Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Škofijska

Vipava

Gimnazija

Dijaški dom ŠGV, Grabrijanova ulica 19, 5271 Vipava

1.

Škofijska gimnazija Vipava, Goriška cesta 29, 5271 Vipava

2.

sgv.si dd.sgv.si

3.

@skofijskavipava

4.

5.

#skofijskagimnazijavipava

OSNOVNI PODATKI

ZNANJE

IN SRCE

05/365 53 30

05/365 53 11

05/365 53 14

05/365 53 10

petra.rep@sgv.s

Svetovalna delavka: Petra Rep

primoz.erjavec@sgv.si

Šolski kaplan: Primož Erjavec

tajnistvo@sgv.si

Tajništvo

ravnatelj@sgv.si

Ravnatelj: Vladimir Anžel

ŠOLA:

KONTAKTI

pomocnik.ravnatelja@sgv.si

Svetovalna delavka v DD: Urška Doblehar

ŠOLA - DIJAŠKI DOM:

KONTAKTI

05/365 54 11

05/365 53 13

05/365 54 10

05/365 54 24

kaplan.dom@sgv.si

Domski kaplan: Ivan Likar

Recepcija dijašega doma

pomocnik.ravnatelja@sgv.si

Pomočnica ravnatelja: Urška Doblehar

2001

ODPRTJE PRENOVLJENEGA DIJAŠKEGA DOMA

USTANOVITEV DIJAŠKEGA DOMA ŠGV

1994

USTANOVITEV SREDNJE VERSKE ŠOLE

1957

ODPRTJE NOVE ŠOLSKE ZGRADBE +

1999

USTANOVITEV ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA

1991

USTANOVITEV MALEGA SEMENIŠČA V VIPAVI

1950

ZGODOVINA ŠGV

OSNOVNI PODATKI

11 oddelkov, 263 dijakov, ravnatelj in pomočnica, 31 profesorjev, svetovalni delavki, šolski kaplan, 16 članov tehničnega osebja

RDEČA NIT

Zakaj ne le odgovornost? Ker želimo opozoriti in se dotakniti lastne soudeleženosti pri odgovornosti; pa tudi odgovornosti do samega sebe.

Logotip želi spodbuditi prepoznavanje, dejavnost, aktivnost in hkrati spodbuja k temu, da delamo dobro.

Posebne značilnosti naše šole:
 • predmet VIK
 • molitev pred in ob koncu pouka
 • kapela na šoli
 • sveta maša ob začetku šolskega leta
 • dnevi duhovnosti
 • poletni počitniški tedni
 • izjava o sprejemanju vzgojno-izobraževalne usmeritve

Z ZNANJEM IN SRCEM UČIMO RAZMIŠLJATI, SPODBUJAMO K DELOVANJU.

VZGOJNA USMERITEV

Sočasno s prizadevanjem za kvalitetno izobrazbo si po svojih močeh prizadevamo tudi za krščansko vzgojo in krščanski karakter naše ustanove.
IZOBRAŽEVANJE

Program splošne gimnazije - zaključek s SPLOŠNO MATURO.

MATURANTI 2022/23

LUM (likovna umetnost), GUM (glasba), FIL

4. OSTALI ENOLETNI PREDMETI:

ITJ, NEM, ZGO, GEO, BIO, KEM, FIZ, LAT, INF, PSI, SOC

3. IZBIRNI PREDMETI NA MATURI:

LAT (latinščina) ali INF (informatika)

2. IZBIRNI PREDMETI PO PRVEM LETNIKU:

SLO, MAT, ANG, ZGO, ŠVZ, drugi tuj jezik (ITA/NEM) + posebnost: VIK (vera in kultura)

1. ŠTIRILETNI PREDMETI:

IZOBRAŽEVANJE

PREDMETNIK NA ŠGV

RAZPORED UR:

 • v glavnem odmoru je topla malica
 • malica poteka v mali in veliki jedilnici
 • v matičnih učilnicah
 • v specialnih učilnicah in laboratoriju
 • ŠVZ poteka v telovadnici, fitnesu ali na zunanjih igriščih
 • kot dopolnitev pouka uporabljamo spletne učilnice
 • enoizmensko od 7.30 do 14.00
 • v popoldanskih urah se izvaja pouk maturitetnih predmetov

