Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MIÉRT A LATINT?

- tudományok szaknyelve

- van, aki folyékonyan beszéli:

- latin nyelvű honlapok, újságok (aktuális hírekkel!)

- a latin a Vatikán hivatalos nyelve

- az angol nyelv is (francia közvetítéssel) kb. 60-70 %-ban latin eredetű szavakból áll

- az újlatin nyelvek (olasz, spanyol, portugál, francia, román) kb. 70-80%-ban a latin szókincsre építenek

MERT kiállta az idők próbáját, "világnyelv" maradt (több mint 2000 éves)

- Középületeken, freskókon, szobrokon gyakran látni mitológiai alakokat, latin nyelvű feliratokat, rövidítéseket. Ezek megfejtése időutazásra hív és "titkos" tudás birtokosává tesz (pl. osztálykiránduláson). Olyan lelki élményekben lehet részed, amely másnak nem adatik meg.

MERT egyedi, különleges, titokzatos, rejtélyes (művelője is azzá válik tőle)

- a magyar és világirodalom alapja, színdarabok, operák, dalok ihletője, ösztönzője

- a Római Birodalom mindig lenyűgözi a filmvilágot, forgatókönyvírókat (Ben-Hur, Spartacus, Gladiátor, Quo vadis?...)

MERT hihetetlenül gazdag, hasznos, sokrétegű (nemcsak nyelv, hanem műveltség is, az európai kultúra alapja)

- számos épület az ókori görög-római építészet jegyeit viseli magán (pl. Nemzeti Múzeum, Budapest)- több ókori épület, építmény ma is áll, használatban van- hazánk is - részben - római provincia volt Pannonia néven

- a képzőművészetekben ( szobrászat, festészet) gyakran jelenik meg az ókori művészet, a görög-római mitológia

Miatyánk imádság: latin, olasz, spanyol, francia

"A latin egy logikai váz (...), melyre bármely más nyelv ráépíthető." (Borzsák István)- a német nyelv esettana, illetve az újlatin nyelvek és az angol grammatikai szakszavai a latinból vezethetők le- a latin szavak elsajátítása hozzásegít más nyelvek passzív szókincséhez, így közvetetten egyszerre több nyelvvel is ismerkedhetsz

MERT logikus, jó alap más nyelvekhez

USB csatlakozó

CD

interaktív tábla

mobiltelefon

komputer

Projektor

GPS

- nemcsak a tudományban, hanem az egyszerű hétköznapi szóhasználatban is görög-latin szavakat használunk. (Pl. Gimnáziumunk a régió kiemelkedő iskolája, június környékén azonban már diák és pedagógus egyaránt várja a júliustól augusztus végéig tartó nyári vakációt.) Kikről kapta nevét két nyári hónapunk? Hát a március? Miért? Nézz utána!- modern eszközeink is a görög-latin nyelvből kölcsönzik nevüket:

MERT már "beszélünk" latinul, csak nem tudunk róla

-a szolmizáció hangjainak elnevezése egy latin énekről kapta nevét- sok egyházi énekünk eredetileg latin nyelvű

- első irodalmi nyelvemlékeink latin szövegbe ágyazott szavak, kifejezések (pl. A tihanyi apátság alapítólevele)- első fennmaradt magyar versünk, az Ómagyar Mária-siralom is latin nyelvről fordított korai nyelvemlékünk- legkorábbi összefüggő szövegű magyar nyelevmlékünk (Halotti beszéd és könyörgés) egy latin nyelvű temetési beszéd fordítása- történelmünk évszázadokon át latinul íródott (pl. Anonymus: Gesta Hungarorum; Kálti Márk Chronicon Pictum)- első név szerint ismert költőnk Janus Pannonius (pécsi püspök) is latinul írta verseit - 1844-ig hazánkban a latin hivatalos államnyelv volt

-Naprendszerünk bolygói és sok csillagkép görög-latin elnevezésűek

MERT minden tantárgyhoz köthető, segíti azok jobb megértését

- a biológiában az élőlények csoportosítása (rendszertan) is görög-latin elnevezésű (pl. illatos viola - viola odorata)

-a periódusos rendszer kémiai elemei is nevüket többnyire a görög-latin nyelvből, mitológiából merítik (pl. a tantál és a nióbium együttes előfordulása Tantaloszról és lányáról Niobéról kapta nevét)

