Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

recomendacións

A ter en conta durante o período non lectivo de xullo a setembro.

Horario verán, vales axudas, matrícula....

Secretaría do centro

Tres elementos básicos a realizar durante o verán.

Para alumnado

Indicacións para unha mellor organización.

Inicio próximo curso

1

2

3

Primeiro día deben dirixirse á aula de infantil. Alí estarán as persoas titoras para recibilos e acompañalos á nova aula.

Nova etapa

Recibirán un abalar días antes de comezar o curso para coñecer o grupo (A,B ou C) e a persoa titora que terán este curso

Nova aula e grupo reducido

Recibirán un abalar días antes de comezar o curso para coñecer o grupo (A,B ou C) e a persoa titora que terán este curso.

Novo grupo

Estarán coas mesmas persoas titoras nun aula do 2º andar.

Nova aula

Recibirán un abalar días antes de comezar o curso para coñecer o grupo (A,B ou C) e a persoa titora que terán este curso

Novo grupo

Últimas aulas do 2º andar coas mesmas persoas titoras

Nova aula

4º infantil, período de adaptación. Publicarase na web durante a primeira semana de setembro.5º e 6º de infantil; mesmas aulas coas mesmas titoras.

INFANTIL

ÁREAS DAS LINGUAS(Débense alternar tarefas en castelán con tarefas en galego, co fin de que o neno/a adquira unha axeitada competencia lingüística nas dúas linguas)1.Seguir familiarizándose diariamente coa lectura, coa finalidade de non perder velocidade e comprensión lectora.2.Practicar a habilidade escrita a través de:• Pequenos ditados• Redactar algo feito durante o día (poden facer “O seu diario de verán”)• Resumo dos contos lidos (sen copiar deles)• Contestar a preguntas de comprensión sobre as lecturas realizadas.É preciso prestar atención as seguintes regras ortográficas básicas:• ga go gu gue gui / güe güi ca co cu que qui• br/bl za zo zu ce ci• mp/mb • só se escribe rr , se soa forte e vai entre dúas vogais.• uso de maiúsculas ao principio das frases, despois de punto e nos nomes propios.

ÁREA DE MATEMÁTICAS 1.Ditado de números de 0 ata 999. 2.Series de números ascendentes e descendentes. 3.Sumas con e sen levadas. 4.Restas con e sen levadas. 5.Multiplicacións por unha cifra. 6.Problemas cunha ou dúas operación, incluso con multiplicacións sinxelas, relacionados con cousas próximas aos nenos/as. O material de traballo ao longo do curso pode ser un referente e servir de guía á hora de propoñer actividades aos vosos fillos e fillas. Tamén existen no mercado diferentes propostas editoriais (“Libros de vacacións”) para reforzar os contidos traballados ao longo deste curso. Algunhas que vos poden ser útiles son: -110 ejercicios para repasar ortografía y gramática (2º curso) Ed. Santillana -110 ejercicios para trabajar la comprensión lectora (2º curso) Ed. Santillana -100 problemas para repasar matemáticas (2º curso)Ed. Santillana -Lengua “Poquito a poco” Cadernos 1, 2 e 3 Ed. Anaya -Caderniños de Bruño, números 5 e 13 (Valería calquera outro que se adapte aos contidos traballados e atopedes interesante e atractivo).

Libros texto 3º nivel 23/24

Libros de texto 4º primaria 23/24

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Libros texto segundo primaria 23/24

Libros primeiro primaria 23/24

Libros de texto 5º nivel 23/24

 • Actividades ao aire libre.
 • Tarefas que melloren a súa autonomía e responsabilidade.
 • LER.

O tempo de lecer tamén é fundamental para o desenvolvemento integral do alumnado.

Recomendacións

Listaxe libros de texto 6º nivel curso 23/24

- Área das linguas.

Estimados pais e nais:O verán supón un momento de parón e de relax das xornadas escolares. É unha época de horarios flexibles e de actividades con contidos máis lúdicos; sen embargo dende a nosa experiencia, pensamos que non debe supoñer un parón drástico de todo o escolar. Hai tempo para todo se nos organizamos correctamente.Convén que neste verán sigades estas recomendacións:

- Área de matemáticas.

Por último, lembrarvos que é importante tamén, cubrir o apartado lúdico e de lecer dos vosos fillos e fillas, polo que non esquezades propoñerlles talleres, actividades deportivas e culturais posto que sen dúbida enriquecerán moi positivamente aos nenos e nenas.Agradecendo de antemán a vosa colaboración deséxovos unhas felices vacacións de verán.

Tamén existen no mercado diferentes propostas editoriais ( “Libros de vacacións”) para reforzar os contidos traballados ao longo deste curso. Algunhas que vos poden ser útiles son: -110 ejercicios para repasar ortografía y gramática (2º curso) Ed. Santillana -110 ejercicios para trabajar la comprensión lectora (2º curso) Ed. Santillana -100 problemas para repasar matemáticas (2º curso)Ed. Santillana -Lengua “Poquito a poco” Cadernos 1, 2 e 3 Ed. Anaya -Caderniños de Bruño, números 5 e 13

 • 3 libretas tamaño folio raiadas (Tipo papyrus).
 • 2 libretas cuadriculadas tamaño folio.
 • 1 estoxo (tipo neceser) para material (goma, afialapis, bolígrafos, pinturas...).
 • 1 tesoira, 1 pegamento, transportador e compás.
 • Para 6ºB e 6ºC dicionarios de galego e castelán.

Aconséllase reutilizar o material do curso pasado.Debe ter o nome para evitar perdas ou confusións.é responsabilidade do/a alumno/a e deberá ser renovado cando sexa necesario.Agradecemos que o teñan o antes posible na aula.

Material aula 6º primaria curso 23/24

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.
 • Labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 • Axudas libros de texto.
 • Proceso de admisión do alumnado.
 • Calendario escolar.
 • Lixtaxe dos libros de texto.
 • Visita virtual 360º

https://santabaia.es/

Informacións varias

 • Recoller vales para o libros de texto.
 • Listado dos libros de texto.
 • Usuarios transporte.
 • Posibilidade de cambio matrícula de relixión católica a proxecto competencial (e viceversa), ata o 7 de setembro.

Ata o 14/07 de luns a venres de 9:00 a 13:30h. Resto de xullo martes e xoves de 10:00h a 13:00h. Tamén a través do correo electrónico do centro: ceip.santabaia@edu.xunta.gal

Secretaría en xullo (agosto pechada)881866591

Xestión do comedor escolar, liñas 2 e 3 transporte... ANPA TORRE DE GOIANS https://santabaia.es/?page_id=4184 https://santabaia.es/?p=9868