Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

?מוכנים לחשוף את הדמות

!בואו נתחיל

יאללה בואו נגלה את הדמות

שמות

אני מופיע בספר הראשון(חומש) בתנ"ך, באיזה ספר

בראשית

ויקרא

01

?

מערב

,"הלכתי במסע שלי "ימה ..זה אומר שהלכתי לכיוון

מזרח

דרום

02

יאללה בואו נגלה את הדמות

מלאכים

,בפתח האוהל חיכיתי לאורחים ?מי הם היו

שכנים

בני דודים

03

יאללה בואו נגלה את הדמות

2

אשתי ואני אהבנו מאוד להכניס אורחים. לכמה כיוונים היה האוהל שלנו פתוח

3

4

04

יאללה בואו נגלה את הדמות

?

יצחק

השם של הבן שלי קשור למילה?צחוק, מה שמו

גיל

ששון

05

יאללה בואו נגלה את הדמות

אלוהינו

בשיר 'אחד מי יודע' ששרים בליל הסדר אנחנו שלושה

אבות

אמהות

06

יאללה בואו נגלה את הדמות

...

A

B

C

שמונה ימים

בן כמה הייתי כשעשיתי ברית מילה

תשעים ותשע שנים

חודש

07

יאללה בואו נגלה את הדמות

?

A

B

C

ארץ ישראל

כשאלוקים אמר לי 'לך לך', לאן ?הוא שלח אותי

לבנון

מקסיקו

08

יאללה בואו נגלה את הדמות

מערת המכפלה

?אני קבור במערה בחברון ששמה

מערת הקרח

מערכת הנטפים

09

יאללה בואו נגלה את הדמות

!אלופים

?מזהים את הדמות !היום נלמד על אברהם אבינו

:(אופס, טעות

!בואו ננסה שוב