Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Presentació

CEIP ES PUIG

ORGANITZACIÓ
EL NOSTRE PROPÒSIT:ALUMNES MÉS COMPETENTS,RESPONSABLES I AUTÒNOMS.AVALUACIÓ: E/A, CENTRE I MESTRES

pu

EIXOS DE L'EDUCACIÓ

MARC L'ESCOLA AVANÇADA

Els secrets que ens permet donar una qualitat real al nostre dia a dia a l’escola. Pot ser aquesta proposta ens pot ajudar a resoldre aquestes preguntes. Si a l’hora de preparar qualsevol tasca tenim ben presents aquests set principis, segurament ens atracarem molt al nostre objectiu.

7 PRINCIPIS DE L'APRENENTATGE

SIGNIFICATIU
L'ALUMNAT
Aprenentatge centrat en...
EL RESPECTE
LA GLOBALITZACIÓ
LA CREATIVITAT
L'AUTONOMIA
LA TRANSVERSALITAT
I COMPETENCIAL
I L'APRENENTATGE
L'ESPERIT CRÍTIC
LA DIVERSITAT
LA INCLUSIVITAT

TRETS D'IDENTITAT

PROJECTE DE CENTRE

FESTIVITATS

VINCULACIÓ AMB EL POBLE I FAMÍLIES
SITUACIONS D'APRENENTATGE/PROJECTES

ENTRADES RELAXADES

TRACTAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

ERASMUS+

PMT

AMBIENTS

LOMLOE

ERASMUS+

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

SITUACIONS D'APRENENTATGE/ PROJECTE

PROJECTE DE CENTRE

TRACTAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

AMBIENTS

PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ

PRINCIPALS TRETS

criteris per a participar-hi

ANTERIOR

KA 121 Mobilitats alumnes

KA 120 Projecte 6 anys

KA 229 Climate change

KA 101 Listen to my heart

PROJECTE ACTUAL

PLA ERASMUS + 2021-2027

HI HA UN EQUIP IMPULSOR

El nostre funcionament comença pel DRIVE

+info

Ens faciliten unes eines i un mètode de treball que permeti la nostra millora i transformació educativa de manera progressiva i sostenible en el temps.

PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ

El treball mitjançant els ambients consisteix, bàsicament, en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En aquest espai l'infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. El paper del mestre és secundari i es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquest aprenentatge. Mitjançant aquesta orientació pedagògica volem que els alumnes participin d’una manera més activa, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i de creixement com a persona.

ESPAIS D'APRENENTATGE

AMBIENTS

El treball per projectes és una manera d’abordar els continguts de forma globalitzada; és a dir, no fragmentada. Sota aquest paraigua, s’hi acullen diferents termes i variacions metodològics: projectes de treball, aprenentatge basat en projectes, treball globalitzat, treball per reptes, projectes de recerca… Sigui quin sigui el nom que hi donem, aquesta manera de treballar es basa en uns “imprescindibles”:

L’aprenentatge basat en projectes és un mètode de treball globalitzador que pretén que el protagonisme sigui l’alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Treballant en projectes els ninfants aprenen a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts. Aquesta metodologia dóna l’oportunitat als infants d’escollir alguns aspectes que volen treballar i què els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells i elles molt més elevat.

SITUACIONS D'APRENENTATGE /PROJECTES

+info

ES CONVENIENT ENVIAR VIDEOS EXPLICATIUS DELS MATEIXOS INFANTS DE LA METODOGIA (CLASSROOM)

LES MATEMÀTIQUES ALS PROJECTES

CÀLCUL MENTAL OAOA

4. EL CÀLCUL AL 3R CICLE

3. EL CÀLCUL AL 2N CICLE

2. EL CÀLCUL AL 1R CICLE

  1. EL CÀLCUL A INFANTIL

LES MATEMÀTIQUES

EXPERIÈNCIES

COMPRENSIÓ LECTORA

CONEIXEMENT ALFABÈTIC

VELOCITAT DE NOMENAT

FASES D'ADQUISICIÓ DE L'ESCRIPTURA

1. NO FORMULAM HIPÒTESIS: les lletres són objectes; hipòtesis del nom; informació context • 2. HIPÒTESIS NO COMPROVADES= ENS FIXAM AMB ELS INDICADORS I FEIM HIPÒTESIS • 3. COMPROVAM LES HIPÒTESIS: importància del referent • 4.DELETREIG (decodificació) • 5. LECTURA A COP D’ULL (lèxica)

+info

PREDICTOR D'ÈXIT LECTOR

TRACTAMENT DE LA LECTURA I ESCRIPTURA

CONCIÈNCIA FONOLÒGICA

El projecte de centre ofereix l’entorn adient pel treball en grup, global i transversal no només d’àrees de contingut sinó de metodologies voltant la recerca amb l’ús de les noves tecnologies com recursos digitals, el treball en equip, les tasques compartides i els valors amb un producte final . Permetrà també cohesionar dinàmiques de grup en la selecció del nom de la classe i de diferents festivitats del curs (CARNESTOLTES, PORTES OBERTES, FINAL DE CURS...)

Projecte de centre: NATURA I MEDI AMBIENT

FINAL DE CURS/FESTA PRIMAVERA

PORTES OBERTES

CARNAVAL

SANT ANTONI

NADAL

LES VERGES

FESTIVITATS

COMUNICACIÓ FAMÍLIES CLASSROOM/GESTIB

DEURES

ANIVERSARIS

RECORDATORIS IMPORTANTS

NOVETAT D'ENGUANY 23-24 EQUIPS IMPULSORS

COM GESTIONAM ELS CONFLICTES ENTRES ALUMNES I/O MESTRES?

CEIP ES PUIG (LLOSETA)

¡GRÀCIES!