Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Niesamowity las

Przeczytaj

Głoski dzi i dź

Przeczytaj

Bingo

Czy wiesz, co to jest?

Co to jest?

Jaki to wyraz?

Jaki jest?

Spis treści

Poznajemy głoski dzi i dź

dzię

......dek

dzi ...........

dzie ...........

................cioł

dziecko

dzik

dziadek

dzięcioł

dzia

cko

dzię cioł

dzie cko

dzik

dzia dek

Głoska dzi

Głoska dzi

Które wyrazy mają głoskę dzi

......ódź

wiedź ...........

żoł ...........

................wig

żołądź

wiedźma

łódź

dźwig

ma

ądź

dźwig

żoł ądź

wiedź ma

łódź

Głoska dź

Głoska dź

Które wyrazy mają głoskę dź

Teleturniej głoska dź

Jaki jest?

stary

mokry

suchy

długi

nowy

Co to jest?

krótki

kwaśny

ładny

słodki

długi

krótki

brzydki

zdrowy

Co to jest?

chory

zdrowy

suchy

chory

mokry

kwaśny

krótki

słodki

Połącz wyrazy w pary o znaczeniu przeciwstawnym

długi

Teleturniej przymiotniki

Jaki to wyraz?

...... ........ ........ ...... ......

...... ........ ........ .......

Jaki to wyraz?

...... ........ ........ ...... ......

...... ........ ........ ....... .......

Jaki to wyraz?

...... ........ ........ ...... ...... ......

...... ........ ........ ....... ....... ......

Jaki to wyraz?

Przeczytaj

Marta i Paweł chodzili po w niedzielę.Widzieli i . Marta szukała , a Paweł . Dzieci zebrały dużo darów lasu.Potem dźwigały je do .

Zastąp obrazki słowami

Co to jest?

Czy wiesz, co to jest?

pszczoła

mrówka

komar

zając

jeleń

Co to jest?

konik polny

Przeczytaj

Wiosną i latem spotykają się owady i zwierzęta leśne. rozmawia z . robi wyścigi z .Na łące od marca do września mieszka także .Można tam zobaczyć skaczącego .

Zastąp obrazki słowami

Bingo