Want to make creations as awesome as this one?

Mitologia bez tajemnic - innowacja pedagogiczna

Transcript

sprawozdanie z realizacji

Innowacja pedagogiczna

Mitologia bez tajemnic

Na przełomie maja i czerwca 2023 r. klasy: V a i V c wzięły udział w innowacji pedagogicznej pt. ,,Mitologia bez tajemnic”. Uczniowie na języku polskim przybliżyli sobie treść mitów greckich. Stworzyli związane z nimi ilustracje związków frazeologicznych.

JĘZYK POLSKI

TECHNIKA

Podczas zajęć techniki dzieci wykonały atrybuty bogów i wieńce laurowe.

MUZYKA

Na lekcjach muzyki uczniowie zapoznali się z przykładami utworów muzyki klasycznej zainspirowanych mitologią.

PLASTYKA

Podczas zajęć plastyki uczniowie stworzyli opaskina głowę i karty przedstawiające poznane na lekcjach języka polskiego postacie mitologiczne.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczniowie w ramach wychowania fizycznego wzięli też udział w olimpiadzie. Mogli sprawdzić się w pięcioboju: w biegach, skoku w dal, rzucie dyskiem, oszczepem i... zapasach. Przez moment poczuli się jak sam Herakles!

Na zakończenie innowacji odbyła się lekcja podsumowująca. Uczniowie przebrali się za wcześniej wylosowanych bohaterów mitologicznych. Przynieśli atrybuty i wieńce. W trakcie „uczty” przy „ambrozji” i „nektarze” miała miejsce zabawa: „Którą jestem postacią mitologiczną?”.To były niezapomniane zajęcia!

wychowanie fizyczne

Galeria

rzut dyskiem

zapasy

rzut oszczepem

skok w dal

skok w dal

bieg

wychowanie fizyczne

Galeria

rzut oszczepem

skok w dal

rzut oszczepem

skok w dal

bieg

bieg

wychowanie fizyczne

Galeria

rzut oszczepem

rzut oszczepem

bieg

zapasy

zapasy

rzut dyskiem

wychowanie fizyczne

Galeria

rzut dyskiem

rzut oszczepem

rzut dyskiem

rzut oszczepem

bieg

bieg

wychowanie fizyczne

Galeria

zapasy

rzut oszczepem

zapasy

rzut dyskiem

rzut dyskiem

zapasy

plastyka, technika

Galeria

tworzenie ilustracji nawiązujących do postaci mitologicznych

tworzenie opasek na głowę

tworzenie ilustracji nawiązujących do postaci mitologicznych

tworzenie opasek na głowę

tworzenie opasek na głowę

tworzenie opasek na głowę

język polski

Galeria

związek frazeologiczny

związek frazeologiczny

związek frazeologiczny

związek frazeologiczny

związek frazeologiczny

związek frazeologiczny

tworzenie wieńców laurowych

technika, muzyka

Galeria

muzyka inspirowana mitologią

muzyka inspirowana mitologią

tworzenie wieńców laurowych

tworzenie wieńców laurowych

tworzenie wieńców laurowych

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

język polski

Galeria

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

język polski

Galeria

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

„Którą jestem postacią mitologiczną?”

język polski

Galeria

klasa V c

klasa V a

„Nektar i ambrozja”

Nauczyciele PSP nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu biorący udział w innowacji pedagogicznej pt. „Mitologia bez tajemnic”.

nauczyciel języka polskiego

Łukasz Szuba

nauczyciel techniki i muzyki

nauczyciel techniki

Marta Suchecka

nauczyciel plastyki

Bartosz Wiertelak

Joanna Mysiakowska-Lenart

Nauczyciele PSP nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu biorący udział w innowacji pedagogicznej pt. „Mitologia bez tajemnic”.

nauczyciel wychowania fizycznego

Rafał Kowalczyk

nauczyciel wychowania fizycznego

Sawa Jasińska

Dziękujemy!