בבית הספר, המונחית והמודרכת על ידי מינהל חברה ונוער, היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער ייצוגית המקדמת את הערכים הדמוקרטיים בבית הספר ובקהילה. הפעילות של חברת התלמידים ושל מועצות התלמידים מזמנת התנסות באזרחות פעילה אגב עמידה על זכויות האדם והאזרח. מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר מסייעת בטיפוח אקלים מיטבי ומחזקת את זיקת התלמידים להוויה הבית ספרית והקהילתית.פעילותה של מועצת התלמידים בבית הספר מובנית על בסיס ערכים ועקרונות, כגון: כבוד האדם וחירותו, הזכות לשוויון ולהבעת דעה, שמירת החוק, "הרוב והמיעוט" ו"העם למען העם". המועצה אמורה לייצג את כלל התלמידים בבית הספר, ובכלל זה קבוצות ייחודיות כמו עולים, תלמידים שלהם צרכים מיוחדים ועוד, ולפעול בתיאום עם בוחריה ועל פי חוקי המוסד החינוכי שבו היא פועלת.

דמוקרטיה היא צורת משטר שבה שותפים האזרחים בקביעת השלטון. שותפות זו נעשית קודם כול בפעולת הבחירות. המשטר הדמוקרטי מבוסס על רעיון ריבונות העם. בדמוקרטיות המודרניות מתבטא שלטון העם בכך שציבור האזרחים משתתף בבחירות שבהן נבחרים נציגי העם לשלטון. במדינות הדמוקרטיות בעלות המשטר הפרלמנטרי נערכות בחירות לפרלמנט ונבחרים נציגי העם. על הדמוקרטיה להבטיח את שמירת זכויותיהם של כל אזרחיה ותושביה. בדמוקרטיה מתקבלות החלטות על פי הצבעת הרוב, תוך מחויבות לשמירה על זכויות המיעוט. מתוך: עקרונות המשטר הדמוקרטי המודרני, ניסן נוה.

ידע – מטרות מועצות התלמידים בבתי הספר

קטע סרטון קצר

דוגמה 3

מכתב מאת הנהלת המוסד החינוכי

דוגמה 1

מכתב נוסף מאת הנהלת המוסד החינוכי

דוגמה 2

לדיון

בחרו באחת הדוגמאות ולאחר מכן לחצו על כפתור 'לדיון'

מועצת תלמידים – מה יוצא לי מזה

לדיון

שלב

שלב

שלב

הצגת תוכניות הפעולה בפני המליאה או בפני נציג מטעם הנהלת בית הספר.

התחלקו לקבוצות בנות 4-5 תלמידים, בכיתה או באמצעות חדרים בזום.כל קבוצה תכין תוכנית פעולה לשינוי החלטת ההנהלה. מומלץ להיעזר בכרטיס המשימה.

הבסיס החוקי והערכי לפעילותה של מועצת התלמידים

באמצעות הכלי Jamboard הציגו טיעונים מדוע לדעתכם, חשוב שתהיה מועצת תלמידים בבית הספר. אפשר גם לקיים דיבייט שבו חלק מהתלמידים יעלו נימוקים בעד קיומה של המועצה וחלק יעלו טיעונים נגד קיומה של המועצה.

מונחים חשוביםייצוגיות - מתן ביטוי לאדם, לקבוצה או לארגוןדמוקרטי – שמתקיימים בו הליכים דמוקרטיים (כגון: בחירות, הצבעה שוויונית, עבודה על פי תקנון מוסכם, הכרעת הרוב)מעורבות - היות אדם מיודע, שותף, מוכנס בעניין.אחריות - נשיאה בתוצאות, מחויבות, ערבות.

