Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ENERGIA MAREOMOTRIU

Fer per: Àlex V

INDEX

Avantatges i inconvenients

Explicació del seu funcionament

Final

Definició

L'energia mareomotriu és una forma d'energia renovable que s'obté a partir de les marees. A mesura que la marea puja i baixa, l'aigua es mou, i aquest moviment es pot utilitzar per generar electricitat.

Definició

Avantatges: És una font d'energia renovable: les marees són un fenomen natural que es repeteix de forma constant, per la qual cosa l'energia mareomotriu és una font d'energia renovable que no s'esgota. No emet gasos d'efecte hivernacle: la generació d'energia mareomotriu no produeix emissions de gasos d'efecte hivernacle, la qual cosa la converteix en una font d'energia neta i respectuosa amb el medi ambient. És previsible i constant: les marees són previsibles i regulars, la qual cosa permet una generació constant d'energia elèctrica. Inconvenients: Alt cost inicial: la construcció d'una central mareomotriu requereix una important inversió econòmica. Impacte ambiental: la construcció d'una central mareomotriu pot alterar l'hàbitat marí, per la qual cosa s'han de prendre mesures per minimitzar el seu impacte. Dependència de la geografia: la generació d'energia mareomotriu només és possible en zones amb grans amplituds de marees, per la qual cosa no és una font d'energia disponible a tot el món.

Avantatges i inconvenients

el funcionament de l'energia mareomotriu es basa en l'aprofitament de l'energia cinètica de les marees per generar electricitat a través de turbines i generadors. Això es fa a través d'un sistema de preses, dipòsits d'emmagatzematge i centrals elèctriques.

Explicació del seu funcionament

MOLTES GRACIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