Want to make creations as awesome as this one?

Aquest vídeo recull les fites més importants de la història de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Transcript

20 anys de la Taula

La nostra història

Representem 35 federacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials a Catalunya

Defensem els drets socials

Enfortim les entitats

2003

Creem la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

2006

Posem en marxa un Pla Estratègic del Sector

2007

Celebrem el 1r Congrés del Tercer Sector Social

2008

Signem amb el Govern el 1r Pla de Suport al Tercer Sector Social

2009

Presentem el 1r Anuari del Tercer Sector Social

Organitzem el 2n Congrés del Tercer Sector Social

2010

Donem resposta a la crisi socioeconòmica

2011

Presentem una ILP per canviar la legislació hipotecària

Impulsem el 3r Congrés del Tercer Sector Social

Creem la Plataforma d’Infància de Catalunya

2012

Signem amb el Govern el 2n Pla de Suport al Tercer Sector Social

2013

Entrem a formar part del DIPLOCAT

Celebrem el 4t Congrés del Tercer Sector Social

Participem en el Pacte per a la Infància

2014

Iniciem els Debats Catalunya Social

Creem Hàbitat3

Entrem a formar part del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

Posem en marxa el Mapa d’entitats socials

2015

Impulsem el projecte m4Social d’innovació digital

Posem en marxa el Baròmetre del Tercer Sector Social

2016

Signem amb el Govern el 3r Pla de Suport al Tercer Sector Social

Organitzem el 5è Congrés del Tercer Sector Social

2017

Presentem l’Estratègia COM3

Impulsem l’Associació Economia Social Catalunya

2018

Celebrem el 6è Congrés del Tercer Sector

Impulsem la 1a missió de la Taula a Europa

2019

Presentem els 5 Baròmetres territorials del Tercer Sector

Modifiquem el reglament intern per millorar l’equitat de gènere i la participació

Entrem a formar part de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania

2020

Ens sumem a l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 i a l’Aliança Catalunya 2030

Creem l’Oficina d’Internacionalització

Signem amb el Govern l’Acord per una Catalunya Social

Donem resposta a l’emergència social de la Covid-19

Estrenem els Debats Europa Social

2021

Signem el Codi Ètic de la Taula

Participem en la redacció del conveni que regula la pobresa energètica

Desenvolupem el projecte Copèrnic

2022

Registrem la Llei del Tercer Sector Social al Parlament

Impulsem el 7è Congrés del Tercer Sector Social

Entrem a formar part del Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea

Creem amb el Govern un grup de treball per millorar el sistema de finançament

2023

20 anys de la Taula

Presidències de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya durant aquests20 anys

Joaquim Sabater (2003-2004)

Maria Assumpció Vilà (2004-2007)

Carles Barba (2007-2009)

Àngels Guiteras (2009-2015)

Oriol Illa (2015-2017)

Enric Morist (2017-2018)

Francina Alsina (2018-actualitat)

Moltes gràcies per fer-ho possible!