- a kultúrával való ismerkedés szélesíti látókörünket, fejleszti az empátiát és toleranciát

- a klasszikus szövegek fordítása, elemzése a logikát, memóriát, precizitást, kitartást, lényeglátást, kreativitást, alaposságot, türelmet fejleszti

- a művészi alkotások vizsgálata, elemzése az esztétikai érzékre hat

MERT "tornaterem" az agynak, sokféle készséget fejleszt

- ha szereted a történelmet, ha érdekel a régészet

- ha érdekel a zene, szeretsz (kórusban) énekelni

- ha szereted a magyar -és világorodalmat

- ha érdekel a teológia

- ha jogász szeretnél lenni

MERT előnyt jelent a főiskolán, egyetemen

- ha szereted a biológiát

- ha szereted a nyelveket

- ha kíváncsi vagy, ha szeretnéd megérteni jobban a téged körülvevő világot

- ha érdekelnek a művészetek

- ha orvos szeretnél lenni

velociraptor - velox - gyors; raptor - rabló/fosztogató

Aphrodité - a szerelem és szépség istennője

volvo - gördülök, tekerek

providentia - előrelátás, gondviselés

MERT a latin szavaknak misztikuma, varázsa van (előkelőség, műveltség, minőség érzetét keltik; feltalálók, cégek gyakran alkalmazzák)

nivea - havas, hófehér

Lucullus - az ókori Rómában az ínyencség megtestesítője

Ceres - a gabona(termesztés), földművelés istennője; bona - jó

Harry Potter varázsigék-Wingardium leviosa-

- diákjaink hazai latinversenyeken szép eredménnyel szerepelnek

- nemzetközi versenyeken is jártunk: (Olaszország: Arpino, Sulmona)

- jó hangulatú versenyeken vehetsz részt, nyelvvizsgázhatsz, érettségizhetsz belőle

MERT családias légkörben, kis létszámú csoportban egy elit csapat tagja lehetsz

- csoportjaink átlagosan 5 fősek

- híres közmondások, bölcsességek megismerése (pl. Veni, vidi, vici. Ardere et lucere! Ora et labora!)

- etimológiai szófejtések (élő nyelvekben továbbélő görög-latin szavaink

- tananyag játékos begyakorlása, számonkérése

-művészeti alkotások (festészet, szobrászat) vizsgálata, összehasonlítása

- görög-római istenek, mitológiai történetek megismerése

-grammatikai szabályok gyakorlása, elsajátítása

Mivel foglalkozunk latinórákon?

-ókori, közép -és újkori latin szövegek fordítása, elemzése (klasszikus, egyházi, orvosi latin nyelv...)

- latin nyelvű feliratok megfejtése (pl. Pécsi Székesegyház freskói, városi séta)

- latin énekek tanulása (gregorián, taizéi...)

- az ókori rómaiak mindennapjainak megismerése

- Aquincumi vízvezeték (Óbuda)

- a hajdani Római Birodalom területén ma is látható több vízvezeték (Segovia, Spanyolország)

- a rómaiak már a Kr.e 4. századtól kezdve vízvezetékek (aquaeductus) segítségével juttatták el a vizet Rómába, így később az 1 millió lakosú várost is képesek voltak ellátni ivóvízzel, sőt a közfürdőket is tudták működtetni- a leghosszabb vízvezeték hossza meghaladta a 100 km-t

- a mai SZTRÁDA (street) szavunk is a latin nyelvből származik

- már Kr.e. 312-ben elkezdték építeni a Római Birodalom első kőlapokkal fedett útját (Via Appia), s egy részén ma is autóforgalom van- az ókori úthálózat elérte a 400.000 km-et (ebből 80.000 km kövezett út)- néhány autópálya ma is az ókori utak fölött halad

JELENLÉVŐ ÓKOR Tudtad?

- már a rómaiaknál is ismert volt a hajlítható végtagú játékbaba (Lelet: Crepereia Tryphaena sírja, Róma, 1889)

- a padlófűtést egy római lovag találta fel Kr.e. 1. században

- a történelem "első újságát/napilapját" is a rómaiaknak köszönhetjük

Tudtad?