כרטיס משימה

מידע

חישבו מהי הדרך הנכונה לפנות אל ההנהלה כדי לשכנעה שחייבת להיות מועצת תלמידים בבית הספר!!!
 • כיצד תוכלו לגבש תלמידים מבית הספר שחושבים כמוכם? (אינסטגרם, שאלון וכו').
 • אילו אמצעים עומדים לרשותכם במאבקכם בהחלטת ההנהלה? (כל הליך דמוקרטי קביל: מכתב, פגישה, דיון, הצגה במבואה).
 • הקפידו על שיח מכבד ומאפשר.
 • מהם הטיעונים העיקריים שתרצו להציג? בביצוע המשימה התייחסו לעקרונות הבאים.

לסיום נצפה במספר סרטונים של מועצות תלמידים בגילאים שונים ברחבי הארץ המציגים את פעילותן,לאחר מכן - יש ללחוץ על כפתור 'לדיון'

דוגמאות לפעילות של מועצות תלמידים בית ספריות

לדיון

השינוי מתחיל בי

02

הנחיות למורה

"מכאן – יוכלו המשתתפים להבין טוב יותר את מקומה של מועצת הנוער בתוך ההתנהלות החברתית, ואף להשפיע עליה ואולי להיות חלק ממנה. מועצת הנוער היא, אם כן, אחד הגופים המאפשרים לבני הנוער השתתפות בשיח הציבורי הרלוונטי לה והשפעה עליו. דרכה יוכלו להגיע אל מעגלי השפעה אחרים (הנהלת בה"ס, הנהלה יישובית וארצית – בהתאמה אל המועצות השונות הפועלות); ובתוכה יוכלו להשפיע על דעות המשתתפים, אופני ההבעה שלה והשפעתם על השיח הרחב יותר. מנקודה זו יוכלו בני הנוער גם לקבוע מה יהיה תפקידם בהתנהלות הציבורית שסביבם: האם ירצו להוביל אותה (ולהיות שותפים פעילים במועצה)? האם ירצו להשפיע עליה מ"בחוץ"? האם ינתבו את השפעתם לתחומי עניין ופעילות אחרים הנתונים להם? – כל אחד מהמשתתפים ימצא את מקומו או מקומה ביחס לגוף הנדון (קרי – מועצת תלמידים או מועצת נוער) ויחליט כיצד יפעל."

מתוך המחקר: פרקטיקה של חינוך אזרחי: מועצות תלמידים ונוער ככלי חינוכי וחברתי טלי יריב-משעל

"חשיפת התלמידים אל הפעילות במסגרת מועצות תלמידים ונוער תיעשה תוך יצירת תהליך ראשוני של למידה – את מערכת החוקים והבירוקרטיה של החברה הדמוקרטית מחד, ואת המערכת החברתית הנתונה מאידך. כלומר, מטרת ההתנסות הראשונית (בשלבים מוקדמים של ההכנה לפעילות במסגרות השונות – מועצות תלמידים בית ספריות, מועצות יישוביות מייצגות ומועצות נוער במסגרות בלתי פורמאליות כמו ארגוני נוער וכד') תהיה לימוד ראשוני של האופנים בהם מתנהלת מערכת השלטון הדמוקרטית, אופני ההשתתפות של האזרחים ותהליכי הבחירה וההובלה בתוכם. האופנים בהם נחשוף את התלמידים את המידע הראשוני הזה יתחילו בסביבה הראשונית והקרובה של התלמידים – כסביבת ההתנהלות הבית ספרית והחברתית שלהם, באופן שישקף את הבסיס הערכי של ההתנהלות הדמוקרטית (שוויון מהותי, זכויות יסוד) ואת הבסיס הערכי של ההתנהלות הקהילתית (זהות ושייכות, לאום, דת ותרבות). נראה כי הבסיס החשוב הראשוני יהיה העיסוק בהיבטים של הזהות וההזדהות האישית. חשוב להדגיש כי העיסוק בהיבטים האישיים יתקיים בשני צירים מקבילים: זה האישי, וזה הכיתתי (או – ציבורי). כלומר, המטרה היא לחשוף את הרבדים השונים של הזהות לא רק באופן אישי אלא באופן שמאפשר חשיפה הדדית – והכרות הדדית זה עם מורכבותו של אחר, ודרך כך עם המורכבות הרחבה יותר של ה"חברה" והצורך למצוא איזונים ופתרונות כדי לחיות ביחד. לצורך כך חשוב יהיה להבנות תהליך שיש בו חלקים של חקר ובחינה רפלקטיבית אישית, וחלקים אחרים של שיתוף ודיון קבוצתי במרכיבי הזהות השונים של כל אחד מהתלמידים בכיתה או בקבוצה הנתונה. מבחינה מתודולוגית, ניתן לחשוב על נקודות שונות ואופנים שונים של שיתוף לאורך התהליך: למשל חשיפת הנרטיב המשפחתי דרך סיפור, תמונה או סמל משפחתי או עיסוק בתחומי העניין השונים של התלמידים במקביל לעיסוק אישי בשאלות של דמויות מפתח בחיי התלמידים או אירועים מכוננים בעיניהם."

