Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Książki dla bibliotekarzy zakupione do zbiorów MBP w Białej Podlaskiej w 2023 roku

Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat / przygotowane przez Sekcję Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA; opracowane przez Carolynn Rankin; tłumaczenie i opracowanie w języku polskim Dorota Grabowska i Grażyna Lewandowicz-Nosal, współpraca Robert Brzóska. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza"; nr 35)Wytyczne IFLA są niezbędne w pracy bibliotekarzy praktyków, personelu bibliotek, kierowników i administratorów, studentów i wykładowców na studiach kierunków informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA podjęła się nowelizacji Wytycznych dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat, które ostatnio były opublikowane w 2003 r. Celem nowelizacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk bibliotecznych usług dla dzieci. Dla wielu bibliotekarzy dziecięcych Wytyczne IFLA będą pomocne w dążeniu do realizacji podstawowych zadań związanych z dostarczaniem książek i wspieraniem czytelnictwa. Wytyczne promują i zachęcają do rozwoju skutecznych usług bibliotecznych dla dzieci o różnych umiejętnościach udzielając międzynarodowej społeczności bibliotecznej wskazówek dotyczących dziecięcych potrzeb, prawa do informacji, piśmienności i czytelnictwa. Intencją autorów Wytycznych jest pomoc bibliotekom publicznym we wprowadzeniu wysokiej jakości usług dla dzieci w erze cyfrowej i w rozpoznaniu zmieniającej się roli biblioteki we współczesnym społeczeństwie. opis: www.sbp.pl

ZAMÓW

Komunikacja interpersonalna i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi: od instytucji kultury do biznesu / Magdalena Cyrklaff-Gorczyca. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023.[…] Publikacja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców – pracowników, przełożonych, klientów organizacji działających w różnych sektorach życia publicznego. Według deklarowanego przez Autorkę zamierzenia, ma stanowić wsparcie w formalnych kontaktach społecznych, kiedy z różnych powodów komunikacja z drugą osobą (osobami) jest utrudniona, wymaga szczególnej uwagi, zaangażowania, opanowania emocji. To bardzo cenna i potrzebna inicjatywa […][…] Publikacja „trafia” w czas i potrzeby czytelników. O jej unikatowości i wartości przesądza tematyka, proporcjonalne i harmonijne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Warto też podkreślić poruszenie rzadko obecnego w literaturze tego typu wątku aktualnego, zgodnego z bieżącym stanem prawnym sposobu rozumienia pojęcia „osoby ze szczególnymi potrzebami i w trudnych sytuacjach” oraz konsekwencji jego stosowania w praktyce kontaktów z klientami/ odbiorcami usług. […][…] Szczególnym, praktycznym i wartościowym elementem książki są różnego rodzaju narzędzia (testy, ćwiczenia, techniki) pozwalające w podstawowym zakresie ocenić swoje kompetencje komunikacyjne […]. Stanowi [to] cenny materiał w działaniach szkoleniowych, ale też w samorefleksji i samorozwoju pracowników i przełożonych, nie tylko osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z klientami. […] Z recenzji dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej-Szurmińskiej, prof. UW opis: www.sbp.pl

ZAMÓW

Bibliografia piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży: 1940–1944 / Anna Babula. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022.(Biblioteki - Dzieci - Młodzież; 13)Bibliografia piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży 1940–1944 jest pierwszym wykazem piśmiennictwa w języku polskim dla młodych czytelników ukazującego się na ziemiach polskich i w ośrodkach uchodźczych w latach okupacji. Rejestruje beletrystykę, książki popularnonaukowe, adaptacje, podręczniki, poradniki, sztuki teatralne, katechizmy, śpiewniki, czasopisma i druki ulotne. Obejmuje też zawartość zbiorów wierszy, baśni, czytanek i wypisów szkolnych. Dopełnieniem bibliografii są: wstęp o charakterze historycznym, wykaz źródeł bibliograficznych, literatura przedmiotu oraz indeksy – osobowy, tytułowy i serii, a także przykłady okładek i ilustracji. Bibliografia jest przeznaczona dla studentów, badaczy oraz wszystkich zainteresowanych piśmiennictwem dla dzieci i młodzieży oraz piśmiennictwem z lat drugiej wojny światowej. opis: www.sbp.pl

ZAMÓW

Narracje (re)konstrukcyjne, narracje interwencyjne, literackie reprezentacje dzieciństwa / Katarzyna Wądolny-Tatar. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021.(Literatura dla Dzieci i Młodzieży: studia; 16)Książka Katarzyny Wądolny-Tatar Narracje (re)konstrukcyjne, narracje interwencyjne, literackie reprezentacje dzieciństwa poświęcona szeroko pojętym motywom dzieciństwa w literaturze to ważny głos w badaniach polskiej prozy dla dzieci, analiza różnych sposobów ukazywania historii, literatury jako medium pamięci i postpamięci, sposobów przedstawiania najbardziej palących problemów współczesności i powinowactwa między literaturą bezprzymiotnikową a dziecięcymi lekturami. Z recenzji dr hab. Agnieszki Kwiatkowskiej, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) opis: www.sbp.pl

