Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

AVALUACIÓ DEL PROJECTE
MODULS ASSOCIATS AL PROJECTE
NORMATIVA
TEMPORITZACIÓ
COMPETÈNCIES CLAUS

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

QUÈ APRENDRÉ?
  • Coneixeré la distribució de la població d'Igualada i alguns pobles o ciutats de la comarca de l'Anoia.
  • Comprendré les raons de l’envelliment demogràfic.
  • Comprendré les raons de la mobilitat geogràfica
  • Analitzaré els problemes poblacionals de la meva ciutat més propera, Igualada.
  • Passaré a l’acció elaborant una enquesta per conèixer les necessitats de les persones i com valoren la seva qualitat de vida.

La nota d’aquest PROJECTE es veurà reflectida en els diferents mòduls: Estratègies i eines de comunicació Entorn social i Territorial Entorn econòmic i professional Estratègies i eines matemàtiques En la programació de cada mòduls s’estableix el percentatge segons el RA que correspon. En l’avaluació es tindran en compte els següents ítems: - L’actitud i el treball durant les diferents sessions de classe. - L’entrega dels materials treballats a classe. - L’assistència a classe. - L’actitud i el treball durant la sortida a la ciutat. - L’actitud científica de qüestionar-se preguntes, fer hipòtesis i curiositat d’observació. - La responsabilitat de les tasques encomandes pel grup i la capacitat de participar activament a prendre decisions en equip. - La capacitat de plasmar els coneixements adquirits amb tot el treball en un producte final creatiu i conclusiu.

1: Estratègies i eines comunicatives i compren tres UF: - Uf1: Comunicació Oral RA4: Participa adequadament i activament en interaccions orals - Uf2: Comunicació Escrita RA3: Posa en pràctica destreses per resumir o ampliar un text donat - Uf4: TIC RA2: Utilitza els navegadors d’Internet RA3: Utilitza els cercadors per localitzar informació específica a Internet RA7: Descriu i utilitza les funcions principals d’un processador de textos i escriu documents senzills, d’acord a les instruccions rebudes. RA9: Utilitza el full de càlcul per al tractament de dades2: Entorn Social i Territorial: RA2: Aplica conceptes demogràfics bàsics per descriure els grups de població de l’entorn 3: Estratègies i eines matemàtiques:- Uf6: Estadística4. Incorporació al món professional: - UF1: Entorn econòmic i professional RA1: Identifica les característiques de l’activitat productiva en un entorn específic i per a un sector professional concret.

Puntualitat. Assistència: 15% Respecte i disciplina. Interès, aprofitament i col·laboració. Constància i esforç. Ordre i mètode de treball. Prohibit menjar i beure a l’aula. Prohibit utilitzar el telèfon mòbil.