Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Benvid@s ao cole!

CEIP PLURILINGÜE GARCÍA BARBÓN

Comunicándonos

Edixgal

Avaliación

Proxectos

O meu horario

Guión

Organización do meu traballo

Como somos

Como traballamos nas áreas

Os meus mestres e mestras

Metodoloxía

Traballo para favorecer

+ Info

Como somos

 • ConConsolidan operacións concretas e incian as formais
 • Consiguen a madurez lóxico-operativa e inician a especulativa
 • Consolidan a súa identidade
 • Etapa para favorecer o control do seu carácter e impulsos
 • Aumenta a súa autonomía moral con criterios para xulgar
 • Independencia dos adultos e importancia do grupo de iguais

Relixión Católica

Conchi Alonso Sarmiento

Inglés

Educación Física

Sofía Rodríguez Santísima Trinidad

Lingua Galega 5º A

Xabier Alonso González

Música e Proxecto Competencial en 5º A

Xabier Alonso González

Titora 5º C, Plástica en 5º A

Conchi Pérez Muiños

Titora 5º B

Mª Beatriz Fraga Cameán

Departamento orientación

Aurora De Dios Cabrera

Titor 5º A

Benito Gil Martínez

Os meus mestres e mestras

 • Autonomía, autoxestión e responsabilidade
 • O Traballo cooperativo e colaborativo
 • Aprendizaxe significativo
 • Investigación, aprender a aprender
 • que sexa competencial
 • Buscar e contrastar información
 • Hábitos de traballo
 • Resolución de conflitos

Traballo para favorecer

 • Manipulativamente
 • Matemáticas activas
 • Operacións e problemas
 • Exercicios estimuladores
 • Razoamento

matemáticas

 • Traballo por proxectos
 • Selección e organización información
 • Esquemas
 • Creación dun produto final
 • Gramática
 • A produción escrita
 • Lectura individual e colectiva
 • Periódico escolar e dixital
 • Escritura creativa

naturais/sociais

linguas

 • Axenda escolar
  • Revisión
  • Planficación
 • Facer o traballo non rematado. En caso contrario, acumulación
 • Repaso do traballado (Arquivador)
  • Esquemas
  • Exercicios
 • Preparar e organizar o seu material de traballo do colexio
 • Horario de traballo e lugar onde non haxa distracións (xogos, música, redes sociais,...)
 • Xestionar o tempo das actividades lúdicas e escolares
21 Días galego
Escritura creativa
EDIXGAL
Digicraft
Matemáticas manipulativas
Prensa na aula
Robótica
Proxecto de centro
Radio na biblio

Programación

PROXECTOS

 • Valorar resultados aprendizaxe e introducir cambios
 • Non é dar un número como resultado da aprendizaxe

AVALIAR

 • Probas específicas escritas e orais
 • Probas competenciais
 • Rúbricas
 • Arquivador
 • Guías de observación
 • Escalas de valoración
 • Esquemas

INSTRUMENTOS

 • Ao final do curso
 • Ser capaz de poñer en práctica todo o aprendido en situacións de aprendizaxe que se atopa na súa vida cotiá
 • Ao longo do curso
 • Valoración dos contidos e competencias adquiridas
 • Proxectos
 • Traballos de investigación, exposicións orais e escritas
 • Traballo individual
 • Participación individual e colectiva
 • Traballo nos grupos
 • Terminar e presentar tarefas en tempo
 • Investigacións
 • ...
 • Determinar o punto de partida
 • Matemáticas: cálculo, resolución problemas,..
 • Linguas: expresión oral e escrita, comprensión oral e escrita, aspectos de gramática
 • Velocidade lectora

COMPETENCIAL

INICIAL

CONTINUA

AVALIACIÓN

Folleto informativo para as familias - Curso 2023-2024 (PDF)

EDIXGAL

Centro

AUTORIZACIÓNS

CORREOS PROFESORADO:

 • benitogil@garciabarbon.com.es
 • beafraga@garciabarbon.com.es
 • concepcionperez@garciabarbon.com.es

SEGUIMENTO DO ENSINO:EdixgalAxendaTitorías

ENTREVISTAS INDIVIDUAIS:martes 17:30-18:30previa cita

INFORMACIÓNS DE CENTRO:web, AbalarMobil

Comunicándonos

"Todas as flores que verás mañá, están nas túas sementes de hoxe".
ceip.garcia.barbon@edu.xunta.gal

Feliz curso!

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.