Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

mei 2023

INSPIRATIEFLASH VOOR DE SCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR

IN DIT NUMMER

Koploper

een hartig woordje

door het sleutelgat

gast-vrij

de goede afloop

TEGEL - GELUK

onthaal@zusters-berlaar.be

mei 2023

INSPIRATIEFLASH VOOR DE SCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR

KOPLOPER

Beste lezerBeste HartloperIn oktober vorig jaar maakte je kennis met ‘de Hartloper’, de inspiratieflash die we twee keer per schooljaar verspreiden. De nieuwkomer in de postvakjes van alle teamleden van onze scholen werd goed onthaald. En nu is er al nummer twee. Van harte aangeboden.Verbondenheid, daar willen we het in deze ‘Hartloper’ even over hebben. Verbondenheid in haar verscheidene dimensies, verbondenheid als geschenk én als uitdaging. Een hartig woordje (pagina 1) neemt je mee in de groeimomenten van een leven in verbondenheid. De tekst leest als een uitnodiging tot steeds dieper ontmoeten en roept op om open te staan voor dat stapje meer. Leestip: dit is een tekst die rijker wordt met elke nieuwe lectuur.Door het sleutelgat (pagina’s 2 en 3) laat je kennismaken met de scholen van de zusters van BERLAAR. Een kaart van Vlaanderen situeert de locaties waar onze basisscholen en secundaire scholen (één met internaat) dagelijks onderwijs verstrekken vanuit eenzelfde inspiratie: Hart van God op aarde zijn. In de grote regio Berlaar, in Kapellen en in Stevoort bouwt men verder in het voetspoor van de zusters. Liefde, eenvoud en gastvrijheid ‘zitten er in de muren’ van klassen en gangen. Ook dat is verbondenheid: meer dan 4500 kleuters en leerlingen, een 600-tal personeelsleden en een 50-tal bestuurders maken deel uit van hetzelfde verhaal.Elke school stelt zich (via een QR-code die je kan scannen) voor met een filmpje. Laat je mee voeren doorheen de schoolsites. Geniet van het enthousiasme van leerlingen en van je onderwijscollega’s iets verderop. En maak kennis met de vele ‘Hartlopers’ die, zoals jij, dagelijks het beste van zichzelf geven.In Gast-vrij (pagina 4) dit keer een getuigenis van “een kind van Berlaar”, zoals Ann Copermans zichzelf noemt. Ze blikt dankbaar terug op haar loopbaan in Stevoort en beschrijft hoe ‘eenvoud, liefde en gastvrijheid’ op school en in haar gezin een kompas waren.De redactie wenst je een ‘verbindende’ lectuur!Werner Beyers

mei 2023

INSPIRATIEFLASH VOOR DE SCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR

EEN HARTIG WOORDJE

De sterkste verbondenheiddie je ooit in je leven kan ervarenis die van voor je geboorte,de navelstreng, je levenslijn, grootste verbondenheid tussen moeder en kind. Toch moet je deze verbondenheidletterlijk doorknippen,om nieuwe horizonten te verkennen,om binnen je aardse dimensieverbondenheid met anderen te ontdekken, ervaren, beleven, soms oppervlakkig, soms heel diepgaand,altijd samen,zoekend naar, werkend aan, …een gezamenlijke krachtom sterker te staan.Durf jij ook nog een stapje verder te gaan, op zoek naar de mystieke dimensie?Durf jij je hart en ziel openzettenvoor een verbondenheid met God?Een verbond van kracht voelen,durven openstaan en connecterenmet net dat vleugje extra! GA JIJ DE UITDAGING AAN??? L.L.

