Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MP 09Habilitats Socials

Programació HHSS CFGS Integració SocialSandra Torrent i Natàlia Teixidor

gràcies

Recuperacions

Avaluació

Resultats d'aprenentatge

Unitats Formatives

index

2 unitats formatives amb dos nuclis cada una

NF2 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES30 HORESDE 2 SET ABRIL A ULTIMA DE MAIG

NF 1 Dinàmica de grups 30 hores.de la 3 setmana de febrer a 2 setmana Abril

NF 2 La comunicació humana36 hores4 setmana Novembre a 2 setmana Febrer

NF 1 Habilitats socials i habilitats personals 36 HORES2 setmana Setembre a 3 setmana Novembre

RESULTATS APRENETATGE UF1

RA 3: Avalua la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora

RA 2: Implementa estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models.

RA 1: Implementa estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació social amb el seu entorn, relacionant-les amb els principis de la intel·ligència emocional i social.

RA 4: Avalua els processos de grup i la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

RESULTATS APRENETATGE UF2

RA 3: Implementa estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models.

RA 2: Condueix reunions analitzant les diferents formes o estils d’intervenció i d’organització en funció de les característiques dels destinataris i el context.

RA 1: Dinamitza el treball del grup, aplicant les tècniques adequades i justificant la seva selecció en funció de les característiques, situació i objectius del grup.

TOTES LES ACTIVITATS HAN D'ESTAR APROVADES AMB UN 5

AVALUACIÓ UF1

TOTES LES ACTIVITATS HAN D'ESTAR APROVADES AMB UN 5

AVALUACIÓ UF2

Recuperació de la unitat formativa En cas de no superar les UF’s de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de recuperació establert pel centre. Per recuperar la UF cal realitzar totes les activitats de recuperació programades pel professorat per tal de tenir tots els NF superats.

recuperacions

questions?Gràcies per l'atenció.bon curs!