Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מה עשה בן גוריון

?

בחרו את התשובה הנכונה

כשלדוד בן גוריון הנער היה חשוב לחזק את השפה העברית הוא

הקים חבורה שדיברה בעצמה רק עברית, עד שגם המבוגרים בסביבתם היו צריכים לדבר איתם עברית

כתב על כך ביומן האישי שלו

למד עברית בזמנו הפנוי

....

!נכון

...לשאלה הבאה

כשדויד בן גוריון חשב שצריך לעלות לארץ ולבנות אותה, הוא

הוא עלה באוניה ליפו, הלך ברגל עד פתח תקווה וכבר למחרת כבר עבד בפרדסים

סיפר על כך לכמה חברים טובים

הוא חיבר שיר אהבה לארץ ישראל

....

!נכון

...לשאלה הבאה

כשדויד בן גוריון הבין שהמנדט הבריטי מסתיים ויש הזדמנות להקים מדינה, הוא

הוא אסף את מועצת העם והכריז על הקמת המדינה באותו היום בו הסתיים המנדט

הוא קיים על כך דיונים ארוכים שנמשכו שנים רבות

הוא יצא לחופש כדי לחשוב איך תראה המדינה

....

!נכון

...לשאלה הבאה

כשדוד בן גוריון חשב שצריך ליישב את הנגב, הוא

הוא עבר מתל אביב לגור בעצמו בשדה בוקר שבנגב

הוא תלה תמונה גדולה של הנגב בחדר העבודה שלו

הוא רכש ספר שמספר על תולדות ההתיישבות במדבר

....

!נכון

!אלופים