Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

DIANA De coAVALUACIÓ: LA MAQUETA D'UN PERSONATGE FEMENÍ

Explica detalladament la personalitat de la protagonista i com és físicament.

La protagonista es troba totalment lliure d'estereotips de gènere i elements sexistes.

La maqueta està ben elaborada, presenta molts detalls i materials diversos.

Es presenta un personatge femení original, amb elements que la caracteritzen i diferencien.

La maqueta està elaborada de manera creativa i original.