Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

Transcript

Descripció del projecte

Beneficis del projecte

Implicació del agents educatius

Zones d'aprenentatge

Dificultats de la implementació

.:. AULA DE FUTUR.:.

Descripció del projecte Aula del futur L'aula de futur, és un projecte educatiu basat en crear o adaptar les aules a les demandes i necessitats socials d'avui en dia, aquest objectiu l'efectua dividint l'aula en 6 zones d'aprenentatge, on els estudiants poden desenvolupar les competències i habilitats clau pel seu futur, atent la diversitat i fomentant la inclusió a l'aula per mitjà de les TIC, i en la cerca de la potenciació de la motivació, l'aprenentatge significatiu i la participació dels estudiants.

ZONES D'APRENENTATGE - Zona d'investigació: fomenta la indagació i la cerca d'informació. - Zona d'exploració: estimula la curiositat i l'experimentació. - Zona d'interacció: Promociona la col·laboració, la comunicació, el debat i l'autocrítica. - Zona de desenvolupament: Potencia les habilitats i les competències individuals i col·lectives. - Zona de creació: estimula la creativitat i la innovació. - Zona de presentació: estimula la posada en comú de la feina i l'esperit crític del grup i d'un mateix.

DIFICULTATS DEL PROJECTE - Adaptació de les zones d'aprenentatge a les aules. - Compromís i participació dels estudiants i de les famílies

BENEFICIS DEL PROJECTE - Implementació variada - Adaptació dels espais - Basat en els principis del Disseny Universal per l'Aprenentatge (DUA) - Desenvolupament de competències - Adaptació individual, segons les necessitats dels alumnes i del seu nivell, respectant els principis d'inclusió i diversitat. - Compromís amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) - Metodologia activa - Promoció i utilització de les TIC - Foment de la motivació i participació en el procés d'aprenentatge. - Estimulació múltiple - Preparació per reptes futurs - ETC.

IMPLICACIÓ DELS AGENTS Pel que fa als assessors i professionals del centre: Disseny i disposició de les aules, gestió de recursos i la planificació i execució de les activitats vinculades al projecte. Pel que fa als estudiants: aprofitament de les zones d'aprenentatge, participació, col·laboració i actitud Pel que fa a les famílies: recolzament en l'aprenentatge al centre i facilitació de material reciclat.