Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 14.09.2023 r. plan nadzoru pedagogicznego

Wybory do SU Plany dydaktyczne - 29.09.23r. Klasowe plany wychowawcze - 29.09.23r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI 28.09.2023 r. - ogólna organizacja roku szkolnego 2023/2024, wybory do Rady Rodziców /V-VIII; LO

ZEBRANIE Z RODZICAMI 27.09.2023 r. - ogólna organizacja roku szkolnego 2023/2024, wybory do Rady Rodziców / I-IV

Planu Nadzoru Pedagogicznego - do 15.09.23r.

Plany pracy zespołów - do 20.09.23r.

Diagnozy początkowe do 13.09.23 r.

2023-2024

Kalendarz szkolny

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

31.10.2022 r Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13.10.2023 r. Dzień Edukacji Narodowej – apel okolicznościowy

Ślubowanie klas I SP Polanów 4.10.23r.

Ślubowanie klas I Nacław 5.10.23r.

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 10.10.2023 r. - rada analityczna

Opracowanie raportu po egzaminie klas ósmych Opracowanie raportu po egzaminach maturalnych

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

Apel z okazji Święta Niepodległości

ZEBRANIE Z RODZICAMI spotkania klasowe - wywiadówka / I - VIII SP, I - IV LO Przekazanie informacji o ocenach proponowanych /IV LO/

Wystawienie ocen proponowanych za I półrocze /IV klasa LO/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

Początek II półrocza dla klasy IV LO – 6.12.23r. Mikołajki

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 05.12.2023 r. rada klasyfikacyjna IV LO / I półrocze/

Wigilie klasowe

11.12.23r. wystawienie ocen proponowanych śródrocznych / SP, LO /

ZEBRANIE Z RODZICAMI 13.12.23r. - przekazanie informacji o ocenach proponowanych /SP, LO/

Ostateczne ustalenie ocen za I półrocze /IV klasa LO/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 10.01.24r. rada klasyfikacyjna / I półrocze/

8.01.24r. - ostateczne ustalenie ocen śródrocznych / SP, LO /

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 30.01.24r. rada podsumowująca / I półrocze /

Początek II półrocza – 11.01.24r.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

Studniówka – 2.02.24r.

Dzień Patrona SP- 29.02.24r.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

1.03.2024 r. Dzień Patrona SP

ZEBRANIE Z RODZICAMI wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych, procedury egzaminacyjne maturalne /IV LO/

ZEBRANIE Z RODZICAMI spotkania klasowe – wywiadówki, procedury egzaminacyjne / V – VIII SP, I – III LO/

ZEBRANIE Z RODZICAMI spotkania klasowe – wywiadówki /I-IV SP/

18.03.24r. Wystawienie ocen proponowanych końcowych /IV klasa LO/

Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.24 r - 02.04.24 r.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla kl. IV LO Uroczyste pożegnanie uczniów klasy IV LO

Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.24 r. - 02.04.2024 r.

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 11.04.24r. rada analityczna

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 22.04.24r. rada klasyfikacyjna IV LO

Ostateczne ustalenie ocen końcowych /IV klasa LO/

Apele z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

14,15,16.05.2024 r. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas V-VIII SP, LO EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 14.05.2024 r. – język polski

7,8,9.05.2024 r. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /w czasie egzaminów maturalnych; dni wolne dla uczniów LO/ EGZAMIN MATURALNY: pisemny: 7.05.2024 r. – język polski

2.05.2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 16.05.2024 r. – język obcy nowożytny

EGZAMIN MATURALNY: pisemny: 8.05.2024 r. – matematyka

EGZAMIN MATURALNy: pisemne: 9.05.2024 r. – język obcy

ZEBRANIE Z RODZICAMI wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych /I-IV SP/ EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 15.05.2024 r. – matematyka

13.05.24r. Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych /SP, LO/

ZEBRANIE Z RODZICAMI wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych / V - VIII SP, LO/

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

20.06.2024 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów. Uroczyste pożegnanie klas VIII SP

Dzień Sportu/Dzień Dziecka

Bal Ósmoklasisty

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 17.06.2024 r. rada klasyfikacyjna i podsumowująca

Ostateczne ustalenie ocen końcoworocznych /SP, LO/

Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie z rodzicami i przyszłymi uczniami klas I SP

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2023-2024

Kalendarz szkolny