Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Curs d'especialitzacióIntel·ligència Artificial i Big Data

2023-24

ORGANIGRAMAEQUIP EDUCACIÓA DISTÀNCIA

PROFESSORAT

AULA VIRTUAL/MÒDUL CE_507X/BLOC ATENCIÓ DEL PROFESSOR

Jaume Oliver

Toni Navarrete

TUTORIA

Toni Navarrete

CAP ESTUDIS FP

TONI MARTORELL

SECRETARI

JAUME PUPPO

CAP D'ESTUDIS

MIKE RIGO

DIRECTOR

TONI VILARET

EQUIP DIRECTIU

CAP ESTUDIS EOI

MERITXELL MACARRO

CAP ESTUDIS FP

JUDITJIMÉNEZ

www.iedib.net

ESTUDIS

BATXILLERAT ARTÍSTIC, CIENTÍFIC, HUMANÍSTIC I SOCIAL

ALUMNES MENORS D'EDAT MATRICULATS A ALTRES CENTRES I QUE CURSEN MATÈRIES A DISTÀNCIA

ANGLÈS BÀSIC A1, A2, B1PREPARACIÓ ANGLÈS B2, ALEMANY BÀSIC A1, ALEMANY BÀSIC A2

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA; INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES; EMERGÈNCIES SANITÀRIES; SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES; ADMINISTRACIÓ SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA; PROJECTES D'EDIFICACIÓ; ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS

PREPARACIÓ DE TOTES LES MATÈRIES

PREPARACIÓ DE TOTES LES MATÈRIES

CURS ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I BIG DATA

Està situada al carrer Salvà 14 de Palma. Compta amb un despatx d’equip directiu, una sala de professorat de batxilerat i idiomes i diverses sales per a cicles formatius.

LA SEU

EL CURS D'ESPECIALITZACIÓ

CALENDARI

 • Models d'intel·ligència artificial (CE_5071)
 • Sistemes d'aprenentatge automàtic (CE_5072)
 • Programació d'intel·ligència artificial (CE_5073)
 • Sistemes de Big Data (CE_5074)
 • Big Data aplicat (CE_5075)

ELS MÒDULS

AVALUACIÓ DE CADA MÒDUL

 • Cada lliurament té una nota:
  • 25%: nota del qüestionari
  • 75%: nota de la tasca
 • La nota del mòdul és la mitjana de tots els lliuraments, sempre que s'hagin lliurat totes les activitats obligatòries

AVALUACIÓ DE CADA MÒDUL

 • Convocatòria extraordinària
  • S'han de fer les activitats obligatòries no presentades o suspeses
  • Es pot recuperar fins a un màxim de 2 lliuraments
  • Es poden donar nous enunciats

AULA VIRTUAL

https://iedib.net/avirtual/

AULA DE TUTORIA

Aspectes generals del mòdul

AULA VIRTUAL

Lliuraments

AULA VIRTUAL

Cada Lliurament consta de:

AULA VIRTUAL

Els apunts o recursos venen configurats mitjançant el llibre moodle, això permet més interactivitat, dinamisme i qualitat que un llibre de text convencional

LLIBRE DE MOODLE

Aquests recursos permeten avaluar l'alumne/a i suposen un tant per cent de la nota. Tenen la mateixa duració que un lliurament.

TASQUES I QÜESTIONARIS

CANALS DE COMUNICACIÓ

CANALS DE COMUNICACIÓ

 • Fòrum de dubtes. Opció preferent
 • Correu electrònic
 • Videoconferència
  • Una sessió de dubtes per lliurament (dimecres horabaixa)
  • Acordada prèviament: en grup o individual
  • Telèfon: 971 17 06 50
  • Presencialment: C/ Salvà, 14. Palma (acordada prèviament)

  BENVINGUTS