Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Cooperación

e Voluntariado

Oficina de

Coñeces a OCV?

A Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) é un servizo universitario que canaliza as demandas de participación e solidariedade na busca do ben común local e global por parte da comunidade universitaria, alén da cidadanía, na área de influencia da UDC.

Que é a OCV?

 • Sociosanitario
 • Menores
 • Sen teito
 • Inmigración/refuxio
 • Diversidade funcional
 • Maiores
 • Penitenciarias
 • Sensibilización

Voluntariado

 • No centro de acollida Sor Eusebia, danse clases de informática a nivel usuario.

Voluntariado tecnolóxico

 • Proxectos de Coñecemento da Realidade
 • Proxectos de Coñecemento da Cooperación
 • Educación para o Desenvolvemento, Sensibilización e Participación social
 • I premio UDC a TFG e TFM en cooperación e EpD
 • Bolsas para persoas refuxiadas.

Cooperación

É unha nova proposta na que dende unha materia se fai un servizo á comunidade.​En informática tendes algúns exemplos:​

 • Unha ferramenta para o desenvolvemento de aplicacións de apoio á diversidade​
 • Análise e visualización de datos de prestación de servizos á terceira idade en Cruz Vermella​
 • Detección automática da enfermidade de Alzheimer a partir de imaxes OCT retinianas en ratos transxénicos PS19 tau.​

Aprendizaje e servizo

Formación

 • Básica en voluntariado
 • Transversal
 • Curso de Formación Específica de Posgrao en Cooperación e Educación para o Desenvolvemento.

Artigo9Tech

Espallar

Ci-res

Alén do Mar

Participa

Proxectos

O voluntariado

 • Réxese pola lei 10/2011 de acción voluntaria de Galicia
 • Tamén pola Lei 45/2015 de voluntariado
 • Estratexia de acción voluntaria

A persoa voluntaria

A persoa física que, en virtude da súa decisión persoal, libre e altruísta e mais nunha situación de inexistencia de relación laboral, mercantil ou de traballo remunerado, participe en calquera actividade de acción voluntaria mediante unha entidade de acción voluntaria.

O compromiso

Ten que ser firme e responsable.- Coa persoa que acompañades-- Coa entidade

Centro Cultural UniversitarioCampus de Esteiroocvfer@udc.es

Facultade de Socioloxíaandar 1ºCampus de Elviñaocv@udc.es

Ferrol

A Coruña

udc.es/ocv

Séguenos

¡gracias!