Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dzienniczek ucznia Mikołaja Kopernika

W mieście, gdzie grób Kopernika się znajduje, grupa przyjaciół, w starej katedrze, skrzynię odnajduje.

W skrzyni „Dzienniczek ucznia Mikołaja Kopernika”, a w nim zniszczona mapa ukryta. Mapa ważne dla astronomamiasta wskazuje. Kto informacje rozkoduje, wiedzę zyskuje!

Ue t with caution

Za prawdziwą, dobrą a bezcenną odpowiedź - nagroda czeka Cię hojna: moneta, którą Kopernik od upadku ratował. (Mikołaj Kopernik „Sposób bicia monety”, 1528)

W tej książce Mikołaj Kopernik napisał: NIEMOŻLIWE JEST OSIĄGNĄĆ Z BICIA ZŁEJ MONETY TYLE ZYSKU, ILE JEST STRATY Z JEJ OBIEGU PRZEZ DŁUGIE LATA.

Dziś uczniu zacny zaczynasz przygodę. Za Kopernikiem ruszasz w drogę! On greckich filozofów umiłował naukę, z Ptolomeuszem polemizował, Pitagorasa naśladował.

Na szlaku czeka Cię zagadek wiele.Od miasta do miasta wędrujesz i w nich zagadki rozwiązujesz.

Stoisz przed pierwszym zadaniem, nazwa miasta z rebusu jego rozwiązaniem.

Grudziądz

Lubawa

Olsztyn

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

Stoisz przed pierwszym zadaniem, nazwa miasta z rebusu jego rozwiązaniem.

SPRAWDź

---suk

-ret

--ancja

k -- ar

Kopernik w 1510 roku zamieszkał w tym mieście, pełnił funkcję kanonika, prowadził jednocześnie obserwacje astronomiczne. Zaczął wówczas spisywać swoje wielkie dzieło "O obrotach stref niebieskich" („De revolutionibus").

Dwie baszty po bokach nadają jej okazałości,a przed wiekami do wrogich atakówzniechęcały. Od zewnętrznej stronyprzyjrzyj się bacznie temu, co wysokomiędzy kondygnacjami się znajduje. Dwie płyty masywne z 1861 roku każdemu turyście przypomną, że biskup warmiński i kapituła tu swą siedzibę miały.

QUIZ

Od zewnętrznej strony przyjrzyj się bacznie temu, co wysoko między kondygnacjami się znajduje. Dwie płyty masywne z 1861 roku każdemu turyście przypomną, że biskup warmiński i kapituła tu swą siedzibę miały.

PYTANIE 1

Z którego wieku pochodzą masywne płyty zawieszone nad bramą południową?

XVII

XVIII

XIX

Dalej

Brawo !

PYTANIE 2

Wieże swoim kształtem przypominają dwa

walce

sześciany

prostopadłościany

Brawo !

Brama Południowa

Dwie baszty po bokach nadają jej okazałości, a przed wiekami do wrogich ataków zniechęcały.

Dwie płyty masywne z 1861 roku każdemu turyście przypomną, że biskup warmiński i kapituła tu swą siedzibę miały.

Teraz czas na quiz

Teraz czas na zagadkę matematyczną.Na kolejnej karcie są informacje do jej rozwiązania.

600-letni świadek historii imię uczonego nosi. Wielokrotnie w jego cieniu Kopernik odpoczywał i zadania rozwiązywał.

Szypułkowy dąb ma obwód 706 cm i niemal na całej długości jest wypróchniały. Wewnętrzne metalowe pręty utrzymują sylwetkę drzewa.

Starożytny grecki mistrz niesie Ci wieść: π(pi) stałą wartość ma 3,14. Obliczając obwód koła mnożymy jego średnicę przez liczbę pi.

O= πd

W styczniu 2020 Timothy Mullican uzyskał dokładność 50 bilionów miejsc po przecinku przy pomocy programu y-cruncher. Obliczenia zajęły 303 dni, a sama liczba zajęła ok. 281 TB miejsca.