ידע – מטרות מועצות התלמידים בבתי הספר

לפניכם שני קטעים העוסקים במעורבות אזרחית. לאחר הצפיה לחצו על כפתור 'לדיון'

השינוי מתחיל בי

לדיון

רקע על הקמפיין

קישור למילים בלבד

כל קבוצה תנסה לשכנע את חברי הכיתה בחשיבות התחום שבו עסקה במטרה שמועצת התלמידים בבית הספר תעסוק בנושא במהלך שנת הלימודים הקרובה.

במליאה

בכיתה או בחדרים בזום נתחלק על פי הקטגוריות שעלו בפאדלט. כל קבוצה תציע דרכי פעולה להתמודדות עם הבעיות שבתחומה ותתכונן להצגתן במליאה.

בקבוצות

נרכז בפאדלט את הרעיונות שעלו על פי קטגוריות: חברתיות, לימודיות, תפעוליות, יחסי מורים-תלמידים.

אתרו וצלמו פינות וסביבות שונות במרחב הבית ספרי אותם הייתם רוצים לחדש או לשנות והעלואת התמונות או ההצעות לפאדלט.

או

נציף נושאים ובעיות מחיי בית הספר ונבחן יחד כיצד מועצת תלמידים עשויה לקדם לכך פתרונות.

כל תלמיד יכתוב בלוח פאדלט נושאים המפריעים לו בבית הספר אותם היה רוצה לשנות.

אישי (אנונימי)

בזוגות

לדיון

תחומי הפעילות של מועצת התלמידים בבית הספר

לסיום, נצפה במספר סרטונים המציגים מאבקים לשינוי של מועצות תלמידים בישראל.לאחר מכן - יש ללחוץ על כפתור 'לדיון'

לקום ולפעול

לדיון

בחירות לנציג מועצה – תכונות הנציג

03

הנחיות למורה

הערות כלליות לקיום הליך הבחירות:

התקנון מושתת על 12 עקרונות בסיסיים המאפיינים את פעילותן של מועצות התלמידים והנוער. העקרונות מחייבים כל נציג שנבחר, ומהווים מדד לתפקודם.

תקנון העל ואמנת המועצות

12 העקרונות

מועצות התלמידים והנוער מחויבות לפעול בהתאם לתקנון העל. תקנון העל מכיל קובץ תקנות ונהלים, המהווים מדד לתפקודה של מועצה תקינה. התקנון אושר לראשונה ב-15.5.1997, בוועידת מועצות התלמידים והנוער, ומאז נפתח מחדש לאישור אחת לחמש שנים. 743 מתוך 770 צירים, נציגי מועצות תלמידים ונוער מכלל רחבי הארץ, הצביעו בעד התקנון.