- már a rómaiak is használtak betont, ami erősebb volt a mainál (így épült a Colosseum és a Pantheon is, ez utóbbi a mai napig a világ legnagyobb vasalatlan beton kupolájával rendelkező épület)

- a görög származású római orvos Galénosz (Kr.u. 2. sz.) volt az ókor legismertebb és legképzettebb orvosa, szakmai tekintélye a 17. századig mérvadó maradt, egyes tanait még a 19. századi orvosi egyetemeken is tanították- több modern sebészeti eszköz csaknem megegyezik ókori elődjével

Azért szeretem magát a nyelvet, mert logikus, mindemellett sokrétegű. Nagyon meglepődtem, hogy már néhány tanóra után felismertem egy csomó latin, vagy latinhoz hasonló alakú szót tanórákon vagy más nyelvekben. Önerőből tanulok angolul, így is rengeteg hasonló szót találtam, aminek a jelentése megegyezik. Mindig rácsodálkozok a felismerésre és őszintén örülök, hogy ami felett más átsiklik, én láthatom. Amikor felvételiztem és kiderült, hogy lesz lehetőség latint tanulni, nagyon megörültem a lehetőségnek. Minél inkább haladunk mind grammatikában, mind szókincsben, kicsit olyan érzés, mintha kulcsokat kapnánk a kezünkbe olyan ajtókhoz, amelyeknek létezéséről mások esetleg nem is tudnak. Nagyon örülök, hogy a latint választottam, cseppet sem bántam meg döntésemet! Jó érzés egy kisebb csoportba tartozni (amit szerintem bátran nevezhetünk elitnek) és fejlődni, gyűjteni a tudást. :) (Aetherny)

Diákjaink gondolatai a latinról

"Először olyan volt, mintha a fogamat húznák. Aztán mikor kezdtem érteni, akkor olyan volt, mintha tömnék. De hát szenvedés árán születik az érték. Vagy úgy is mondhatnám: Először: Odi. Másodszor: Odi et amo. Harmadszor: Amo.Most már megtanultam értékelni az ókort. A kedvemcem Catullus és Horatius." (Gergely)

"Jó dolog: - a tanár úr lelkesedése a latin iránt - csomó ének megismerése és éneklése (pihenésképpen is nagyon megfelel az óra közben)- játékos (kahoot) visszakérdezése a tananyag történelmi, kulturális részének- az alapműveltségünket fejlesztő dolgok tanulása, átnézése'" (Anna)

"Érdekesek az órák, viszonylag gyakran van játék." (Bence)

"Számomra a latinórákon a legérdekesebb dolognak azt tartom, amikor különböző nyelvű szavakkal ismerhetek fel párhuzamot, hogy ez a szó is a latin nyelvből származik. ""Nagyon jónak tartom még a kis óra végi tanulást az istenekről." (Zoli)

"Azért választottam a latint, mert különlegesnek tűnt és úgy gondoltam, hogy sokat fog segíteni az orvosin." "Azt szeretem, amikor mitológiázunk, mert szerintem a görög mitológia elég érdekes és nagyon jó történeteket ismerhetünk meg." (Vivi)

"Megszólalt számomra az olasz és a spanyol, anélkül, hogy tanultam volna őket.""Remek megtudni az etimológiai összefüggéseket.""Kifejezetten élvezek gregorián énekeket énekelni, lelki felfrissülést adnak." :) (Levente)

Diákjaink gondolatai a latinról

Egy Japánban tanuló diákunk levélrészlete:"A nyelv iránti elhivatottságom a világ másik felére is elkísért. Mikor az európai kultúráról szó esik, lépten-nyomon a latin nyelvbe botlok. (...) Sokszor a latint hívom segítségül bizonyos szavak kifejezésére.Köszönöm tehát Önnek, hogy kezdeti érdeklődésemet szeretetté erősítette bennem, tanítói munkájával hozzájárult a nyelv iránti rajongásom fenntartásához. (...)Akár azt is megtudja említeni a diákoknak, akiket a latin nyelv szépségeivel kíván közelebbi ismeretségbe hozni, hogy lám, a XXI. században, mikor a latin nyelvet oly sokan lenézik, egy diákja a világ túlsó felén annak segítségével tudta magát megértetni." (Ádám)

