Want to make creations as awesome as this one?

wybór literatury

Transcript

wybór literatury za lata 2017-2023

Start

wypalenie zawodowe

  • katalogu książek z zasobu DBP we Wrocławiu
  • bazy bibliograficznej artykułów z czasopism EDUKACJA

Wybór literatury pochodzi z:

Zestawienie bibliograficzne zostało opracowane w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Wypalenie zawodowe

Książki w zasobach DBP

Wypalenie zawodowe

01

Info

Anselm Grün

+ info

wypożycz w DBP

Apatia, ciągłe zmęczenie fizyczne i psychiczne, brak energii… i poczucie dezorientacji, bo dotychczas satysfakcjonująca i lubiana praca nagle stała się koszmarem i pułapką, z której nie sposób się wyrwać. Wypalenie zawodowe, jeszcze niedawno bagatelizowane, urosło do rangi choroby cywilizacyjnej. Problem jest na tyle poważny, że Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowała się umieścić ten syndrom w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Jak pokonać wypalenie zawodowe

wypożycz w DBP

Info

Elżbieta Lisowska

Kondycja zawodowa nauczycieli

+ info

Podjęcie przez Autorkę w sposób empiryczny problemu szeroko rozumianego dobrostanu psychologicznego nauczycieli, w kontekście potencjalnych oddziaływań profilaktycznych w obszarze stresu zawodowego i wypalenia zawodowego, uważam za bardzo cenną inicjatywę naukową.

Odbierz kod PIN i czytaj online!

Jowita Synal, Jolanta Szempruch

+ info

Czytaj w Ibuk Libra

Problematyka podjęta w treści niniejszej książki ukazuje problemy związane z funkcjonowaniem nauczycieli w roli zawodowej oraz zagrożeń wpływających na ich jakość. W publikacji znaleźć można informacje o roli i zadaniach nauczycieli, koncepcje ich rozwoju profesjonalnego, czynniki determinujące funkcjonowanie zawodowe oraz ewaluację jakości tego funkcjonowania.

Od zapału do wypalenia?

+ info

wypożycz w DBP

Joanna Karpeta

Poznaj historie ludzi takich jak ty: aktywnych zawodowo, będących w (szczęśliwych bądź nie) związkach, mających dzieci i bezdzietnych, lepiej lub gorzej sytuowanych, mających marzenia i ambicje, problemy i rozterki, różne potrzeby i oczekiwania. Dowiedz się, na przykładzie losów pielęgniarki, handlowca, menedżera, nauczycielki, urzędnika i przedsiębiorcy, na czym polega wypalenie zawodowe i jak mu przeciwdziałać, jakie ćwiczenia wykonywać oraz jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Skorzystaj z tej skarbnicy wiedzy, rad i wskazówek, aby praca nigdy nie stała się dla ciebie jedynie źródłem frustracji.

Pokochaj poniedziałki :jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym?

wypożycz w DBP

Info

+ info

Jarosław Kordziński

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu wypalenia i poszukania jego potencjalnych źródeł w codziennej pracy nauczyciela. Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania: – jak skutecznie wzmacniać chęć do działania, – jak radzić sobie ze stresem w pracy z uczniami, – jak stać się autorytetem w swojej dziedzinie, – jak zachować pasję do tego, co robimy, – jak efektywnie pracować nad własnym rozwojem.

Odbierz kod PIN i czytaj online!

wypożycz w DBP

+ info

Maria Katarzyna Grzegorzewska

Czytaj w Ibuk Libra

Monografia powstała w wyniku wieloletnich badań Autora, a także bogatych doświadczeń pedagogicznych i psychoterapeutycznych, obejmujących zjawisko, które od bodaj siedmiu czy ośmiu dekad literatura przedmiotu (licząca obecnie setki, jeśli nie tysiące, opracowań krytycznych czy przeglądowych) opatruje zbiorczym terminem „stres”.

Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli a praktyczne wykorzystywanie teorii zachowania zasobów...

+ info

wypożycz w DBP

Beata Mańkowska

Trafna diagnoza wypalenia zawodowego, oparta na rzetelnym zrozumieniu jego istoty oraz determinant, zwiększa szansę skutecznej profilaktyki na wszystkich jej poziomach. Póki jednak sama istota wypalenia i mechanizmy jego rozwoju nie zostaną w pełni poznane, a spór wokół rozumienia pojęcia i postępujących objawów tego procesu nie zostanie rozstrzygnięty, trudno będzie wspierać osoby doświadczające wypalenia, a jeszcze trudniej – zapobiegać mu.

Wypalenie zawodowe : źródła, mechanizmy, zapobieganie

wypożycz w DBP

Info

+ info

Piotr Hreciński

Wypalenie zawodowe nauczycieli

Książka zawiera psychologiczną charakterystykę zespołu wypalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawiono w niej kilka najpopularniejszych koncepcji tego zjawiska oraz modele wyjaśniające jego etiologię i dynamikę. Zaprezentowane w książce badania empiryczne przeprowadzono wśród nauczycieli religii.

wypożycz w DBP

+ info

Patrycja Stawiarska

Temat wypalenia zawodowego, niezwykle aktualny we współczesnym świecie, Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami.

Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata

Artykuły z bazy Edukacja

Wypalenie zawodowe

02

Artykuły z bazy Edukacja

Artykuł 03

Pułapka przepracowania : jak w nią nie wpaść

Artykuł 02

Nauczycielskie zasoby : jak o nie dbać, gdy się wyczerpują?

Artykuł 01

Jak być proaktywnym nauczycielem, czyli kilka refleksji nad automotywacją

wypalenie zawodowe

Artykuły z bazy Edukacja

Artykuł 06

O uskrzydlających doświadczeniach, czyli jak się nie dać wypaleniu?

Artykuł 05

Determinanty wypalenia zawodowego pracowników szkół specjalnych

Artykuł 04

Autocoaching : jak generować energię do pracy, gdy brakuje sił?

wypalenie zawodowe

Artykuły z bazy Edukacja

Artykuł 09

Wymagania w pracy a przewlekłe zmęczenie u nauczycieli – moderacyjna rola prężności

Artykuł 08

Style prowadzenia zajęć a poziom wypalenia zawodowego nauczycieli

Artykuł 07

Profilaktyka wypalenia zawodowego i higiena psychiczna w zawodzie logopedy

wypalenie zawodowe

Artykuły z bazy Edukacja

Artykuł 12

Wypalenie zawodowe : jak sobie z nim radzić?

Artykuł 11

Poczucie wypalenia zawodowego a style radzenia sobie ze stresem pracowników zawodów pomocowych

Artykuł 10

Jak nie ulec wypaleniu zawodowemu? rozm. przepr. Kinga Bartkowiak

wypalenie zawodowe

Zapraszamy

DBP we Wrocławiu