"התפיסה החינוכית של טיפוח מנהיגות נוער ייצוגית מושתתת על ההכרה שחינוך לדמוקרטיה לא יכול להסתמך רק על התיאוריה, אלא חייב לכלול גם את החוויה ההתנסותית, שתאפשר לבני הנוער להבין ולהפנים כראוי את תפקידו וחשיבותו של מנהיג במשטר דמוקרטי ואת אחריותם של הבוחרים בתהליך הבחירה וב'יום שאחריי." (מתוך: "להיות אזרחים", דו"ח קרמניצר, 1996)

ידע – בחירות למועצת תלמידים

בחרו 2-3 בעלי חיים שתכונותיהם רצויות לדעתכם לנציג הכיתה במועצת תלמידים. כתבו לעצמכם או שתפו בזוגות את בחירתכם. לאחר מכן לחצו על כפתור 'לדיון'

בחירות לנציג מועצה – תכונות הנציג

לדיון

בניית מצע בחירות לדוגמה

ניתוח מצעי בחירות

לדיון:

בחרו באחת הפעילויות הבאות:

כיצד כותבים מצע?

מה לדעתכם צריך לכלול מצע של מועמד למועצת התלמידים?

על המועמדים להקפיד על:
 • ניסוח ברור ותקין.
 • כתיב נכון, ללא שגיאות כתיב.
 • הימנעות מהבטחות שלא תוכלו לקיים!

בדרך כלל, מצע בחירות לייצוג תלמידים במועצת תלמידים כולל נושאים אלו:
 • הצגה אישית (שם המועמד, כיתה)
 • תכונות מיוחדות שיש במועמד המתאימות לתפקיד (מדוע כדאי למצביעים לבחור בו)
 • הצעות לביצוע (מה המועמד מתכוון לעשות אם ייבחר)
 • משפט סיום המסכם מדוע כדאי לבחור במועמד ("לכן כדאי שתבחרו בי..")
 • סיסמה (משפט קצר, קליט, רצוי בחרוזים)

הנחיות לכתיבת מצע בחירות

מצע בחירות הוא טקסט טיעוני (כתוב או שמועבר על פה בנאום) למטרת שכנוע שנושאים מועמדים בבחירות. במצע המועמדים מצהירים על כוונותיהם, מפרטים את תכונותיהם ואת השקפת עולמם וכן את אשר ברצונם לבצע אם ייבחרו לתפקיד.

חלוקה לקבוצות – נתחלק לקבוצות או לחדרים בזום. כל קבוצה תכתוב מצע בחירות למועמד מטעם הכיתה למועצת התלמידים הבית ספרית (אם ידוע על תלמידים שרוצים להגיש מועמדות לייצוג הכיתה במועצה, אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות בהתאמה על פי כמות המועמדים). טיפים והנחיות לכתיבת מצע במליאה – הצגת מצעי הבחירות בפני המליאה ודיון.

בניית מצע בחירות לדוגמה

לדיון

נצפה בסרטון אחד או יותר על מועמדים למועצת תלמידים (חלקם מוצגים כפרודיה). לאחר מכן, יש ללחוץ על כפתור 'לדיון'

ניתוח מצעי בחירות

לדיון

לסיכום נצפה בסרטון הקצר הבא, לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור 'לדיון'

בחירות לנציג מועצה – תהליך דמוקרטי כיתתי

לדיון

שתיקה רועמת

הוא קרא לי מללה

סופרג'יסטיות

בדרך לבית הספר

החלום של מרטין

קישורים לסרטים מומלצים בנושא (באורך מלא)

 • מה היתרון בפנייה לטיפול בנושא דווקא למועצת התלמידים?
 • מהם לדעתכם גבולות תחומי העיסוק של המועצה? האם יש נושאים שבהם על המועצה לפנות לסיוע גורמים חיצוניים (למשל לרשות המקומית או למועצת התלמידים הרשותית, המחוזית או הארצית)?
 • מה יכולת ההשפעה שלכם על הנושאים שמועצת התלמידים עוסקת בהם?

