Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

curs 2023 - 2024

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

MERCAT LABORAL

FP GRAU SUPERIOR

FP GRAU MITJÀ

FB BÀSICA

BATXILLERAT

UNIVERSITAT

1ESO

2ESO

3ESO

4ESO

27 hores

27 hores

TÍTULO AQUÍ

 • Repetició
 • CFGB
 • FPB 2a oportunitat
 • Prova accés CFGM (17 anys)
 • Món laboral
 • Formació d'adults (18 anys)
 • Batxillerats
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Món laboral

SI no OBTÉ EL TÍTOL

DESPRÉS DE 4t eso

título aquí

SI OBTÉ EL TÍTOL

 • ACCÉS: Títol de Graduat en ESO.
 • ESTRUCTURA: Dos cursos (1r i 2n), 4 modalitats i un únic títol de BAT.
 • En 2n batxillerat existeixen matèries DE CONTINUÏTAT QUE REQUEREIXEN TENIR APROVADA LA DE 1r PER A SER QUALIFICADA EN 2n.
 • PERMANÈNCIA: Màxim 4 anys.
 • MODALITATS: Presencial, a distància i nocturn.
 • POSSIBILITAT D' ANULAR LA MATRÍCULA: fins finals d'abril.

aspectes generals del batxillerat

SI OBTÉ EL TÍTOL

 • Universitat
 • Cicles Formatius de Grau Superiors
 • Món Laboral

OPCIONS AL finalitzar EL batxillerat

SI OBTÉ EL TÍTOL

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials
 • Arts
  • Música i Arts Escèniques
  • Arts Plàstiques, Imatge i Disseny
 • General

modalitats de batxillerats

SI OBTÉ EL TÍTOL

1 batxillerat ( ies sixto marco)

MODALITATS:- CIÈNCIES I TECNOLOGIA- HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS- ARTS . VIA ARTS PLÀSTIQUES: IMATGE I DISSENY

4 hores

12 hores

MATÈRIA OPTATIVA

A elegir una matèria:Segona Llengua Estrangera I Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I Biologia Humana i Salut Producció Musical Descobrint les Nostres Arrels Clàssiques Dibuix Artístic ITecnologia i Enginyeria I Cultura Jurídica i Democràtica

-A elegir una matèria:Biologia, Geologia i Ciències Ambientals (4h)Dibuix Tècnic I (4h)Tecnologia i Enginyeria I (4h)

Matemàtiques I (4h)Física i Química (4h)

1 hora

Religió (OPCIONAL)

17 hores

MATÈRIES DE MODALITAT

Valencià: Llengua i Literatura I (3h)Llengua Castellana i Literatura I (3h)Llengua Estrangera I (3h)Filosofia (3h)Educació Fisica (3h)Tutoria (1h)

TÍTULO AQUÍ

MATÈRIES COMUNES

1 BATXILLERAT - modalitat Ciències i tecnologia

CIÈNCIES SOCIALS

Economia (4h)Matemàtiques Aplicades a les C.S. I (4h)

HUMANITATS

4 hores

1 hora

Religió (OPCIONAL)

12 hores

-Cal elegir una matèria entre:Història del Món Contemporani (4h)Literatura Universal (4h)

Llatí I (4h)Grec I (4h)

MATÈRIA OPTATIVA

A elegir una matèria:Segona Llengua Estrangera I Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I Biologia Humana i Salut Producció Musical Descobrint les Nostres Arrels Clàssiques Dibuix Artístic ITecnologia i Enginyeria I Cultura Jurídica i Democràtica

17 hores

MATÈRIES DE MODALITAT

Valencià: Llengua i Literatura I (3h)Llengua Castellana i Literatura I (3h)Llengua Estrangera I (3h)Filosofia (3h)Educació Fisica (3h)Tutoria (1h)