Obwód=706 cmLiczba π=3,14Średnica (d)=?Obwód= π razy d

prawda

fałsz

Średnica dębu ma przybliżoną wartość 225 cm.

Prawda

Jeżeli obwód dębu wynosi 706 cm, to liczbę tę trzeba podzielić przez 3,14, a otrzymany wynik224,84... to w zaokrągleniu 225 cm.

Nazwę przyrządu do obserwacji nieba wkrótce odkryjesz, bo rebusy sprytnie rozwiązujesz.

SPRAwDź

Przyrząd, którego Ptolemeusz i Kopernik używali do wyznaczania położenia gwiazd.

t=nt

Kopernik Warmią administrował, ludzi osiedlał, wioski i miasta budował. Kreślił, szkicował … Mapę regionu rysował…Utrudzony wieczoru jednego, pracy nie dokończył… Dziś od ucznia swojego pomocy potrzebuje.

Rozwiąż quiz o pracy Mikołaja Kopernika - kartografa.

Pokoloruj mapę dawnej Warmii tak, aby sąsiadujące ze sobą komornictwa różniły się kolorem.

Czym zajmuje się kartograf ?

pytanie 1 z 3

projektuje mapy i ich opis

projektuje rowery i ich opis

projektuje budynki i ich opis

dalej

pytanie 2 z 3

Warmii oraz południowych Prus Królewskich

Warmii oraz wschodnich granic Wielkiego Księstwa Moskiewskiego

Wybitny polski kartograf , Mikołaj Kopernik zajmował się samodzielnym sporządzaniem map...

Warmii oraz zachodnich granic Prus Królewskich

dalej

pytanie 3 z 3

biskupich

kapitulnych

Na Warmii w latach 1346-1772 więcej było komornictw...

WPROWADŹROKcyframi arabskimi

12345

Po przejściu przez drewniane drzwi katedry fromborskiej, przyjrzyj się ścianom kruchty. Na terakotowym fryzie z , obiegającym jej wnętrze odszukaj rok budowy świątyni w rzymskim zapisie cyfrowym.

majuskułą

M-1000 D-500 C-100 L-50 X-10

BRAWO!

1388

Majuskuła, czyli wielka litera alfabetu, której format i kształt jest większy w porównaniu z literami małymi.

W fromborskiej katedrze zachował się jedyny średniowieczny ołtarz, który za czasów Kopernika był ołtarzem głównym i znajdował się w prezbiterium. Ołtarz, przed którym uczony z Bogiem rozmawiał.

Ułóż puzzle, a zobaczysz cały ołtarz z hermami, które kiedyś na sercu relikwię świętych przechowywały.

  • 3
  • 3
  • oui

Nad chrzcielnicą wisi tondo. W części środkowej obrazu widać zmarłego dziekana przed tronującą Marią z Dzieciątkiem oraz wstawiającą się za nim św. Marię Magdalenę. Na następnej stronie klikając w lupy znajdziesz informacje o tym obrazie.

Madonna Boreschowa

Ciekawostka

1426

Rok powstania

Malarz

Wielkość

150 cm

Najstarsze epitafiumna Warmii

Czas na zabawę. Zapamiętaj kolory lup i informacje w nich zawarte.

kanonik Bartłomiej Boreschow

SPRAWDź

Madonna Boreschowa

Ciekawostka

Rok powstania dzieła

Malarz

Wielkość

Wpisz kolory lup

Najstarsze wzmianki dotyczące organów katedralnych, sięgają początków XVI wieku. Instrument ma 4256 piszczałek. Zetrzyj organy, a odkryjesz pochodzącą z 2010 roku płytę nagrobną.W katedrze zachowało się 129 płyt z różnych okresów.

Najstarsze to płyty gotyckie z lat 1300 – 1512. Jest na nich postać „szkieletu zadumanego”.

