Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

CULTURA I VALORS3A

Elvira Ibáñez

CINEFÒRUM VALORS

Cultura i Valors de 3r ESO, s'impartirà els dimecres de cada setmana de 8 a 9 del matí. 35 sessions d'1h, repartides en tres trimestres:1r trimestres: 13 sessions2n trimestre:11 sessions3r trimestre: 12 sessions. DINÀMICA D'AULA: Es projectarà a l'aula una película relacionada sempre amb algun o alguns valors ètics, per adolescents. Caldrà una petita introducció a l'inici on el professor explicarà la temàtica principal. L'alumnat es mostrarà atent i amb disposició de gaudir de la pel.lícula en silenci.

OBJECTIUS

1. Interioritzar vivències d'algunes realitats, contrastant la nostra manera de veure la relitat. 2. Reflexionar sobre les actituds, valors i creences dels participants.3. Compartir vivències en un ambient relaxat i motivador4. Posar en comú les emocions relacionades amb la temàtica plantejada

AVALUACIÓ

1. GRAU DE PARCTICIPACIÓ. 2. REFLEXIÓ GRUPAL I INDIVIDUAL 3. INTERACCIÓ ENTRE ELS PARTICIPANTS4. RESPOSTA REFLEXIONADA DELS CONTIGUTS5. AVALUACIÓ INDIVIDUAL DE QÜESTIONARIS EN CADA PROJECCIO

MATERIAL

1.PEL.LÍCULA, PORTÀTIL, PROJECTOR, FULLS, BOLÌGRAF, CLASSROOM, PISSARRA, GOOGLE FORMS.

TREBALL D'AULA

A cada projecció, l'alumne haurà d'omplir la "Fitxa Tècnica " de la pel.lícula amb les dades corresponents i penjar-la al classroom, de la mateixa manera respondr`al G.Forms que trobarà penjat.1. FITXA TÈCNICA. 2. GOOGLE FORMS 3. POSADA EN COMÚ DE TOTS ELS ALUMNES O DEBAT