בחירות לנציג מועצה - תכונות הנציג

למורה

בדומה לגופים ייצוגיים אחרים בישראל, כמו הכנסת או מועצת היישוב המקומי, גם מועצת התלמידים הבית ספרית (המשמשת הנהגה ייצוגית של תלמידי כל הכיתות בבית הספר) נבחרת בהליך בחירות דמוקרטי. בשיעור זה, נבדוק מי מתאים להיות נציג המועצה ונתנסה בתהליך בחירות דמוקרטי שמשתף את כלל תלמידי הכיתה.לחצו לקבלת ידע נוסף להרחבה:

להרחבה - סרקו וקראו על מבנה מועצות התלמידים והנוער במדינת ישראל:

 • האם אתם מזדהים עם המאבקים שהוצגו בסרטונים? מדוע?
 • בסרטונים מוצגים מאבקים הכוללים הפגנות (כלי קיצוני יחסית בארגז הכלים של המועצה). לדעתכם, אילו עוד כלים עומדים לרשותה של מועצת התלמידים בבית הספר לניהול מאבקים לפני שימוש בכלי ההפגנה?
 • בסרטונים מוצג שיתוף פעולה בין מועצות תלמידים בית ספריות ובין מועצות תלמידים נוספות. באילו נושאים לדעתכם, על מועצת התלמידים בבית הספר לשתף מועצות תלמידים ברמה יישובית, מחוזית או ארצית?
 • לאן אתם משייכים את עצמכם – לשיר או לסרטון? מדוע?
 • מה לדעתכם גורם לאנשים להיות אדישים ולא להצביע בבחירות לנציגיהם?
 • האם לדעתכם, אפשר להפיג אדישות ולעודד השתתפות ומעורבות אזרחית? כיצד?

מטרות מועצות התלמידים בבתי הספר

למורה

בשיעור זה, ננסה לעמוד על חשיבותה של מועצת התלמידים בבית הספר: מדוע הוקמה, לאילו מטרות ולמען מי. לחצו לקבלת ידע נוסף להרחבה:

 • האם יש תכונות שחוזרות על עצמן, שרובכם מסכימים על כך שהן נדרשות?
 • האם רוב התכונות שהוצגו שייכות לחיות חזקות וכוחניות או שנבחרו גם תכונות שמעידות על צניעות, ערכים ודרך ארץ?
 • מה דעתכם על המכתב? / הקטע בו צפיתם?
 • האם לדעתכם המכתב נכתב בשיתוף נציגי התלמידים? נמקו את תשובתכם.
 • האם לדעתכם פעולות הייעול טובות? הסבירו.
 • האם יש לכם הצעות אחרות לפעולות ייעול? מהן?
 • האם המצע ראוי? האם כדאי לבחור במועמד?
 • איך הכיתה יכולה לעקוב לאורך השנה אחר ביצוע ההבטחות שנתנו הנציגים הנבחרים במצע?
 • האם יש נושאים שלא מצופה שהמועמדים יעלו במצע מסיבות אתיות?
 • מדוע מועצת התלמידים בבית הספר שלכם משמעותית כפי שמשתקף מהסרטונים?
 • האם בעקבות הדיון בשיעור, שיניתם את עמדתכם בנוגע לחשיבות המועצה לבית הספר? מדוע?
 • מה יכולה להיות תרומתכם לקיום מועצת תלמידים משמעותית, משפיעה ותקנית בבית הספר?

קמפיין משטרת הקיטוריםבמטרה לעודד הצבעה בבחירות (לרשויות המקומיות ולכנסת) עלתה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת בסדרת סרטוני המשך לקמפיין משטרת הקיטורים שעלה ב 2013. הסרטונים ההומוריסטיים מעבירים את המסר שמי שלא מצביע זכות הקיטורים שלו תשלל לארבע שנים. או..לשנתיים.