ZAMÓW

Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19: nowe zadania - nowe usługi - nowy wizerunek / pod redakcją naukową Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022.(Propozycje i Materiały; 107)Książka Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19 zawiera 13 artykułów, których autorami są dyrektorzy bibliotek, bibliotekarze oraz pracownicy naukowi, których zainteresowania koncentrują się wokół zastosowań nowoczesnych technologii w bibliotekach. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie rozwiązań technologicznych, które zostały wprowadzone przez wybrane biblioteki akademickie, publiczne i pedagogiczne w okresie pandemii COVID-19. Poszczególne teksty dotyczą zastosowań zaimplementowanych w sferze usług bibliotecznych, pracy zdalnej, komunikacji, edukacji bibliotekarzy oraz organizacji wydarzeń online. Fragment Wprowadzenia opis: www.sbp.pl

ZAMÓW

Etyka public relations: profesjonalizacja branży PR w Polsce / pod redakcją naukową Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023.(Nauka - Dydaktyka - Praktyka; t. 205)W publikacji znaleźć można przydatne elementy z zakresu teorii komunikowania, w tym komunikowania międzynarodowego, szeroką perspektywę medioznawczą, politologiczną i filozoficzną – w odniesieniu do podstawowego zagadnienia etyki public relations.(…) Idea, jaka łączy poszczególne teksty, to poszukiwanie zasad poprawnego komunikowania, a także – co stanowi o wyjątkowości monografii – podkreślanie prewencyjnego charakteru PR i troski o jakość porozumiewania się pomiędzy podmiotami i interesariuszami.(…) Książka jest godna polecenia dla wszystkich, którym bliska jest tematyka etyczności w działaniach komunikacyjnych. Z recenzji dr hab. Klaudii Cymanow-Sosin opis: www.sbp.pl

ZAMÓW

Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie: usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.(Propozycje i Materiały; 103)Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy charakter usług i organizację pracy współczesnych bibliotek różnych typów. Doświadczenia pierwszych dwóch dekad XXI wieku pokazały, że rola bibliotek w procesie społecznego komunikowania się nieustannie ewoluuje. Wielość funkcji tych instytucji – począwszy od informacyjnej, edukacyjnej, przez rozrywkową i estetyczną, a skończywszy na integracyjnej i substytutywnej – prowokuje do nadążania za zmianami w potrzebach czytelników i przekształcania oferty w bardziej adekwatną i aktualną. Z książnicy, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, biblioteka, w szczególności publiczna i powoli także akademicka, przekształcają się w ośrodki kultury, które dbają o budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Oczekiwania społeczeństwa i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodowały pojawianie się nowych form usług jak na przykład rent a librarian czy dostosowanie tradycyjnych form korzystania z katalogów do wersji mobilnej. Te i wiele innych aspektów funkcjonowania współczesnych bibliotek w Polsce, jak i zagranicą, będą wybrzmiewały w polecanej Państwu publikacji. Ze wstępu opis: www.sbp.pl

ZAMÓW

Biblioteki: krucha historia / Andrew Pettegree, Arthur der Weduwen; przekład: Agnieszka Nowak-Młynikowska. Wydawnictwo Smak Słowa, 2022.Doskonała lektura dla miłośników książek – fascynująca opowieść o historii bibliotek i ludzi, którzy je budowali, od starożytności po erę cyfrową. Znane na całym świecie, zazdrośnie strzeżone przez prywatnych kolekcjonerów, budowane przez stulecia i niszczone w jeden dzień, ozdobione złoceniami i freskami albo wypełnione wygodnymi pufami i rysunkami dzieci – historia bibliotek jest bogata, różnorodna i obfitująca w nieoczekiwane zdarzenia. W książce Biblioteki historycy Andrew Pettegree i Arthur der Weduwen przedstawiają nam antykwariuszy i filantropów, którzy tworzyli wspaniałe księgozbiory, opowiadają o narodzinach i upadku gustów literackich i odsłaniają przed nami tajemnice zbrodni i wykroczeń popełnionych w pogoni za rzadkimi manuskryptami. Poprzez te opowieści autorzy pokazują, że chociaż same księgozbiory są niezwykle kruche i mogą popaść w ruinę w ciągu zaledwie kilku dekad, jednak idea biblioteki okazała się nadzwyczaj trwała i odporna, a każde pokolenie tworzy tę instytucję od nowa.Przepięknie napisana i oparta na wnikliwych badaniach, książka Biblioteki jest lekturą obowiązkową dla miłośników książek, kolekcjonerów i wszystkich tych, którzy choć raz z rozkoszą zagubili się między regałami. opis: sklep.smakslowa.pl

ZAMÓW