Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Poczytaj o matce

Autorka omawia miejsce dziecka w rodzinie, warunki jego materialnej i emocjonalnej egzystencji, treści i metody wychowania. Wskazuje czynniki, które wpłynęły na model życia rodzinnego (modernizacja społeczeństwa, początki kultury masowej, zmiany mentalności, postęp cywilizacyjny, urbanizacja). Określa znaczenie przemian roli matki dla emancypacji kobiet w środowisku domowym oraz ich pozycji w społeczeństwie. Przedstawia także stosunek do macierzyństwa m.in. konserwatystów i feministek oraz okoliczności budowania mitu Matki-Polki.

Wzory życia rodzinnego zmieniły się znacznie na przestrzeni ostatniego stulecia. Proces tych przemian analizuje w swojej książce znana i ceniona socjolog Małgorzata Sikorska.Książka odpowiada na pytania: na czym polega zmiana układu sił we współczesnych rodzinach? Co jest rzeczywiście nowego we wzajemnych relacjach między rodzicami, a także między rodzicami a dziećmi? Czy zmiana dotyczy tylko wąskiej grupy rodzin lepiej sytuowanych, mieszkających w dużych miastach, których członkowie są lepiej wykształceni? Czy ten nowy układ w rodzinie może stać się coraz bardziej popularnym wzorem do naśladowania?

"Mama goni, rozśmiesza, staje na rzęsach... Tata lata, pociesza, przenosi góry..." Tak widzą nas, rodziców, dzieci: potrafimy zrobić niemal wszystko i niezależnie od tego, czy robimy coś lepiej, czy gorzej, to w oczach dziecka jesteśmy zawsze ważni, zawsze potrzebni. Jesteśmy ich całym światem. Książka Moja mama, mój tata ma dwie perspektywy. Pierwsza to punkt widzenia dziecka. Czytamy proste zdania, interpretujemy ilustracje i szukamy w nich szczegółów własnych doświadczeń. Druga perspektywa przeznaczona jest dla rodzica, który definiuje swoje rodzicielstwo we wszystkich odcieniach emocji. Podważa swoje kompetencje, cieszy się z sukcesów, dąży do doskonałości. Ta książka ma przynieść nam odpowiedź: tak, jesteś wystarczająco dobrą mamą! Tak, jesteś wystarczająco dobrym tatą! Zmieniaj, co można zmienić. Umacniaj, co można wzmocnić. Bądź dumna, dumny z siebie i rób wszystko, by być dla dziecka światem – złożoności, wieloznaczności, przeciwieństw, skrajności, dobra i prawdy.