Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Queralt Garreta ArdévolEconomia Curs. 2022-2023Cecilía Escrivà Escrivà

Unitat 13:Unió Europea i globalització

wow

¡Vamos!

Índex

1. Cooperació econòmica internacional

2. La integració econòmica

3. La Unió Europea

4. Espanya a la Unió Europea

5. La globalització

1. Cooperació econòmica internacional

Primera Guerra Mundial

Segona Guerra Mundial

Segle XX

L'FMI i el BM, són dos organismes que van néixer l'any 1944 que estan vinculats a l'ONU. Els objectius són: Aconseguir l'estabilitat dels tipus de canvi i de les paritats de les divises dels estats membres. Les lliures esterlines i els dòlars són les monedes d'intervenció bescanviables per un valor fix d'or.Assegurar la liquiditat internacional i crear un sistema multilateral de pagaments. Concedir préstecs internacionals. L'FMI concedeix préstecs als països en vies de desenvolupament a través del Banc Mundial.

1.1 EL FONS MONETARI INTERNACIONAL (FMI) I EL BANC MUNDIAL (BM)

.1.3 L'ORGANTIZACIÓ PER LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (OCDE)

principis que segueix

 • Comerç sense discrimianció
 • Accés previsible i creixements als mercats
 • Promoció d'una competènica lleial
 • Foment del desenvolupament i la reforma econòmica

1.2 L'ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL COMERÇ

L'organització Mundial del Comerç va sorgir el gener de l'any 1995 amb la finalitat de ser la referència del comerç internacional.

avantatges de la integració econòmica:

· L'aparicó de les economies d'escala· El desenvolupament d'activitats conjuntes· Major especialització· Major poder de negociació enfront d'altres potències · Major eficiència productiva

80%

Tipus d'integració econòmica, de menor a major nivell

2. La integració econòmica

Integració econòmica: procés d'unió de mercats que té com a objectiu la formació d'espacis supranacionals més competitius i eficients que els d'origen.

POLÍTICA COMUNA EUROPEA: Són les accions conjuntes portades a terme pels països de la UE sobre els sectors complets d'activitat amb l'objectiu d'establir unes normes comunes, defensar els sectors productius i millorar la competitivitat.

Tractat de Roma

Tractat: acord internacional que vincula les nacions que el firmen per aconseguir uns objectius determinats.

Unió Europea -> primera unió econòmica del món. Venint d'un mercat comú els països han anat superant les diferències que tenien entre ells a la UE amb èxit a pesar dels problemes durant el procés. Ho han aconseguit gràcies als tractats i acords vinculants.

3. La Unió Europea

Objectius de la política regional i econòmica que es deriven de l'aplicació de les polítiques de la UE

Medi Ambient

Defensa dels consumidors i més.

RegionalEconomia i moneda

Agricultura

UNIÓ EUROPEA

Aquest el que fa, és complementar l'altre pacte a través d'una disciplina fiscal reforçada i un control més estricte de la zona dins de l'euro.

B. El Pacte Fiscal Europeu

El seu objectiu principal és evitar les conseqüències negatives de les polítiques pressupostàries, corregir els dèficits pressupostaris excessius i evitar una càrrega negativa de deute públic.

A. El Pacte d'Estabilitat i Creixement

Categories dels ingressos:- Drets de duanes- Quota sobre l'IVA- Quota en relació amb el PIB- Reemborsamnet d'exepcions

3.2 La política econòmica pressupostària

Els fons europeus serveixen per eliminar els desequilibris regionals encara que el camí per aconseguir-ho pot ser molt llarg i pot durar molts anys.

B. Els fons europeus

Es parla de regions en lloc de nacions ja que actualment és considera que aqeusta és la unitat bàsica a Europa de l'ordenació territorial europea.

A. L'Europa de les regions

3.1 La política regional

La UE, té dues àrees econòmiques fonamentals: la política pressupostària i la política monetària.

 • Espanya és una competència econòmica mitjana de la UE.
 • La participació i el vot que té en la UE és condicionada per la baixa densitat de població que té.
 • La posició territorial que té li fa ser mediadora entre la UE i els àmbits del Mediterrani i l'atlàntic.

B. Implicacions

 • A Espanya l'adaptació a Europa després de la dictadura li ha suposat grans esforços. Actualment, aquest país ha consolidat un bon estat del benestar.
 • S'ha vist una millora econòmica notable, una modernització empresarial i una reforma institucional.

A. Repercussions

Espanya va incorporar-se tard a la UE a causa de la dictadura. El país no tenia bones expectatives perquè hi havia una democràcia incipient, un estat del benestar que era gairebé inexistent, uns indicadors econòmics molt baixos i les empreses eren poc competitives.

4. Espanya a la Unió Europea

 1. Les externalitats negatives
 2. La competència imperfecta
 3. La distribució desigual de la renda
 4. La inestabilitat dels cicles econòmics

Errors de la globalització

 1. Comercial
 2. Productiu
 3. Cultural
 4. Financer

Àmbits de la globalització

 • És el nom amb el qual es coneix el procés de creació d'un mercat mundial sense fronteres geogràfiques.
 • Hi ha diferents factors a tenir en compte: la tecnologia, la normalització, les oportunitats de finançament, la globalització cultural i el liberalisme econòmic.

5. La globalització

gràcies per la vostra atenció