Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

Transcript

ACCIONS I OBLIGACIONS

COM S'ANOMENA EL COMPRADOR D'OBLIGACIONS

SON DE RENDA FIXA O DE RENDA VARIABLE I PER QUÈ

COM S'ANOMENEN ELS BENEFICIS QUE ENS PROPORCIONEN LES OBLIGACIONS?

COM S'ANOMENEN ELS BENEFICIS QUE ENS PROPORCIONEN LES ACCIONS?

COM S'ANOMENA EL COMPRADOR D'ACCIONS?

SON DE RENDA FIXA O DE RENDA VARIABLE I PER QUÈ

QUÈ SÓN?

QUÈ REPRESENTEN?

QUÈ REPRESENTEN?

QUÈ SÓN?

Una acció representa una participació en la propietat d'una empresa, que inclou un dret sobre els guanys i els actius de l'empresa.

Que representen les accions

Les obligacions comptables d'una empresa són aquelles que tenen a veure amb el registre de la seua activitat econòmica, les operacions realitzades, les despeses, etc. Aquestes obligacions impliquen també portar uns llibres comptables obligatoris (el llibre diari i el llibre d'inventaris i comptes

Que representen les obligacions

Accionista

Inversionista de bonos

Una acció representa una participació en la propietat d'una empresa, que inclou un dret sobre els guanys i els actius de l'empresa. Com a tal, els accionistes són propietaris parcials de l'empresa. Quan el valor de l'empresa augmenta o disminueix, també puja el valor de les seues accions.

Que son les accions?

El *BPA o benefici per acció és un indicador financer que s'utilitza per a avaluar el rendiment d'una empresa en el mercat de valors.

Les prestacions als empleats són tots els beneficis que es proporcionen als empleats a més dels seus sous i salaris.

productes d'inversió de renda fixa, emesos per empreses privades que busquen finançament

Les obligacions son de renda fixa

Una obligació és un deute a mitjà o llarg termini usada per grans empreses per a aconseguir diners com a préstec. Porta la facturació i comptabilitat de la teua empresa en pocs passos i d'una manera intuïtiva.

Que son les obligacions?

Si posseeixes accions, eres amo de part de l'empresa. Això t'atorga drets, inclòs el dret a rebre dividends i influir en la política general de la companyia en les juntes generals d'accionistes. I per què es diu renda variable? Perquè precisament perquè varia.

Les accions son de renda variable