DOOR HET SLEUTELGAT: Mater Salvatoris Kapellen

Kaart

DOOR HET SLEUTELGAT: Instituut Heilig Hart van Maria Berlaar

Kaart

DOOR HET SLEUTELGAT: Vrije Basisschool Berlaar afd. Ballaarweg - Misstraat

Kaart

DOOR HET SLEUTELGAT: Ges. Vrije Basisschool Maria Middelares Beerzel

Kaart

DOOR HET SLEUTELGAT: Vrije Basisschool Droomboom Itegem

Kaart

DOOR HET SLEUTELGAT: Kleine Sint-Jan Kleuterschool Wiekevorst

Kaart

DOOR HET SLEUTELGAT: Vrije Basisschool Berlaar afd. Pastorijstraat

Kaart

DOOR HET SLEUTELGAT: Sint-Jan Lagere School Wiekevorst

Kaart

DOOR HET SLEUTELGAT: iMAS Steevoort

Kaart

DOOR HET SLEUTELGAT: Klavertje vier Kapellen

Kaart

mei 2023

INSPIRATIEFLASH VOOR DE SCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR

gast-vrij

Een H♥️rtloper mogen zijn…

Met erg veel belangstelling heb ik naar de kortfilm ‘De Hartlopers’ gekeken en geluisterd. Als ‘kind van Berlaar’ was ik tegelijkertijd ontroerd en gelukkig. Al vanaf de eerste kleuterklas in Stevoort groeide ik op in deze visie van de zusters. Hoewel het begrip ‘Hartloper’ pas recent zijn intrede deed, voelt dit voor mij niet nieuw. Integendeel, ik herkende in de kortfilm mijn persoonlijke beleving gedurende vele jaren. Als ik nu terugblik op 58 jaren in deze geest te zijn opgegroeid, kan ik alleen maar zeggen dat de waarden van eenvoud, liefde en gastvrijheid meer dan ooit de vormen zijn van ‘mijn gelukkig zijn’. Het zijn eenvoudige woorden maar samen vormen ze een stevige houvast en leidraad. Kort, eenvoudig en krachtig. Drie sleutels die overal en altijd heel gemakkelijk toepasbaar zijn. We hanteerden ze in ons gezin, bij de opvoeding van onze kinderen, en in ons werk.Tot 2016 woonden, leefden en werkten de zusters in hartje Stevoort. Een open domein waar je langs vele kanten binnen kon. De deur stond letterlijk en figuurlijk altijd open. De zusters vroegen niet om langs te komen, je ging gewoon even langs bij hen. De stoel voor hun gast stond altijd klaar.Ook ‘De stoel’ van het gelijknamige tv-programma stond ooit in het domein Mariaburcht. Onze kinderen renden die avond de deur uit met het gevraagde attribuut, een spaarpot. Ook de zusters ‘liepen hard’ om eerst bij de stoel te zijn. Maar … onze zoon Willem zat er al in. Onze kinderen waren onder de indruk van de lege spaarpot van zuster Vera. “Niet erg zuster, je krijgt wat van ons. Hoe dikwijls kregen wij vroeger van u niet een ijsje?!” De gastvrijheid van de zusters, een levensles voor onze kinderen.Ik ben dan ook vereerd dat ik 41 jaar in de geest van de drie kernwoorden mijn steentje mocht bijdragen in i-MaS. Mijn carrière zit er op, maar wees er zeker van dat ik deze basiswaarden in mijn hart blijf meedragen. Eenvoud, liefde en gastvrijheid, het is blijvend kansen geven om te groeien, open te bloeien en mooie mensen te worden. Dat beoogden de zusters al in 1923 in Stevoort met de oprichting van de ‘landbouwhuishoudschool’: kansen geven aan (toen nog) enkel meisjes, voor wie voortgezet onderwijs op dat moment een voorrecht was.Vandaag, in 2023, 100 jaar later, telt onze school 861 leerlingen, jongens en meisjes samen, en 140 personeelsleden. Door de jaren heen leerden de zusters ons om volop te gaan voor onze kansen. Instituut Mariaburcht groeide uit tot i-MaS. Er werd, met hulp en begeleiding van de congregatie, vernieuwd, gebouwd, verhuisd. Enkele jaren geleden verlieten de zusters Stevoort en namen ze hun intrek in woonzorgcentrum Kloosterhof in Berlaar. We zwaaiden hen uit en beseften dat we niet alleen de zusters uitzwaaiden maar ook afscheid moesten nemen van het kasteel waar we jaren gast aan huis waren.In 2020 stapte i-MaS met de Hasseltse scholen in de nieuwe vzw Secundair Onderwijs Sint-Quintinus, maar de band met Berlaar werd niet verbroken. Het blijft een voorrecht om in de geest van eenvoud, liefde en gastvrijheid een Hartloper te mogen zijn!Ann Copermans, logistiek directeur (TAC) op rust - Instituut Mariaburcht, i-MaS Stevoort