POTEK POUKA

130 SEDEŽNA AVDITORIJSKA DVORANAVEČJA IN MANJŠA JEDILNICAPROSTORI ZA DRUŽENJEŠPORTNA DVORANA S FITNESOMKNJIŽNICA
UČILNICE:
 • 12 matičnih učilnic, opremljenih z IKT tehnologijo
 • računalniška učilnica
 • kemijski laboratorij
 • specialna učilnica BIO/FIZ

Z ZNANJEM IN SRCEM UČIMO RAZMIŠLJATI, SPODBUJAMO K DELOVANJU.

PROSTORI IN OPREMLJENOST

Pouk v specialni učilnici
Pouk v matični učilnici

POUK

Glasilo dijakov ŠGV in publikacija s kazalko
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI

Dejavnosti, ki dopolnjujejo pouk

Trajajo tri dni v Trnju pri Pivki, Logu pod Mangartom, na Vojskem in v Strunjanu. So priložnost za povezovanje razreda, poglobitev duhovnosti in pogovor o življenjskih vprašanjih.

DNEVI DUHOVNOSTI

Zanimiv program večdnevnih razrednih eksurzij v tujino (Budimpešta, Rim, Dunaj, Pariz), enodnevnih po Sloveniji in v zamejstvo.

EKSKURZIJE

Poleg Erasmus izmenjav se dijaki udeležujejo tudi projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in podjetniških delavnic.

MEDNARODNE IZMENJAVE IN PROJEKTI

Izziv so tako športna kot tekmovanja iz naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Mnogi dijaki dosegajo najvišja mesta na državni in mednarodni ravni.

TEKMOVANJA

Vsi dijaki so povezani v Dijaško skupnost. Ta sodeluje tudi z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS).

Med obvezne izbirne vsebine sodijo glasbeni in gledališki abonma, ure iz državljanske kulture in etike, tečaji prve pomoči in cestnopredmetnih predpisov, športni dnevi etc.

OIV

Dijaki se družijo z učenci s posebnimi potrebami v CIRIUS-u, s starostniki v Pristanu, učencem pa pomagajo pri učenju v projektu Popoldan na cesti.

PROSTOVOLJSTVO

DIJAŠKA SKUPNOST

Svoje talente lahko dijaki izrazijo v mešanem pevskem zboru, v novinarskem, likovnem in foto krožku ter v različnih v športnih dejavnostih.

KROŽKI

DOGODKI NA ŠOLI

Tradicionalne prireditve in praznovanja na šoli so uvodna sveta maša, sprejem prvoletnikov v Dijaško skupnost, dan jezikov, slovo od maturantov, jesenske delavnice, Miklavževanje, postavljanje jaslic in adventnica, kulturni dan, maturantski ples, predaja ključa in zaključna prireditev. Ponujamo tudi možnost Dijaka za en dan.
DIJAŠKI DOM ŠGV

stoji nad izviri reke Vipava in starim mestnim jedrom kraja.4 vzgojne skupine,4 vzgojitelji,domski kaplan,38 sob

DOMSKI KAPLAN

VZGOJITELJ

Domski kaplan bdi nad mladimi, skrbi za rast in duhovni napredek dijakov, ki imajo možnost vsakodnevnega obiska svete maše. Večer zaključijo z molitvijo v kapeli ali na srečanjih vzgojnih skupin.

Vzgojitelj je dijakom vsak dan na voljo za pogovore in usmeritve, včasih za učno pomoč. Je tudi motivator za učenje, izvaja dejavnosti v dijaškem domu in vodi srečanja vzgojnih skupin.

DEJAVNOSTI V DD

Dijaki lahko obiskujejo različne delavnice, pogovorno in svetopisemsko skupino, filmske večere in večere z gosti ter športne dejavnosti. Gostijo dijake iz tujih šol, se udeležujejo izmenjav, športnih in drugih srečanj katoliških dijaških domov. Posebna dogodka za zunanje goste sta tudi Noč v DD in Poletne iskrice.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.