TÍTULO AQUÍ

MATÈRIES COMUNES

1 BATXILLERAT - modalitat HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

4 hores

12 hores

Dibuix Artístic I (4h)Projectes Artístics (4h)Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny I (4h)

MATÈRIA OPTATIVA

A elegir una matèria:Segona Llengua Estrangera I Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I Biologia Humana i Salut Producció Musical Descobrint les Nostres Arrels Clàssiques Dibuix Artístic ITecnologia i Enginyeria I Cultura Jurídica i Democràtica

1 hora

Religió (OPCIONAL)

17 hores

MATÈRIES DE MODALITAT

Valencià: Llengua i Literatura I (3h)Llengua Castellana i Literatura I (3h)Llengua Estrangera I (3h)Filosofia (3h)Educació Fisica (3h)Tutoria (1h)

TÍTULO AQUÍ

MATÈRIES COMUNES

1 BATXILLERAT - modalitat D'ARTS. vIA ARTS PLÀSTIQUES IMATGE I DISSENY

continuïtat entre matèries de batxillerat

ACCés A LA UNIVERSItat

CICles formatius de grau miTJÀ i superior

Actividades agrarias.Actividades Físicas y del deporteActividades marítimo pesqueras.Administración y GestiónComercio y marketing.Comunicación, imagen y sonidoEdificación y obra civilElectricidad y ElectrónicaFabricación mecánicaHostelería y turismoImagen personalIndustrias AlimentariasInformáticaMadera y MuebleMantenimiento de vehículos autopropulsadosMantenimiento de Servicios a la producciónQuímicaSanidadServicios Socioculturales y a la comunidadTextil, Confección y PielVidrio y Cerámica

FAMílies professionals

SI OBTÉ EL TÍTOL

 • Administració i Finances
 • Assistència a la Direcció
 • Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
 • Automatització i Robòtica Industrial
 • Disseny i Producció de Calçat i Complements
 • Patronatge i Moda
 • Gestió Administrativa
 • Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
 • Calçat i Complements de Moda

GRAU SUPERIOR

CICLES FORMATIUS DE L'IES SIXTO MARCO

título aquí

GRAU MITJÀ

 • Directe: títol de graduat en ESO, 2º BUP aprovat, FP1 aprovat (qualsevol branca), CFGB (qualsevol branca)
 • Prova d'Accés: 17 anys o complir-los l'any de la prova.
INSCRIPCIÓ : del 20 al 31 de març
 • Realització de la prova : 22 i 23 de maig

accés a cicles de grau mitjà

SI OBTÉ EL TÍTOL

 • Directe: títol de Batxilletat LOGSE/LOE/LOMCE, COU aprovat, Títol FP2, Titulació Universitària, CFGM
 • Prova d'accés: 19 anys o cumplir-los en l'any de la prova.
INSCRIPCIÓ : del 20 al 31 de març
 • Realització de la prova: 22 i 23 de maig

accés a cicles de grau superior

SI OBTÉ EL TÍTOL

 • Món Laboral
 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia / Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials / Arts/ General
 • Accés a un Cicle de Grau Superior

sortides amb el títol de cicle formatiu grau miTJÀ

SI OBTÉ EL TÍTOL

procés d'admissió ESO i batxillerat 2023-2024

SI OBTÉ EL TÍTOL

procés d'admissió CICLES 2023-2024

SI OBTÉ EL TÍTOL

VER

 • LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ ES TRAMITARÀ ÍNTEGRAMENT DE MANERA ELECTRÒNICA MITJANÇAT LA FERRAMENTA DE TELEMATRÍCULA.ES

procés d'admissió cicles i batxillerat 2023-2024

SI OBTÉ EL TÍTOL

procés d'admissió cicles i batxillerat 2023-2024

SI OBTÉ EL TÍTOL

Ver

PROCÉS D'ADMISSIÓ PER A BATXILLERAT 2023-2024 BAREMACIÓ

DUBTES??

IES SIXTO MARCO

T'ajudem a construir UNprojecte de futurànim!