Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CRON

Cron és un administrador de tasques per linux que executa comandes de manera programada

Que es?

Instal·lació

1. El primer que recomano fer abans d'instal·lar una aplicació en Ubuntu és fer servir la comanda sudo apt update.2. Una vegada executada l'anterior comanda podem fer servir la comanda sudo apt-get install crom i començarà la instal·lació.3. En acabar la instal·lació farem servir la comanda cromtab -e i ens demanarà que triar entre els diferents editors que tenim.4. Una vegada triat l'editor entrarem a l'arxiu on podrem programar les comandes que vulga'm.

Com s'utilitza?

1.Per entrar al crom i poder programar comandes s'ha de fer servir la comanda crontab -e2.Per explicar com s'utilitza el crom posaré una captura i explicaré el seu contingut.

En aquesta captura podem veure que la comanda sudo apt update s'executara cada dia a la 1 del matil, com es determina quant executara la comanda?Per saber aixo nomes hem de saber que vol dir cada digit.El primer digit vol dir el minut.El segon digit vol dir la hora.El tercer digit vol dir el dia del mes.El quart digit vol dir el mes.El cinque digit vol dir el dia de la semana.Si posem el * en el digit voldrar dir que la comanda s'executara en tots els numeros posibles.Si posem */15 voldra dir que s'executara cada 15 minuts hores, dies... depenguen del lloc on ho posemSi posem 1,2,3 voldra dir que s'executara en els numero que hagem posat despres de cada coma.