Grobowiec Kopernika

Najstarszym elementem fortyfikacji Wzgórza Katedralnego we Fromborkuto wieża powstała przed 1400 r. W latach 1504–1543 należała do wielkiego astronoma, dlatego jest nazywana wieżą Kopernika.

Zrób zdjęcie wieży Kopernika i zagraj w dooble.

punkty:

14

#

Zdobądż punkty i ruszaj dalej.

tłumacz

kartograf

astronom

lekarz

dyplomata

tłumacz

kartograf

tłumacz

kartograf

astronom

tłumacz

kartograf

astronom

lekarz

tłumacz

kartograf

astronom

lekarz

strateg

tłumacz

kartograf

astronom

lekarz

strateg

kanonik

tłumacz

kartograf

astronom

lekarz

strateg

kanonik

administrator

tłumacz

kartograf

astronom

lekarz

strateg

kanonik

administrator

prawnik

tłumacz

kartograf

astronom

lekarz

strateg

kanonik

administrator

prawnik

ekonomista

tłumacz

kartograf

astronom

kanonik

lekarz

strateg

kanonik

administrator

prawnik

ekonomista

dyplomata

Kopernik z dumą spogląda, jak słońce co w miejscu zatrzymał Pokoleniom światłości dodaje. Brawo! Gratulacje! Misja spełniona.

Ruszaj dalej śladami uczonego, odkrywaj zakątki ziemi, po której wędrował. Tu rośniesz, uczysz się i dzieł wielkich masz szansę dokonać.

tłumacz

Grudziądz

Lubawa

Olsztyn

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

Podążaj za nami i odkrywaj tajemnice wzgórza katedralnego we Fromborku, gdzie Mikołaj Kopernik obserwacji nieba dokonywał.

tłumacz

Grudziądz

kartograf

Lubawa

Olsztyn

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

tłumacz

Grudziądz

Lubawa

Olsztyn

kartograf

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

astronom

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

tłumacz

Grudziądz

Lubawa

Olsztyn

kartograf

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

Toruń

astronom

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

lekarz

Grudziądz

Lubawa

tłumacz

Olsztyn

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

Toruń

kartograf

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

strateg

lekarz

astronom

Grudziądz

Lubawa

Olsztyn

tłumacz

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

kartograf

kanonik

strateg

lekarz

astronom

Grudziądz

Lubawa

Olsztyn

Lidzbark Warmiński

tłumacz

Elbląg

Frombork

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

kartograf

kanonik

kanonik

strateg

lekarz

astronom

Grudziądz

Lubawa

Olsztyn

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

tłumacz

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

kartograf

kanonik

kanonik

strateg

prawnik

lekarz

astronom

Grudziądz

Lubawa

Olsztyn

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

tłumacz

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

kartograf

kanonik

kanonik

strateg

prawnik

lekarz

astronom

ekonomista

GrudziądzH

Lubawa

Olsztyn

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

tłumacz

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

kartograf

kanonik

kanonik

strateg

prawnik

lekarz

astronom

ekonomista

dyplomata

Przed Tobą ostatnie zadanie.Klikając w zdobyte monety dowiesz sie jakie miano noszą uczeni posiadający rozległą wiedzę z wielu różnych dziedzin, tak jak Mikołaj Kopernik.

GrudziądzH

Lubawa

Olsztyn

Lidzbark Warmiński

Elbląg

Frombork

tłumacz

Toruń

Malbork

Olsztynek

Pieniężno

kartograf

kanonik

kanonik

strateg

prawnik

lekarz

astronom

ekonomista

ekonomista

dyplomata

P

O

L

I

H

I

S

T

O

R

Gra wykonana na konkurs „SZLAKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA”przez Kacpra i Wiktorię uczniow klasy 6 Materiały o Fromborku pochodzą z projektu Erasmus+ "To save history"zrealizowanego w 21018 roku w ZSP w Purdzie.Opiekunowie projektuMarlena Kowalewska-KozubekKrystyna IzdebskaGrafika w grze to materiały z projektu oraz informacje z wikipedii.