Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

El Tribunal de les Aigües de València

On se celebra?

Quan comença?

Quan va perdre importància?

En què any es va fer?

Per què es va fer?

Es va fer per a dirimir els conflictes entre les comunitats de regants de l'horta de València, que es divideix en 9 comunitats de regants que son: Quart, Benàger, Faitavar, Tornos, Mislata, Mestalla, Favara, Rascanya, Rovella i Chirivella.

Per què es va fer?

El Tribunal de les Aigües de València, es va fer a l'any 960

En quin any es va fer?

La importància del seu estudi ve donat perquè, fins i tot tenint més de 800 anys de funcionament,reuneix en el seu sistema d'impartir justicia.

Quan va perdre importància?

El Tribunal, comença cada dijous a les dotze del migdia

Quan comença?

Es celebra a l'exterior de la Porta dels Apòstols de la Catedral de València, en la via pública. Els judicis són orals i en valencià, excepte que es solicite en castellà.

On es celebra?

Equip 5

Alberto Rodríguez

Victoria Monfort

Manuela Villanova

Enzo Lyndsmir

Gràcies per la vostra atenció!