Want to make creations as awesome as this one?

SP nr 10 Puławy, Biblioteka szkolna

Transcript

Narodowe czytanie - poznaj jego historię

Biblioteka szkolna zaprasza do wspólnej zabawy

2023

BIBLIOTECZNY Escape Room

1

2

3

4

5

6

Start

Poznaj historię narodowego czytania. Rozwiązuj zagadki i znajdź rozwiązanie gry. Klikaj w książki i zdobywaj poszczególne cyfry kodu. Wpisz je w odpowiednim miejscu i poznaj tajne hasło. Rozwiązanie przynieś do biblioteki szkolnej.

W którym roku zapoczątkowano akcję Narodowego Czytania?

A. 2013

Niestety nie!

B. 2011

Niestety nie!

C. 2012

Brawo! Zapamiętaj lub zapisz pierwszą cyfrę "4"

idź dalej

Kto w przytoczonym cytacie "...najwyższe brał miejsce za stołem"?

A Gerwazy

B Podkomorzy

Brawo! Zdobywasz kolejną cyferkę. "0"

C Sędzia

idź dalej

"Pan Tadeusz"2012

Uzupełnij brakujące słowa i odpowiedz prawidłowo na pytanie sprawdzające.

Jak nazywał się autor komedii, pamiętników i bajek, które stały się lekturą Narodowego Czytania w 2013 roku?

A Bolesław Prus

B Aleksander Fredro

Brawo! Zapamiętaj kolejną cyferkę: "4"

C Stefan Żeromski

idź dalej

"Narodowe Czytanie"2013

Odkryj obrazek i odpowiedz na pytanie:

Ile z wybranych w zadaniu dzieł napisał Henryk Sienkiewicz?

A 7

B 5

C 6

Brawo! Oto kolejna cyferka: "2"

idź dalej

"Trylogia" 2014

Home

A Zemsta

B Bogurodzica

C Nad Niemnem

Brawo! Oto kolejna cyferka: "1"

Za pomocą alfabetu Brajla zapisano tytuł jednej z powieści. Odczytaj go:

HASŁO: Eliza Orzeszkowa

Dziękujemy za wspólną zabawę!Teraz przynieś rozwiąznie do biblioteki. Jeśli będziesz jedym z 10 pierwszych odkrywców otrzymasz upominek. :-)