"Menő dolog alkalmas időben előrántani egy-egy szentenciát: "Secedant improbi, patent portae!" Óráinkat bearanyozta a tanár úr gregorián éneke, amelyeket meg is tanultunk. (Zsófi)

"A szóbeli érettségin minden tantárgynál hasznát vettem. Nyelvtanból a retorikánál, irodalomban az antik műveknél, többiből az ókornál, valamint hittanból (ez az egyház nyelve). Lépten-nyomon belebotlunk..." (Zsófi)

"A Pécsi Székesegyházba szervezett "freskószemle" egy eléggé érdekes és rendhagyó program volt szerintem, ilyen sűrűbben lehetne. Élveztem, hogy magamtól rájöhettem a szövegek jelentésére. Összességében a latin szavak nagyon érdekesek és sokszor "visszaköszönnek" egy-egy épületen, vagy ami még jobb, amikor kívülálló embernek lehet elmondani egy kifejezés jelentését. A napokban fejtettem meg egy fajnevet. Az Epidares nolimetangere egy törpenövésű botsáskafaj, ami tüskéket visel a kültakaróján, erre a utal a neve is: Noli me tangere! (Ne érints meg!) Lehet, hogy további nevek jelentésének is utánajárok, mert úgy látszik, elég találó és sokszor vicces nevet kap egy -egy élőlény..." (X.Y.)

"Tetszik, amikor megelevenedik előttünk egy szöveg és akkor eltudunk gondolkodni rajta, hogy már akkor is hogyan gondolkodtak és milyen problémáik voltak az embereknek." (X.Y.)

Diákjaink gondolatai a latinról

"Szerintem érdemes ezt a nyelvet tanulni, mert ha az ember rákap az ízére, meg fogja szeretni. Más nyelvekben is segítség forrása lehet: angol nyelvvizsgán a latin alapján tudtam beazonosítani néhány számomra ismeretlen szót. Az oktatás színvonalas, különféle versenyekre is el lehet jutni, sőt akár nyelvvizsgát it tud tenni az ember, ha ráfekszik a témára." (Katalin)

"Nekem az tetszett, hogy az órákon a tananyag mellett előfordultak különféle gregorián énekek, egyházi szövegek, mai hírek, természetesen mind latinul!" (Lilla)

"Amikor gimnáziumban 2. nyelvet kellett választani, a latinról annyi fogalmam volt, hogy az orvosi szaknyelv, és majd kelleni fog, szóval hasznos. Aztán sokkal több kerekedett ki ebből a latin tanulásból. Szeretném itt is még egyszer megköszönni, hogy olyan sokat foglalkozott velünk, és most az orvosin nagy hasznát veszem, annak is, hogy nagyon jó alapokat kaptam, és abban is, hogy a szótanulásban edzett lettem. A latin kemény dió volt, de nagyon megérte. Leginkább a mitológia, a mesék hiányoznak így a hétköznapokban, és tényleg különleges érzés, hogy ilyenről tanulhattam, és jó volt néha lelassítani ebben a rohanó világban." (Andrea)

"Már kiskorom óta orvos akartam lenni, s csak emiatt választottam a latint.Később, mert sokan ellenezték, s feleslegesnek tartották ezt, én is így vélekedtem, mígnem egyszer csak azon kaptam magam, hogy élvezem. Mikor rájön az ember, hogy lefordított egy több száz vagy ezer éves mondatot, amit az ókor nagyjai alkottak, s amit kevesen tudnának megtenni, mégis úgy érzi, hogy megérte, s még kíváncsibbá teszi, hogy mi a történet folytatása.Egyetlen percét sem bánom a gimnáziumi latinóráknak, mert rengeteget adtak nekem. A latin megtanít arra, hogy ebben a nyüzsgő , pergő világban meg tudjunk állni egy picit és gondolkozni. Megtanítja, hogy kell türelmesnek lenni, s arra is szorgalmaz, hogy keress, kutass. Tanulmányaim végére az egyik olyan tantárgy lett, amit a legszívesebben tanultam. Büszke vagyok, hogy a latin nyelvnek, ha egy apró szeletére is, de szert tehettem."(Buka)

Diákjaink gondolatai a latinról