 • בשיעור בחרו התלמידים בנציגיהם למועצה באמונה שהנציגים יוכלו לייצגם ולקדם נושאים שחשובים להם. כיצד תוכלו לסייע למועמדים הנבחרים בהשגת היעדים לאחר היבחרם?
 • כיצד אפשר לשלב את הנציגים שלא נבחרו בהובלת פעילויות בבית הספר ובכיתה?
 • תלמידים שמעוניינים להיבחר למועצה יגישו את מועמדותם.
 • יינתנו לוחות זמנים ומסגרות זהות ושוויוניות לכל המועמדים להצגת המצע שלהם בפני הכיתה (לדוגמה: מספר זהה של דקות נאום לכל המועמדים, הקצאת לוח מוגדר לכל מועמד לפרסום מצע כתוב בשטח הכיתה, הגדרת והגבלת תקציב זהה לקמפיין, הכנת פתקי הצבעה אחידים וכדומה).
 • תתקיים הצבעה חשאית (רצוי בשימוש בקלפי ובפרגוד) לבחירת נציגי הכיתה במועצה (בהתאם לכמות הנציגים לכל כיתה המוגדרת במפתח הנציגות שנקבע בתקנון המועצה או בתקנון בית הספר). אפשר לקיים את ההצבעה גם באמצעות יישומונים, כגון Mentimeter או Electionrunner (ניתנים להורדה גם במכשירים ניידים).
 • ספירת הקולות תעשה שלא מול כלל הכיתה כדי להגן על כבודם של כל המועמדים וכדי לשמור על חשאיות הבחירות.
 • יוכרז על המועמדים שנבחרו, בשמירה על כבודם של המועמדים שלא נבחרו.

נסחו את עיקרי הדברים על פי עקרונות אלו:

משפט פתיחה אנו מבקשים היום להוכיח כי.... (חייבת להיות מועצת תלמידים בבית הספר) אנו מבקשים לטעון ולהוכיח בפניכם, צוות הנהלה, כי החלטתכם נוגדת את יסודות הדמוקרטיה... אנו מבקשים להוכיח כי חובת קיומה של מועצת תלמידים מעוגנת במסמכים מחייבים (חוקים, חוזר מנכ"ל, תקנונים למיניהם). עיקרי הדברים טענתנו העיקרית היא כי... אנו נוכיח בפניכם היום כי.... (מועצת התלמידים הינה גוף ייצוגי ודמוקרטי שתורם לתחושת המעורבות והשייכות של התלמידים למוסד החינוכי) אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי.... תיאור מהלך הדיון נביא בפניכם היום נימוקים שהעלנו אנחנו ותלמידי בית הספר מכל השכבות המבססות את טענתנו כי.... משפטי סיכום נבקש כי תענו לטענות התלמידים המבקשים את זכותם לייצוג בבית הספר כדי שתחושת שייכותם למוסד ויכולת ביטוים בו לא ייפגעו.

הורים, מורים ותלמידים יקרים,

קיצוץ תקציבים מטעם משרד החינוך והרשות המקומית פגע בתקציב בית הספר וגרם לקושי כלכלי משמעותי. משום כך אנחנו נאלצים לנקוט צעדי ייעול: א. ביטול מסיבות פורים וחנוכה ב. סגירת הקפיטריה בבית הספר לטובת תגבור למידה לקראת מבחנים ג. ביטול שיעורי חינוךד. צמצום נבחרות הספורט ה. סגירת מגמת תקשורת ו. כל הטיולים, הסיורים והפעילויות מחוץ לבית הספר יתקיימו במרחק של עד 20 ק"מ כדי לחסוך בעלויות הסעה.בנוסף, כחלק מצעדי הייעול, החלטנו לפזר ולבטל את מועצת התלמידים בבית הספר. איננו רואים צורך במועצת התלמידים הבית ספרית שכן בית ספר ממילא אינו מוסד דמוקרטי. ההחלטה התקבלה אתמול בישיבת ההנהלה של בית הספר והועברה לידיעת ועד ההורים הבית ספרי. נודה לסיועכם ולהתחשבותכם. בברכה, רון ירוני, מנהל בית הספר

מתוך אתר שירונט

לוקח ברצינות את מה שהוא חושבכבר לא עומד בצדמתחיל להתערביודע שבסוף זה ישתלם לו בגדוללוקח אחריותשווה עם זה הכלדווקא אני...

