Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇAR

TEMA 2: ESTRUCTURA ORGANITZACIONAL

PREGUNTA 02

2. Quina de les següents afirmacions correspon a una estructura organitzacional centralitzada:

Promou la major motivació per la participació en el procés i la responsabilitat en els resultats per part dels treballadors

Agilitza la capacitat de resposta de l’organització davant les demandes del seu entorn (funcionament autònom)

Garanteix una manera uniforme de gestió i control directe en tota l’organització

És pràctica per a organitzacions de gran grandària i amb complexitat tecnològica

PREGUNTA 03

3. Els indicadors de complexitat organitzativa associats a la diferenciació vertical són:

Nivell d’educació i component administratiu

Amplitud de control i grau de professionalització

Nivell d’educació i grau de professionalització

Amplitud de control i component administratiu

OLÉ!

PREGUNTA 04

4. Quina de les següents configuracions estructurals de Mintzberg es caracteriza per ser més centralitzada:

Burocràcia mecànica

Organització horitzontal

Burocràcia professional

Adhocràcia

BÉ!

PREGUNTA 05

5. Quan la divisió del treball és mínima, i l’especialització d’activitats o tasques també és insignificant, estem parlant de:

Complexitat – diferenciació horitzontal - ↑ especialització horitzontal

Complexitat – diferenciació horitzontal - ↓ especialització horitzontal

Compelxitat – diferenciació horitzontal - ↓ especialització vertical

Complexitat – diferenciació horitzontal - ↑ especialització vertical

WOW!

PREGUNTA 06

6. Respecte a la diferenciació horitzontal, si la especialització vertical es alta, estem parlant de:

Major grau de autonomía

Major grau de subordinació

Major grau d’automatisme

Major grau de polivalència

MOLT BÉ!

PREGUNTA 07

7. En funció del nivell de formalització, podem trovar aquests tipus d’estructures organitzatives:

Estructures reguladores / operatives

Estructures reguladores / orgàniques

Estructures orgàniques / burocràtiques

Estructures reguladores / burocràtiques

OLÉ!

PREGUNTA 08

8. Quina de les següents opcions sobre el nivell de complexitat és correcta si estem parlant d’una estructura organitzacional de gran grandària:

↓ departamentalització

↓ especialització dels seus integrants

Cap es correcta

↑ nivells jeràrquics

BÉ!

PREGUNTA 09

9. Quin factor contextual es més probable d’una organització descentralitzada que d'una centralitzada:

Tasques no rutinaries i empleats professionals

Organitzacions de xicoteta grandària

↓ complexitat tecnològica

↓ complexitat de l’estructura organitzacional

SÚPER!

PREGUNTA 10

10. Les universitats i els hospitals és classifiquen segons les configuracions estructurals propostes per Mintzberg com una:

Adhocràcia

Burocràcia professional

Organització horitzontal

Burocràcia mecànica

BÉ!

ENHORABONA!

TORNAR?

TORNAR A INTENTAR-HO?

NO!