Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Iseseisva õppimise päev

7. ja 8. klass

3.

1.

loodushoid

"Neli aastaaega"

2.

ABI!

huvijuht@jarveotsa.ee

Meie koolis on 845 õpilast. Küsitluse tulemusena saime teada, et TJG õpilaste lemmikaastaajad on järgmised:kevad 79 õpilasel, suvi 305 õpilasel, sügis 46 õpilasel,talv 65 õpilasel. 1. Arvuta, kui suur on see protsent õpilastest, kelle arvamust me teada ei saanud. 2. Arvuta, mitu protsenti vastanud õpilastest peab oma lemmikaastaajaks suve ja mitu protsenti talve.3. Arvutuskäik ja vastused laadi Wordi dokumendina e-kooli klassijuhatajatunni alla.

MATEMAATIKA

Koosta algklasside õpilastele fotojaht Õismäe tiigi ümbruses ja/või teel sinna.1. Tee 8 fotot loodusobjektidest (puu, suurem kivi, peenar jms). 2. Lisa fotod Wordi dokumenti, pane igale pildile number.3. Võta lahti Õismäe kaart (Õismäe kaart ) ja kopeeri see pilt Wordi dokumenti. 4. Lisa kaardile numbrid sinu tehtud fotode järgi (kaardi järgi peab aru saama, kust mingi sinu pildistatud objekt leitav on). (NB! Antud kaardil on juba numbrid, need võid ära kaotada või lisada numbrid alates 7-st.)5. Laadi Wordi dokument e-kooli klassijuhatajatunni alla.

FOTOJAHT

1. Koosta playlist (8 laulu või muusikapala), mis on aastaaegade teemalised. Iga aastaaja kohta peab olema vähemalt üks lugu. Ole lugude valimisel originaalne. Vali muusikapalad, mis Sind eriliselt kõnetavad. 2. Kopeeri lugude lingid (koos esitaja ja loo pealkirjaga) Wordi dokumenti.3. Laadi Wordi dokument e-kooli klassijuhatajatunni alla.

NÄIDE KEVAD: Joseph Haydn “Aastaajad. Kevad” - Haydn The Seasons [HD] - Spring part 1: introduction & spring chorus

MUUSIKA