 • דווקא אני
מנחי ערוץ הילדיםמילים: דנה שץלחן: דני רייכנטלאם משהו יזוז פה זה יתחיל אצלי אם משהו ישתנה פה זה יקרה בגללי אם משהו מפריע לי אני אומר כבר לא יהיה בסדר אם אני לא אתעורר דווקא אני מוכן לעשות דווקא אני רוצה לשנות דווקא אני מכל העולם דווקא אני ואז גם כולם

חוק זכויות התלמיד

"חוזר מנכ"ל" של משרד החינוך

בעקבות התשובות/תוצאות שעלו בלוח השיתופי:

 • האם יש נושאים בבית הספר או במערכת החינוך שחייבים לשתף בהם את נציגי התלמידים? אלו?
 • האם אתם מודעים לכך שבכל בית ספר חייבת להיות מועצת תלמידים גם מתוקף וגם מתוקף
שחוקק בכנסת? מדוע לדעתכם בחרו גופים כל כך בכירים להבטיח זאת?
 • האם המצע ראוי? האם כדאי לבחור במועמד?
 • איך הכיתה יכולה לעקוב לאורך השנה אחר ביצוע ההבטחות שנתנו הנציגים הנבחרים במצע?
 • האם יש נושאים שלא מצופה שהמועמדים יעלו במצע מסיבות אתיות?

מקור: https://students.education.gov.il/social-and-enrichment-activities/young-leadership/student-and-youth-council-structure

 • חובה על כל נציג במועצה להיבחר באופן דמוקרטי על ידי הגוף שאותו הוא מייצג, וכהונתו תימשך עד גיוסו לצבא, לשירות לאומי או לשנת שירות, אך לא יאוחר ממלאות לו 19 שנה או מסיום שנת הלימודים בבית הספר התיכון.
 • חובה על כל מועצה לאפשר לכל הגופים הזכאים להיות מיוצגים בה, לשלוח נציגים למועצה בהתאם למפתח הוגן של נציגות, הנקבע בתקנון המועצה.
 • חובה על כל מועצה להכין תוכנית אב שנתית הנתונה לשינויים תמידיים בהתאם לצו השעה.
 • חובה על כל מועצה לבחור ביושב ראש אחד ובממלא מקום לתקופת כהונה (קדנציה) בת שנה.
 • חובה על מועצה להגדיר מראש ובאופן דמוקרטי את דרך בחירת בעלי התפקידים במועצה.
 • חובה על כל מועצה לקבל את החלטותיה באופן דמוקרטי לפי תקנון המועצה.
 • חובה על כל מועצה לקבוע את סדרי עבודתה ודרכיה ולקבל על כך את אישור מליאת המועצה.
 • חובה על כל מועצה לכתוב פרוטוקול ישיבה הכולל נוכחות חברי המועצה, נושאי דיון בישיבה, החלטות שנתקבלו ונימוקיהן, ורישום מדויק של הצבעות, ולהציגו לכל דורש.
 • חובה על כל מועצה להתכנס באופן סדיר.
 • חובה על כל מועצה לכתוב תקנון שאינו עומד בסתירה ל"תקנון העל", למעט מקרים שיאושרו בוועדות הבוררות.
 • חובה על כל מועצה לבחור מבקר באופן דמוקרטי.
 • נציגי מועצת התלמידים והנוער אינם רשאים לייצג בשם בני הנוער עמדות מפלגתיות בכל פורום שהוא.

מועצת התלמידים ככלי חינוכי חברתי

למורה

במהלך השיעור, נכיר את תפקידיה של מועצת תלמידים בחיי בית הספר ונעמוד על חשיבותה ועל תרומתה לרווחת התלמידים.לחצו לקבלת ידע נוסף להרחבה:

הורים, מורים ותלמידים יקרים,

ההחלטה התקבלה היום בישיבת ההנהלה של בית הספר והועברה לידיעת ועד ההורים הבית ספרי לעדכונכם.חדר הפעילות של המועצה יוסב ממחר לטובת תגבור במקצועות הבגרות. תלמידים שיש להם שאלות, הצעות או בעיות שהופנו עד כה למועצת התלמידים מוזמנים לפנות החל מהיום למזכירות ההנהלה. בברכה, רון ירוני מנהל בית הספר