Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

7. ja 8. klass

Iseseisva õppimise päev 21.11.2023Maailmaharidus

2023/2024 õppeaasta on keele ja kultuuri teema aasta. Täna lahendad Sa erinevaid ülesandeid maailmahariduse teemal. Juhul kui tunned, et vajad mõne ülesande lahendamisel abi, vajuta antud ülesande juures ABI nupule.Hinde saad sa tänase päeva eest geograafiasse.Edu ja vahvat avastamist Sulle.

Maailmaharidus on haridus, mis õpetab inimesi julgelt ja laiemalt mõtlema, olema kursis nii kodumaa kui ka maailma probleemidega, õpetab inimesi probleeme nägema ja neid lahendama. Maailmaharidus kujundab tegutsevat inimest, kes on hooliv oma lähedaste ja teiste inimeste suhtes, kes austab teisi kultuure, kelle maailmavaade põhineb õiglusel, võrdusel ja inimõiguste austamisel.

Mis on maailmaharidus?

Töö lae üles:

Kujutle, et oled juba pool aastat uues riigis viibinud. Kirjuta meil enda sõbrale, milles tood välja, mis sulle sinu uues koolis meeldib ja mis mitte. Kuidas sulle meeldib sinu vahetuspere (elukoht). Mida oled juba huvitavat teinud ja mida plaanid veel teha.

Otsi infot valitud riigi haridussüsteemi kohta ja too välja suurimad sarnasused ja erinevused Eestiga.

Riigi kohta kirjuta välja: asukoht, naaberriigid, rahvaarv, riigikeel, pealinn ja suuremad linnad, kliima, suurimad mäed, jõed, vaatamisväärsused

Ülesanne 1.

Oled minemas aastaks vahetusõpilaseks/vabatahtlikuks teise riiki. Vali endale meelepärane riik ja tee sellest ülevaade.

Ülesanne 2. Ava lisatud fail. Kirjuta vastused paberile. Vastustega paber vii homme oma inglise keele õpetaja kätte.

Peale loo kuulamist, vasta järgmistele küsimustele. Vastused saada palun muusikaõpetaja Aleksandrale. 1. Kus sündis muusika?2. Keda peetakse maailma esimeseks heliloojaks?3. Nimeta maailma kõige keerulisem muusikainstrument.4. Millal ilmusid heliloojad?5. Kes oli esimene noodilooja?6. Mis oli esimene muusika?

Ülesanne 3. Kuula J.S. Bachi "Halasta mu Jumal" (Matteuse passioon). See on vaimne oratoorium soolohäältele, topeltteos nii koorile kui ka orkestrile. Bach kirjutas teose aastal 1727 (oopus number BWV 244).

Ülesanne 4.Kahjuks ei hoolitseta igas riigis laste eest nii hästi kui Eestis. Sulle võib tunduda, et haridus on nagu õhk, mida sa hingad ehk justkui endastmõistetav. Kutsume sind vaatama ühte filmi – „Kibe šokolaad“ – ning soovime kaasata sind mõtlema ühe suure maailma probleemi üle ja ehk ka väljapääsu leidmisele.Peale filmi vaatamist kirjuta paberi peale, mis mõtteid/ tundeid tekitas sinus see film. Mis sa arvad sellest probleemist? Kuidas sa tahaksid, et olukord maailmas oleks? Mis sa arvad, mida täiskasvanud (nende emad/ isad/ teised täiskasvanud) võiksid teha, et probleemi lahendada ja lapsi aidata? Oma töö vii palun raamatukokku vastavasse kasti.

Vaata

Loodame, et Sul oli huvitav päev!